Kärnvapen

Nobels fredspristagare: 50 amerikanska universitet bidrar till utveckling av kärnvapen

Nobels fredspristagare om 50 amerikanske unverisitet som bidrar till utvecklingen av kärnvapen. 19 nov. -19

Helen Caldicott: “Fukushima – An Ongoing Global Radiological Catastrophe. A Huge Coverup”

Intervju inför 8-årsdagen av katastrofen i Fukushima. Läkaren och aktivisten Helen Caldicott har besökt Japan och Fukushima och förfäras över radioaktiva utsläpp nu och i framtiden. I Japan förbereder man Olympiaden 2020…..

Fukushima intervju Global Research av Helen Caldicott

Artikel i DN den 31 mars -19 av klimatforskaren Alan Robock: Även lokala kärnvapenkrig får globala följder

Alan Robock Kärnvapenvinter

Tills vidare kommer remissvaren på Lundinutredningen om konsekvenser för Sverige av FN-s kärnvapenförbud att finns under menyn Aktuellt.

Skuggutredningen till den inofficiella utredningen om FN-s kärnvapenförbud

Lars-Erik Lundins enmansutredning ska bli publicerad till 31 okt-2018. Skuggutredningen är klar. Se här den senare som består av en rad av artiklar: Skuggrapporten FN-förbud mot kv. i-skuggan-av-makten

För att se vilka länder som har signerat respektive ratificerat FN;s kärnvapenförbud kan man gå in på ICAN´s hemsida: http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/

International Peace Bureau: Appeal to defend the INF Treaty

I oktober 2018 skrev  IPB denna uppmaning att försvara INF-avtalet:  IPB calls for Defending the INF Treaty. Den 8 december hade en rad organisationer givit sitt stöd till denna. IPB´s appeal to defend the INF Treaty.

Valguide 2018, info om kärnvapen

Det var under valrörelsen väldigt tyst om säkerhetspolitiken och därmed också om kärnvapen och om Nato. Här är Svenska läkare mot kärnvapens valguide: https://slmk.org/valguide-for-karnvapenpolitiken/

“Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen” skriver Max Tegmark i DN Debatt den 13 april -18

Den svenske fysikprofessorn vid MIT-universitetet i USA har samlat 9 nobelpristagare i ett upprop för ett förbud mot kärnvapen. Detta kan ses på YouTube. Här finns länken till Max Tegmarks debattartikel i DN den 13 april -18. KärnvapNejTegm 180413

Vägen mot kärnvapenförbud. Gabriella Irsen, IKFF,  höll i Göteborg ett informativt föredrag den 10 mars-18

Fredsrörelsen i Göteborg ska under 2018 arbeta för att regeringen skriver under FN-förbudet mot kärnvapen för att sedan avtalet ska ratificeras i riksdagen. Fredsam hade den 10 mars inbjudit till en kick-off för arbetet. Gabriella höll ett mycket informativt – och användbart – tal. Även Gunnar Westberg, Svensk Läkare mot Kärnvapen, talade. Han hade dessförinnan tillsammans med Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred talat på Orust, www.fredsrorelsen-pa-orust. Se referat från det tillfället! http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/referat_ingela_martensson_gunnar_westberg.php

Gabriella Irsten Vägen mot kärnvapenförbud Sverige

“Därför bör Sverige skriva under FN:s avtal”

Artikel i Svenska Dagbladet den 26 mars 2018. Författare Malin Nilsson, generalsekreterare i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Andreas Tolf, ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK). Artikeln handlar naturligtvis om FN-avtalet för förbud mot kärnvapen, det som röstades igenom med 122 röster, däribland Sveriges, den 7 juli 2017. Regeringen har tillsatt en enmansutredning för att undersöka “konsekvenserna” av avtalet för Sveriges relationer i det militära samarbetet (som vi ju har med väst, också Nato där USA är den starke. Utredningen ska inte vara klar förrän efter valet, något som oroar därför att Alliansens partier är emot underskrift. Det behövs 50 underskrifter (ratificeringar av parlamenten) för att avtalet ska bli internationell lag. Det är viktigt att Sverige – som ju röstat för avtalet – signerar det och lämnar över det till riksdagen för beslut och ratificering. Se här IKFF:s och SLMK:s argumentering:

https://www.svd.se/darfor-bor-sverige-skriva-under-fns-avtal

Inge Axelsson, SLMK:s vetenskapliga råd, skriver i Svenska Dagbladet om motståndet mot kärnvapen fram tills nu. 20/10-17

Artikeln är ovanligt lång – för att i den “stora”pressen komma från fredsrörelsen – och ger först en tillbakablick sedan uppdatering till det som händer nu: tyvärr regeringens beslut att genom att tillsätta en utredning för ett helt år skjuta upp ställningstagandet (signeringen) av FN-konventionen om kärnvapenförbud. SvD den 20 okt. -17: “Atombomben kastar åter sin skugga över oss”. Här är den också som fil i vårt mediabibliotek: Inge Axelsson i Sv D 20 okt.

Se också artiklar i SvD om utredningen och utredaren: https://www.svd.se/diplomat-ska-utreda-karnvapenforbud och https://www.svd.se/utredning-om-karnvapen-klar-forst-efter-valet-2018.

Det gäller nu att påverka regeringen så att den skriver under FN-konventionen om kärnvapenförbud snabbt och lämnar över till riksdagen för ratificering.

Greenpeace har gjort en länk för upprop med uppmaning till Margot Wallström att skriva under: http://www.greenpeace.org/sweden/se/fred-och-nedrustning/forbudmotkarnvapen/

Man kan se det som ett stöd för hennes linje i regeringen.

FN:s kärnvapenförbud – skriv på!

Debattartikel i GP 20 sept. -17 av en rad företrädare för stora organisationer: Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

IKFF och SLMK i blogg om missförstånd om kärnvapenförbudet

Den 31 aug. -17 skrev IKFF och SLMK denna Blogg. Debattens alla missförstånd om kärnvapenförbudet.

Kort faktablad om kärnvapenförbudet.

Margot Wallström i en debattartikel: “En värld fri från kärnvapen är möjlig”

Det är nu dags för regeringen att ta ställning till avtalstexten som förhandlades fram i våras. I en debattartikel den 25 aug. -17 i Svenska Dagbladet skriver Margot Wallström att regeringen nu analyserar förslagstexten. Efter regeringens beslut, som var och en av oss måste hoppas blir positivt, ska riksdagens ratificera texten. Debattartikeln står på regeringens hemsida men för att den inte ska försvinna lägger vi här in den som en pdf-fil: “En värld fri från kärnvapen är möjlig“.

Den 7 juli avslutades förhandlingarna om kärnvapenförbud. Avtal!

Här får vi information direkt från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons och även från WILPF, IKFF. Läs här hela det avtal som slöts av 122 länder efter år av förhandlingar om en text som skulle kunna tillfredsställa alla: Treaty on the Prohibition of Nuclear Arms. Den föreslagna texten accepterades av alla utom Nederländerna, som röstade nej. En röst lades ned. Kärnvapenmakterna och ytterligare ett antal stater deltog inte i omröstningen. Avtalet ses som en stark början.

Här är länken till Andreas Tolfs (SLMK) och Gabriella Irstens (IKFF) artikel i DN Debatt: FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen den 18 juli 2017. DN Debatt 170718

Avtalstexten Draft Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Artikel från SLMK och IKFF om kärnvapenförbud

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet publicerar den 14 juni -17 till stöd för FN-förhandlingarna om kärnvapenförbud artikeln “Förbjud alla kärnvapen“. Den publicerades i flera landsortstidningar.

Vittnesmål från Hiroshima och Nagasaki

Vittnesmål i Time magazine från Hiroshima och Nagasaki. Överlevare från atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 6 aug. resp 9 aug. 1945 berättar: After the Bomb.

Beatrice Fihn tog emot Antiatombomsdiplomet på Hiroshimadagen i år, 2017, en knapp månad efter ICANs historiska framgång med förbudet mot kärnvapen i FN. Beatrice är chef för ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Nätverket samlar c:a 400 organisationer från c:a 100 länder och har huvudkontor i Genève. Beatrice kommer från IKFF.

International Campaign against Nuclear Weapons (ICAN)

ICAN har givit ut en engelsk broschyr kallad Ban Nuclear Weapons 2017. Den kan laddas ned från ICANs hemsida, www.icanw.org.

Kärnvapen och Norden. Är det mjöligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden? Föredrag och debatt den 6 febr. i Stockholm. Youtubelänkar.

Måndag den 6 februari 2017 arrangerades ett möte om kärnvapen med bland annat Pierre Schori, fd FN-ambassadör och Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK). Moderator var Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c)

Pierre Schori
LÄNK: https://youtu.be/GhICJXP0hbc
LÄNGD: ca 27 min

Gunnar Westerberg   Mycket informativt.
LÄNK: https://youtu.be/F47l7OKEoKc
LÄNGD: ca 17 min

Debatt & frågor
LÄNK: https://youtu.be/Dlj3foRI-xo
LÄNGD: ca 40 min

Arr:: ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm

Stig Henrikssons (V) riksdagsmotion för förbud mot kärnvapen

Läs här Stig Henrikssons (V) innehållsrika riksdagsmotion för lag mot kärnvapen, kärnvapenfri zon i Europa m m
På riksdagens hemsida riksdagen.se hittar du med hjälp av sökfunktionen ytterligare motioner (från ledamöter i MP och från d:o i S) om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Dessa är också från 2016.

Lång artikel i DN om kärnvapen

2017-01-03 DN har en längre artikel om Beatrice Fihn, högsta chef för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons): http: www.dn.se/insidan/hon-vill-fa-folk-att-forsta-hur-farliga-karnvapen-ar

På slutet av en ordrik artikel finns rikligt med fakta om utvecklingen av kärnvapen och följderna av atombomberna över Hiroshima och  Nagasaki.

Historiskt beslut i FN:s Generalförsamling: Förhandlingar om ett internationellt avsetsukotal som förbjuder kärnvapen.

Detta beslut fattades den 27 okt. 2016 efter lång tids arbete av fredsrörelsen, särskilt i form av ICAN där Internationella läkarrörelsen om kärnvapen, IPPNW (SLMK, den svenska delen ingår) är viktigt. Se under menyn Aktuellt där länkar återfinns! (Efter ytterligare tid flyttas den informationen hit.) Här nedan ses delar av den kampen.

Kamp för att få igång kärnvapennedrustning genom en internationell lag mot kärnvapen

Läs denna artikel från den 28 sept. -16 av ordförandena i Svenska Läkare mot Kärnvapen, Sveriges Lärarförbund och Svenska Röda Korset. Artikeln är publicerad av SVT Opinion.

Den 28 sept. -16 skriver också IPPNW (Läkare mot Kärnvapens internationella organisation) tillsammans med World Medical Association, International Council of Nurses och World Federation of Public Health Associations samma sak fast till världens regeringar: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/28/banning-nuclear-weapons-is-crucial-for-global-health

Den 26 sept. släppte även Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen ett pressmeddelande om exakt samma sak: https://www.icrc.org/en/document/international-red-cross-and-red-crescent-movement-calls-states-seize-unprecedented

Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot Kärnvapen har den 28 sept. skickat oss denna information och lägger till:

”Läget inför första utskottet (FNs generalförsamlings) som börjar på måndag är oerhört spänt. Österrike meddelade förra veckan att det kommer att läggas fram en resolution om att förbjuda och eliminera kärnvapen. Kärnvapenstaterna och deras allierade är emot medan majoriteten av världens stater sannolikt är för. Var Sverige står vet vi ännu inte.”

SLMK hoppas naturligtvis att Sverige beslutar sig för att INTE stå utanför förhandlingar om ett kärnvapenförbud, förhandlingar som kommer att inledas under nästa år!

Namninsamling på Bokmässan i Göteborg

Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22-25 september 2016 samlade Yrkesgrupperna mot Kärnvapen  vid sin monter på Internationella torget på sedvanligt vis namn: 759 personer uttryckte att de önskar att Sverige vid FN:s möten denna höst och i fortsättningen skall arbeta för ett förbud mot kärnvapen. Gunnars Westberg skickade in listorna till Regeringen. Här finns länk till följebrev och till texten för namninsamlingen..

Många av debattartiklarna under menyn NATO handlar om kärnvapenhotet. Läs dessa!

Den 4 april 2016 talar utrikesminister Margot Wallström vid SIPRI-seminarium om kärnvapennedrustning.

Den 31 juli -14 skriver Gunnar Westberg, den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen (IPPNW) som svar på debattartikel i Sydsvenskan om den militära betydelsen av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki den 6 resp. 9 aug. 1945. Gunnar lyfter fram senare forskning som motsäger att bombningarna räddade många (amerikanska) liv genom att avsluta kriget.