Aktuellt

Denna sida ansvarar Karin Utas Carlsson, Göteborg, för.

Finland, Sverige och säkerheten

Gunnar Lassinantti, tidigare verksam vid Palmecenter, skrev en krönika i NSD 8 febr. -18 där han visar på motståndet mot NATO-medlemskap i Finland (och Sverige). Den nyvalde presidenten Sauli Niinistö, som delar makten över utrikespolitiken med regeringen, är motståndare till att Finland blir medlem i NATO. Läs hela artikeln. Mycket intressant. För säkerhets skull lägger jag in både länken och filen Finland, Sverige och säkerheten 8-2-18 här.

http://www.nsd.se/nyheter/finland-sverige-och-sakerheten-nm4759253.aspx 

Upprop från Kvinnor för Fred, Finland. Östersjöns militarisering hotar världsfreden

Ulla Klötzer och Kvinnor för Fred i Finland skickar till fredsrörelsen ut ett upprop att reagera på – och ansluta sig till – före den 15 mars 2018. Lydelsen finns här.

De bifogar en 72-sidig rapport på finska, svenska och engelska) Östersjöns militarisering hotar världsfreden, sammanställd av Ulla Klötzer och Lena Launokari nov. 2017. Där finns en mängd information, bl a statistik från SIPRI, över militärutgifterna i världen. NATO:s omringning av Ryssland tvärtemot löften till Gorbatjov i samband med Sovjetunionens upplösning visas. Källor anges.

YouTubelänk till “Greetings from Aleppo”.

I videoupptagningen på möte – arrangerat att Syriensolidaritet – talar dokumentärfilmaren Issa Toumas om två av sina filmer: ”Greetings from Aleppo”, och ”New stories from Aleppo”. Den senare filmades under hans vistelse i Aleppo mellan 22 december 2017 fram till 22 Januari 2018.

Ny hemsida för kärnvapennedrustning

Nätverket för kärnvapennedrustning har en ny hemsida, www.nucleardisarmament.se

Svenska Läkare mot Kärnvapen har i sin tidskrift ägnat senaste numret åt Nobelpriset till ICAN

Tidskriften går att ladda ner från slmk.org. Här finns t ex på sidan 15 en intervju med enmansutredaren Lars-Erik Lundin. Utredningen om konsekvenser av ett svenskt undertecknande (och ratificering) av FN-förbudet mot kärnvapen ska inte vara klar förrän den 31 oktober, dvs EFTER valet. Med borgerlig valseger ökar risken att Sverige inte kommer att höra till undertecknarna eftersom alliansens partier uttalat att de vill att Sverige blir medlem i NATO – och USA och NATO varnat Sverige för att skriva under avtalet.

84% av svenskarna har i en intervjuundersökning i höstas sagt att de vill att Sverige ska skriva under avtalet. Även bland borgerliga väljare ligger siffran mycket högt. https://www.palmecenter.se/article/karnvapenforbud/#.WfHlYwq1z-o.twitter

Även denna artikel har jag lagt in i vårt mediabibliotek. Opinionsundersökning 2017 FN-förbud mot kärnvapen

Sören Sommelius skriver i sin blogg om Fredspriset till ICAN

http://www.nyakultursoren.se/?p=8203

Sören Sommelius, Helsingborg, skrev den 5 januari i sin blogg om Fredspriset till ICAN under rubriken Om Helsingborg vore Hiroshima.

För säkerhets skull har jag också lagt in bloggtexter i vårt mediabibliotek: Sören Sommelius om ICAN och Fredspriset.

Observera att i den här inlagda pdf-filen kan man inte komma fram när man klickar på länkarna. Det går däremot om du går in på länken till Sörens blogg, den du ser här ovan.

Fredspriset gick i år till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Prismotivering i översättning. ICAN får priset för dess arbete att dra uppmärksamheten till de katastrofala humanitära konsekvenserna av varje användning av kärnvapen och för dess banbrytande ansträngningar att nå ett avtalsgrundat förbud mot sådana vapen. Original:  “for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons”

​Du hittar talen av generalsekreteraren Beatrice Fihn och överlevaren Setsuku Thurlow www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/ican-lecture_en.html
Det inledande talet av ordföranden för den norska Nobelkommittén, Berit Reiss-Andersen finns här: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/presentation-speech.html

Det går att se och höra ceremonin på SVT Play: Nobel 2017: Fredsprisutdelningen (bäst) eller på YouTube: 2017 Nobel Peace Prize Ceremony.

​International Physicians Against Nuclear Weapons (svenska SLMK), Women´s International League for Peace and Freedom (svenska IKFF) hör till de 468 organisationerna som ingår i ICAN.

Sifo-undersökning 16-19 okt.-17 visar att 86% av svenskarna är för ett kärnvapenförbud och lika många att Sverige ska skriva under FN:s avtal om  förbud mot kärnvapen.

Palmecentret begärde undersökningen som är intervju av 1 000 personer den 16-19 okt. Intressant är att skillnaden mellan män och kvinnor inte är stor och  kanske ännu intressantare är partitillhörigheten. 90% av de som skulle rösta på Centerpartiet om det var val är för ett förbud mot kärnvapen och 87 % för att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud. För liberalerna är siffran 82% resp. 87%. För hela den borgerliga alliansens väljare ligger motsvarande siffror på 82 resp. 80-. Det finns en diskrepans mellan dessa siffror och partiföreträdarnas. Annelie Lööf, t ex har gått ut och sagt att Sverige ej ska skriva under.

Även för socialdemokraterna finns motsvarande diskrepens. Enligt Sifo-undersökningen vill 90+ % ha ett globalt förbud mot kärnvapen och 93+% att Sverige ska skriva under. För Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare är siffrorna högre. (Ännu högre för FI, Feministiskt initiativs väljare, lägst för Sverigedemokraternas väljare men en bra bit över 50%.)

Här är resultatet av Sifo-undersökningen

Regeringen har skjutit upp underskriften av avtalet genom att tillsätta en utredning som ska vara klar den 31 oktober, dvs EFTER valet. Detta efter att USA:s försvarsminister har hotat eller varnat Sverige för att skriva under. Talat om att Sverige inte kan räkna med ett säkerhetspolitiskt samarbete i så fall. Socialdemokratin är splittrad i frågan. Se vidare under menyn Referat: Nedrustningsambassadör Eva Walders besök i Göteborg den 16 november!

Sverige, EU och försvarssamarbete. PESCO: Permanent Structured Cooperation

Här är länken till en mycket intressant artikel den 22 nov. -17 i Friatidningen. EU:s försvarssamarbete utvecklas alltmer. I december planeras ett nytt avtal, PESCO, vara på plats. Regeringen vill att Sverige går med i ett nytt försvarssamarbete med EU. Kritiker menar att regeringen går försvarsindustrins ärende och varnar för att Sverige tar ytterligare ett steg bort från alliansfrihet.

Margot Wallström säger enligt Friatidningen  att avtalet inte strider mot Sveriges “militära alliansfrihet”.

Enligt avtalet ska parterna bland annat bidra finansiellt till utvecklingen av EU:s försvarsförmåga och delta i gemensamma projekt för att utveckla försvarsmateriel och internationella insatsstyrkor. I december hoppas man ha alla detaljer klara för ett slutligt godkännande.

Avtalet består av två huvuddelar: en som handlar om att satsa resurser på forskning och utveckling av försvarsmateriel och en som innebär att medlemsländerna måste delta i minst ett gemensamt projekt på området.

Enligt artikel i finska Arbetarbladet den 12 oktober har den socialdemokratiska partistyrelsen i Finland tydligt tagit ställning för att regeringen ska underteckna FNs kärnvapenförbud

Här är länken till artikeln i Arbetarbladet: https://demokraatti.fi/sdp-finland-bor-underteckna-fns-karnvapenforbud/ För säkerhets skull lägger jag in den kopierade artikeln som en länk till vårt mediabibliotek här: Socialdemokraterna i Finland tar ställning för KV-förbud

Det gäller nu att påverka regeringen så att den skriver under FN-konventionen om kärnvapenförbud snabbt och lämnar över till riksdagen för ratificering.

Greenpeace har gjort en länk för upprop med uppmaning till Margot Wallström att skriva under: http://www.greenpeace.org/sweden/se/fred-och-nedrustning/forbudmotkarnvapen/

Man kan se det som ett stöd för hennes linje i regeringen.

Sverige del i kärnvapenhot

Debattartikel i Tidningen Syre, nummer 193, den 8 sept. 2017. https://tidningensyre.se/2017/nummer-193/sverige-del-karnvapenhot/

Fredsseminarium i Stockholm den 2-3 sept. 2017. Alla talen filmade för YouTube

Var så goda! fib.se/article/filmade-tal-fraan-fredsseminariet Maj Britt Theorins tal kommer först. Det är värt att lyssna till med tanke på hennes starka reaktion mot USAs försvarsministers brev till Peter Hultqvist där han hotar Sverige om vi ratificerar avtalet om förbud mot kärnvapen. Nu gäller det att regeringen står upp för en självständig säkerhetspolitik. Detta är akut och hon uppmanar fredsrörelsen att här och nu lägga in våra krafter för att påverka regeringen.

Margot Wallström i debattartikel: “En värld utan kärnvapen är möjlig”

 Det är nu dags för regeringen att ta ställning till avtalstexten som förhandlades fram i våras. I en debattartikel den 25 aug. -17 i Svenska Dagbladet skriver Margot Wallström att regeringen nu analyserar förslagstexten. Efter regeringens beslut, som var och en av oss måste hoppas blir positivt, ska riksdagens ratificera texten. Debattartikeln står på regeringens hemsida.

Stark artikel den 23 aug. -17 om hot från fascisterna mot “dem som har en hud som skriker”

Här är länken: http://www.friatidningen.se/artikel/130110

Den 7 juli avslutades förhandlingarna om kärnvapenförbud. Avtal!

Här får vi information direkt från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons och även från WILPF, IKFF. Läs här hela det avtal som slöts av 122 länder efter år av förhandlingar om en text som skulle kunna tillfredsställa alla: Treaty on the Prohibition of Nuclear Arms. Den föreslagna texten accepterades av alla utom Nederländerna, som röstade nej. En röst lades ned. Kärnvapenmakterna och ytterligare ett antal stater deltog inte i omröstningen. Avtalet ses som en stark början.

Här är länken till Andreas Tolfs (SLMK) och Gabriella Irstens (IKFF) artikel i DN Debatt: FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen den 18 juli 2017. DN Debatt 170718

Avtalstexten Draft Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Artikel från SLMK och IKFF om kärnvapenförbud

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet publicerar den 14 juni -17 till stöd för FN-förhandlingarna om kärnvapenförbud artikeln “Förbjud alla kärnvapen“. Den publicerades i flera landsortstidningar.

Öppet brev till president Trump att söka fred med Nordkorea. Från kvinnor i 40 länder

Fearing Korean Nuclear War, Women of 40 Nations Urge Trump to Seek Peace 26th April 2017. Öppet brev, publicerat den 27 april 2017 i New York Times.

Precis innan senatorerna skulle informeras från Vita huset lämnade en grupp kvinnor över 200 underskrifter med uppmaning att använda diplomati inte våld i Nordkorea. Så här skrev de:

 We sent the letter to the White House through a personal contact from Gloria Steinem.

“You are our only direct line into the current impasse involving North Korea, South Korea and the United States. I cannot tell you the degree of dread that is present in the streets about this mounting danger, and also the frustration among those of us who have had peaceful contact across the DMZ, and who stand ready to be civilian back channels in any way that could diminish this danger. Please do read the attached letter. We have written it with great care and with long years of experience. We have signed it in unprecedented numbers, diversity,  unanimity and global reach. We believe that seventy years of militarism have failed where human contact might succeed. Only you may understand what use we can be at this time of crisis. We want you to know that every signer of this letter stands ready to help in any way you advise.”

Här är länken till brevet:

Idag, den 6 april, har jag lagt in ett par föreläsningar av prof. Jan Öberg, oberoende fredsforskare, om Aleppo och Syrien. Se nedan under Jan Öberg.

Vad är NATO?

YouTube-länk som beskriver NATOs födelse och expansion. Det finns personer som inte vet vad NATO är. https://youtu.be/Yhv71YLHp30?t=1

Få ned det ekologiska fotavtrycket. UR play har gjort ett program i fyra delar

I Sverige är det ekologiska fotavtrycket i genomsnitt drygt 4, dvs om alla lever som vi skulle det behövas 4 jordklot.
Utbildningsradion har gjort en serie på fyra underhållande TV-program om klimatfrågan, Zero Impact.
Sedan 90-talet har vi visserligen lyckats minska vår miljöpåverkan inom landet, men vi har fördubblat den utomlands. Vem får betala priset för våra utlandsresor, matvanor och shopping?
En av familjerna har fått sänka sina koldioxidutsläpp med hela 90%.  I ett radioinslag om programmet nämndes, att det då bl.a. gällde att förändra resvanorna.
Syftet med URs tv-serie Zero Impact är att på ett underhållande sätt öka kunskap om hur vår konsumtion påverkar miljö och klimat. Serien har premiär onsdagen den 22 februari 21.00 i SVT1 och sänds i fyra delar. Repris av resp. program sänds på tisdagen i veckan efter. Avsnitten publiceras även på urplay.se.
Det här programmet tas bort den 15 sept. 2017 så passa på att se det! Det tar nästan en timme.

Demokratisk kongressledamot Tulsi Gabbard, som varit i Syrien intervjuas av CNN

Januari 2017. Här en viktig intervju med en kongressledamot som varit i Syrien.

http://thesaker.is/congresswoman-tulsi-gabbard-interviewed-after-her-trip-to-syria/

Stig Henrikssons (V) riksdagsmotion om kärnvapenförbud

Läs här Stig Henrikssons (V) innehållsrika riksdagsmotion för lag mot kärnvapen, kärnvapenfri zon i Europa m m
På riksdagens hemsida riksdagen.se hittar du med hjälp av sökfunktionen ytterligare motioner (från ledamöter i MP och från d:o i S) om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Dessa är också från 2016.

Tider beslutade för FN-förhandlingar som siktar på internationellt förbud mot kärnvapen

Vid föredrag i Helsingborg den 8 febr. -17 berättade Maj Britt Theorin att förhandlingarna i FN nämnda nedan under “Historiskt beslut …..” kommer att ske den 27 – 31 mars  och den 15 juni -7 juli i år. Dessa förhandlingar kommer att sikta till ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen och därmed pressar kärnvapenmakterna till nedrustning och slutligen eliminering av dessa massförstörelsevapen som vid ett krig hotar vår hela existens . Förhandlingarna nu ker utan att kärnvapenmakternas medgivande efterfrågas. Vår regering har röstat för att stödja de kommande förhandlingarna.

Följeslagareprogrammet i Västbanken, Palestina

Se under menyn Artiklar/Palestina-Israel Zeinabs fem reserapporter. Upprörande läsning.

Jan Öberg, TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, i Aleppo mitten av  dec. 2016. Reportage med bilder.

Humans in Liberated Aleppo, 11-12 dec. 2016. Detta kan läsas och ses i blog.transnational.org. Den är skriven den 30 december -16. Slå upp under Archives.

Här är direkt länkar till YouTube-inspelningar av två föredrag av professor Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning: Vittnesmål från Aleppo del 1 (dec. 2016): https://youtu.be/k3wRtyMG_f0 och del 2 https://youtu.be/nXCnwJPrBco

USA:s luftvärn och stridsvagnar bjuds in att öva i Sverige

SVT-Nyheter har den 30 nov. 2016 en artikel om krigsövningen Aurora.

Kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora har under hösten 2016 bildats

Protokoll den 11 september 2016. Arbetsgrupper har bildats informationsinsamlande och för webbplats, www.stoppaaurora.se. Finns också på facebook.

Riksorganisation Nej till Nato bildad

Riksorganisation nej till Nato bildades i Göteborg den 15-16 oktober 2016. Läs stadgar, protokoll, appell samt plattform.
Också en nättidning bildades under hösten. Här är den första nättidningen Nej till Nato. Beslut om namninsamling under parollerna: Nej till NATO-medlemskap och värdlandsavtalet. Nej till NATO-baser och NATOs krigsövningar i Sverige. Lista för namninsamling här. Man kan också skriva under på www.nejtillnato.se.

Lucia för fred, Göteborg

Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Göteborg, Fredsam, arrangerade den 12 december 2016 en ljusmanifestation på Järntorget. Denna gång ville man glädja sig åt en framgång: Den svenska regeringen hade röstat Ja till en resolution i FN för att starta nedrustningsförhandlingar med sikte på en lag mot kärnvapen. Gunnar Westberg, läkarrörelsen mot kärnvapen höll ett kärnfull tal. Talet avslutades med en appell till regeringen om kärnvapenförbud. Medlemmar berättade om pågående aktiviteter. Musik, sång, flygbladsutdelning och namninsamling mot Nato. Facklor.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens (Göteborg) fredspris till Valter Mutt.

Valter Mutt får för mod och sitt arbete i riksdagen mot Värdlandsavtalet med NATO ett nyinrättat fredspris, som överlämnades vid en högtidlig ceremoni i Göteborg den 6 december 2016. Motivering.

Folkets fredspris till Alfred Nobels minne

Det finns allvarlig kritik mot hur Fredspriset i Oslo delas ut. Fredrik Heffermehl har skrivit boken Nobels Fredspris: Visionen som försvann (Leopard, Stockholm, 2011). Enligt Alfred Nobel skulle priset ges till “den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Därför har Fredsrörelsen på Orust  – av Johan Galtung och andra kallad Sveriges bästa fredförening – instiftat ett eget pris som i år delades ut för fjärde gången. Denna gång till Maj Britt Theorin, som i åratal verkat för nedrustning. Mer material och prismotivering kommer senare. Här är hennes föreläsning den 3 december på Orust, En kärnvapenfri värld är möjlig.

Tidigare pristagare är Johan Öberg, TFF, Lund, Åke Sandin, TUFF Tyresö och Gandhi postumt.

Historiskt beslut i FN:s Generalförsamling: Förhandlingar  om ett internationellt avsetsukotal som förbjuder kärnvapen

setsuko

Den 27 oktober -16 röstade FN:s Generalförsamling Ja till en resolution från Österrike m fl att inleda förhandlingar nästa år för en internationell lag om förbud av kärnvapen. Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har underlång tid verkat för detta tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nucelar Weapons) som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Sveriges utrikesminister Margot Wallstörm röstade Ja.

123 av FN:s medlemsländer (193 stycken) röstade för resolutionen. 38 röstade emot och 16 lade ner sina röster. Det gör 63,7% som röstade för resolutionen. Natoländerna röstade emot, förutom Holland som lade ned sin röst. Kärnvapenländerna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan röstade emot och Kina och Indien lade ned sina röster. Nordkorea röstade för resolutionen trots att det ju är ett kärnvapenland.

Se vidare pressmeddelandet den 28 oktober  från Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och ICAN. Se också själva resolutionen.

PS den 17 dec. -16: Detta är litet svårt för mig att förstå men från ICAN får jag följande information daterad den 15 dec.: “While the resolution has not yet passed the full General Assembly vote (still expected just before Christmas), we are not expecting the voting pattern to change drastically.” Sedan fortsätter Beatrice Fihn från ICAN med att berätta om planerna för arbetet nästa år.

FN-dagen 2016 på Hulebäcksgymnasiet: Utställningen “Forgiveness” visades för grupper av elever.

Fredens Hus i Uppsala har hyrt ut utställningen “Forgiveness – Försoning”. Den har hängt på väl synlig plats på Hulebäcksgymnasiet i Härryda utanför Göteborg. Utställningen består av 15 bilder med berättelser från människor som har erfarenhet av svåra trauman, såsom folkmordet i Rwanda, att bli kidnappad och tvingas bli barnsoldat, att ha lämnat bort sitt barn till släkting för att barnet ska få utbildning – och barnet misshandlas till döds….

Till utställningen finns ett material, en broschyr, med berättelser av “offer” och “förövares” och i vissa fall andra som drabbats av förlust och katastrofer. Vi har sammanställt en lärarhandledning som kort beskriver bakgrunden till bilderna. I denna finns citat lämpade för samtal. Fotografier av själva utställningen finns. Vi har fått tillstånd från Fredens Hus i Uppsala att lägga in dessa. Se menyn SKOLA/Konflikthantering/Försoning..

I Fredsam (samarbetsorganisation för fredsrörelsen i Göteborg) arbetar vi för att själva så småningom kunna starta ett Fredens Hus liksom i Uppsala. Utifrån detta skulle man kunna bedriva olika typer av utbildning, ordna föredrag, visa utställningar, ha ett bokcafé med bl a litteratur för fredsundervisning. En fredsfrämjande mötesplats. Se vidare under Referat 24 okt. -16!

Ett par aktuella länkar om politiken i Mellanöstern

Först en artikel av Robert F. Kennedy Jr (brorson till presidenten): “Why the Arabs don´t want us in Syria”:
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/

Här är en videolänk till ett engagerat föredrag av en brittisk journalist och fredsaktivist, Vanessa Beeley, som varit i Östra Aleppo och som gav ett helt annat perspektiv än det som vi får höra i våra mainstream-media. Den heter ”Why everything you hear about Aleppo is Wrong” 25 minuter: https://www.youtube.com/watch?v=I8mA0h7dCKI

Dikteposet Aniara 60 år den 12 oktober

Harry Martinsonsällskapets ordförande Åke Widfeldt publicerar en artikel ! “Aniaradagen den 12 oktober 2016”  med anledning av att Aniara fyller 60 år den 12 oktober. Den 6 maj 2017 kommer operan Aniara att ha premiär i Malmö. Se http://www.malmoopera.se/aniara. Förra gången denna starka opera uppfördes var i samband med Gögteborgsoperans invigning 1994, har jag fått veta. Den 6 maj var Harry Martinsons födelsedag.

Appell för överföring av resurser från militären till miljö

appell ekonomiska resurser från militär till miljö

Bringéus enmansutredning om samarbeten i svensk försvars- och säkerhetspolitik

Här kan du läsa ambasssadör Krister Bringéus’ rapport Säkerhet i ny tid. Den lämnades sept. 2016 och fick genast mycket kritik:

28 sept. -16 i SvD Debatt, Lennart Palm om NATO-utredningen.

Torbjörn Wikland i Folket i Bild Kulturfront.

Anders Björnsson i www.alliansfriheten.se.

 

Nej till Nato-aktiviteter

Aktiviteter fram till riksdagsbeslutet om värdlandsavtalet finns nu under menyn Artiklar, Debatt/NATO,

Veckoslutet den 14-15 oktober 2016 bildades riksföreningen Nej till Nato med hemsidan www.nejtillnato.se. Se plattform. En appell till regeringen att säga Ja till FN-resolutionen om att starta förhandlingar med sikte på ett internationellt förbud mot kärnvapen skrevs. Där röstade sedan regeringen Ja.

Nej till Nato har börjat en namninsamling mot svenska NATO-medlemskap, NATO-baser i Sverige och krigsövningar här. Namninsamling och flygbladsutdelning sker. Vad gäller arbete i Göteborg, se www.fredsam.se. Fredsam är ett nätverk för ett 10-tal fredsorganisationer i Göteborg.

Aurora 17

Försvarsmakten planerar en mycket stor krigsövning, Aurora 17, med deltagande av alla vapenslag, hemvärn och civila myndigheter. NATO-länder och länderna krig Östersjön bjuds in. Övningen kommer att ske under tre veckor i september 2017. Start den 11 september. Scenariot är ett anfall mot Sverige av ett land i öster. Övningen sker i Göteborg, Stockholm och Gotland. Avsikten är att ge innehåll åt värdlandsavtalet, men övningen började planeras redan innan detta var antaget av riksdagen den 25 maj i år, 2016.

I Göteborg har man i oktober -16 startat planering av motstånd mot detta, Kampanjen stoppa Aurora. Det finns en hemsida www.stoppaaurora.se och en facebooksida.

Arbetslivet

Thomas Jordan, docent vid Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, har på Facebook en grupp “Konfliktens vänner”. Där har han generöst delat med sig av videos och material från tre seminarier han hållit om “robusta samarbetskulturer” och konflikthantering på arbetsplatser och. kränkande särbehandling. När du kommer till partsradet.se klicka vidare på arbetsmiljö och sedan på organisatorisk och social arbetsmiljö.