Hem

Eftersom krig uppstår i människors sinnen, är det i människors sinnen som fredens försvar måste byggas

(inleder Unescos stadga, antagen i november 1945)

 

LÄRA FÖR FRED är ett nätverk sprunget ur yrkesgruppen Sveriges Lärare för Fred som upphört som förening. Vi kommer i nätverket att fortsätta att arbeta för fred under mottot Från våldskultur till fredskultur. Vi är inriktade på undervisning, tar vår utgångspunkt i konfliktforskning och ser en tydlig likhet mellan konflikter på lokal och global nivå (mikro- och makronivåerna).

Syftet med hemsidan är att ge information, inspiration och material för att sprida kunskaper inom områdena fredsundervisning och konflikthantering. Målgrupper är pedagoger för alla åldersgrupper från förskola till högskola, folkbildningen,  samt föräldrar och andra intresserade av ämnesområdet. En annan målgrupp är fredsrörelsen, som vi är en del av. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet.

Fred innebär mer än frånvaro av krig. Våld är fredens motsats. Fredskultur är ett begrepp myntat inom FN-systemet. 2000-2010 utropades av FN:s generalförsamling enhälligt till ”Det internationella decenniet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn” – med ett huvudansvar lagt på skolan.

OM MENYN

Varje meny och undermeny har en startsida med inledande text och/eller kort innehållsbeskrivning. Börja gärna med den!

KALENDARIUM: De aktuella föreläsningar, seminarier, kurser och debatter i freds- och konfliktfrågor som arrangeras inom freds- och bildningsverksamhet. Aktuellt som ej passar in i kalendariet står under Verksamhet.

SKOLA inleds med en kartläggning av begreppen Fredsundervisning och Fredskultur och av de Styrdokument som gäller för skolan i dessa frågor. Den goda skolan vill ge en bild av den skolkultur som skapar trygghet och gynnar personlig utveckling. Presentationer av och utdrag ur det rika undervisningsmaterial som kommit till för att förverkliga visionerna finner du i  undermenyerna Konflikthantering, Demokrati, Interkulturell förståelse, Mobbning, Mänskliga rättigheter och Nedrustning. Alla dessa grundstenar i fredsundervisningen berör och förutsätter varandra.  Materialet finns här dels inlagt direkt, dels presenterat med bifogade filer/länkar för fortsatt läsning och fördjupning.

FORSKNING  vill ge en nyckel till freds-och konfliktforskningen, med underrubrikerna Fred – våld, Konflikt, Ickevåld, Ett nytt säkerhetsbegrepp och Medling. Här finns också  översikter av svensk och internationell forskning inom Dramapedagogik och Fredspedagogik.

Under VERKSAMHET presenterar vi de större svenska fredsorganisationerna och deras arbete, aktiviteter, seminarier och debattartiklar.

Menyn LITTERATUR kommer så småningom att fyllas på. Tills vidare finner du litteraturen enbart under respektive meny. Förslag på fler filmer välkomnas. Menyn LÄNKAR är ganska omfattande men kan fyllas på.

SÖKFUNKTION avslutar menyraden med ett förstoringsglas. KALENDARIET har en egen sökfunktion.

Urvalet av texter bygger i mycket på vår tillgång till copyright. Många fler finns som vi gärna velat lägga in. Till dem refererar vi, länkar där så är möjligt och hoppas efterhand få återkomma med fler. Se KONTAKT.

Denna hemsida har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Ingrid Inglander, Anita Grünbaum och Karin Utas Carlsson.

Sidan är ännu under uppbyggnad och synpunkter tas gärna emot.

Allt material får kostnadsfritt laddas ned och användas under förutsättning att ursprung anges.

Ännu en tid kommer www.larareforfred.se att vara öppet. När vi har flyttat allt användbart materiel till denna hemsida kommer den andra att stängas.

                                   Det finns ingen väg till fred – fred är vägen  (M.K Gandhi).