Tidigare händelser

Från kalendariet

Den hör sidan kommer att fyllas på vartefter som tiden passerar datum för händelser i KALENDARIET. Detta sker i den mån jag hinner föra över informationen från kalendariet innan den är bortplockad. En mindre del av föredragen finns återgivna som referat.

Jämlikare samarbete & konflikthantering på arbetet. Gbg Universitet, Urbana Studier Hammarkulletorget. Per Herngren. 16-17 juni 2016. www.ickevald.net

Forumspel/Levande stolar. Katrin Byréus.
Skeppsholmens Folkhögskola, Stockholm. 28-29 juni 2016.

Rainbow. Katrin Byréus.
Skeppsholmens Folkhögskola, Stockholm. 30 juni-1 juli 2016.

Grupp i superhandledning/handledning med kreativa metoder HT 2016. Stockholm. Byréus
Hälsans Hus, Stockholm. Fredagseftermiddagar den 2/9-2/12 -16.

Fredsseminarium med Thomas Hammarberg
Om flyktingar och Mellanöstern. Arr. Svenska Palestinakommittén.
Mötesplats Göteborg, den 8 okt.-16 kl. 09.30-14.00.

GENDER, REFUGEES AND SECURITY. International conference on gendered conditions for refugees during and after refuge
Annedalsseminariet, sal 204, Göteborg den 21-22 okt. 2016.