Minoriteter

Romsk historia och kulturarv i Sverige: med kalendarium 

FörlagsTryckeriet Vitterleken/Fritsla 2018

Bennie Åkerfeldt, själv av resande-romskt ursprung, har tänkt sig boken som handledning för lärare, underlag för  studiecirklar och för dem som vill fördjupa sig i ämnet. Författaren beskriver de olika romska gruppernas ankomst till Sverige från 1500-talet till nutid och om deras villkor under åren. Boken använder sig av foton, personliga berättelser och dokument för att beskriva skeenden.

www.boktryckeri.net

Boken finns också påwww.Bokus.se(Dyrare där)