Konflikthantering

Det är inte konflikten som är problemet. Konflikt är en naturlig del av all mänsklig utveckling. Problemet är hur vi väljer att hantera konflikten (Gandhi)

I dag vet vi mer än tidigare om konflikter, hur de uppstår, hur de ser ut, hur de kan hanteras så att de leder antingen till våld eller till utveckling.

Vi vet

 • att konflikter uppstår när parter har olika och otillfredsställda behov, intressen eller synsätt
 • att vi behöver kunna skilja mellan sakfrågor, beteende och person

Vi vet

 • hur man kartlägger en konflikt så att parternas behov och rädslor, också de dolda, kommer fram, liksom dolda aktörer och motiv                                
 • att vi behöver kunna kommunicera våra behov och känslor i det som sker – och ta till oss den andra partens behov och känslor, med samma respekt för dem som för våra egna

Vi vet

 • att det inte handlar om motparter i en konflikt utan om medparter i ett gemensamt problem där inte en ska vinna och en förlora utan där båda ska vinna något
 • att det är parterna som äger konflikten och att bara de själva kan finna en lösning – men att de kan behöva hjälp av en tredje part för att kunna lyssna på varandra med respekt, skilja mellan person och sak och se konflikten från båda håll.

Det finns idag ett rikt utbud av modeller, metoder, arbetssätt som redskap för konstruktiv konflikthantering. Lära för fred presenterar ett urval av sådana möjligheter till kunskap och konflikthantering. De bygger på forskning och erfarenhet, och har alla en gemensam  grund i det nya sättet att tänka.

Burtons behovsteori, Galtungs ABC-teori om konflikters dynamik och Thomas & Kilmanns om konfliktstilar är användbara grundstenar (se FORSKNING).

Hållbar konflikthantering i skolan

“Varför konflikthantering i skolan?

En hållbar utveckling kräver en hållbar konflikthantering i skolan. I Sverige finns en tendens till en negativ syn på konflikthantering.

Man har sett att många nyutexaminerade lärare inte orkar med och klarar av att arbeta som lärare. Detta beror till stor del på att det finns för dåliga kunskaper om och i konflikthantering hos de nya lärarna.

Det tar för mycket tid och kraft från lärarna att försöka lösa konflikter när de inte har några verktyg att ta till.

Myter och fördomar om konflikthantering i skolan:

 • Lärares uppgift är inte att hantera konflikter. Lärare ska utbilda i ämneskunskaper och konflikthantering ses som ett tidsfördriv.
 • Konflikthantering kan inte läras ut. Vissa har det i sig och andra inte.
 • Konflikthantering är för svårt att lära sig.

Konflikthanteringen i skolan behöver ett paradigmskifte.

Vi behöver gå från det negativa tänkandet till ett positivt tänkande gällande konflikter i skolan.

Vi måste se konflikter som ett pedagogiskt redskap och lärotillfälle.

Konflikter är utvecklande och elever som är kreativa och självständiga behöver demokratiska konflikter för att utvecklas. 

 

Kortsiktig konflikthantering i skolan idag:

 • För att lösa de problem som redan finns på skolan tar man t ex till en studiedag för att få lite kunskap om hur man ska kunna lösa konflikter.
 • Man hyr in konsulter/experter på området för att få hjälp i konflikthantering. Så fort den inhyrde lämnar skolan försvinner också kunskapen som behövs där jämt.

Långsiktig och hållbar konflikthantering:

 • Man utbildar om och i konflikthantering på lärarutbildningen så att lärarstudenterna får med sig verktyg som de kan använda sig av i praktiken.
 • Förankrar kunskaper om och i konflikthantering i hela skolan, från högsta ledningen till eleverna.
 • Fokus ligger på eleverna och på hur de ska kunna lära sig att lösa sina konflikter.

Vi måste sträva mot en långsiktig och hållbar konflikthantering i skolan för att kunna förebygga, hantera och åtgärda konflikter.
Det går inte att göra punktinsatser i konflikthantering.  Man måste ha en dynamisk konflikthantering som ständigt är i rörelse.”

(ur ett anförande av Klaus Engell-Nielsen, konflikthanteringspedagog och lärarfortbildare, i ett seminarium i riksdagshuset  2005,  “Hållbar utveckling kräver konflikthantering”,  arrangerat av samverkansprojektet Fred i våra händer och Skolverket. Se vidare   (Riksdagsseminarium 2005)

______________________

 

Konflikthantering är för oss ett brett begrepp. Överlappning mellan Den goda skolan och Konflikthantering är därför betydande. Se båda menyerna!

Precis som man kan lära sig att läsa, skriva och räkna kan man lära sig att hantera konflikter utan våld (Cora Weiss, International Peace Bureau).

Tips på litteratur om konflikthantering,  gå till  LITTERATUR/ konflikthantering på startmenyn