Uttalanden

2020

Förbjud kärnvapen av moraliska skäl!

I Dagens Arena 28 nov. 2020 till Sveriges riksdag från Kyrkans folk en uppmaning att snarast ratificera FNs förbud mot kärnvapen. Förbjud kärnvapen av moraliska skäl

2018

Juni 2018 Upprop från mor- och farföräldrar för att regeringen ska skriva under FN-avtalet om förbud mot kärnvapen

200 underskrifter i Göteborgsregionen.

Upprop från mor- och farföräldrar till stöd för underskrift av FN-konventionen att förbjuda kärnvapen

2017

Öppet brev till stadsledningarna i Finland och Sverige om kärnvapenförbud

Atomvapenförbud – öppet brev Finland-Sverige 14 okt.17 En rad föreningar har skrivit under. Se också under menyerna Aktuellt och Artiklar-Debatt/Kärnvapen.

Öppet brev till migrationsministern från Nätverket Frivillig i Sandviken

Öppet brev till Heléne Fritzon 13 jan. -17.

Kräv att regeringen skriver under det internationella förbudet mot kärnvapen, antaget av FN den 7 juli 2017

Gunnar Lassinantti har skrivit ett upprop som Nätverket för Kärnvapennedrustning stöder.

Sveriges Regering ska inte ta order av USA

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Ulf Bjerén har den 7 sept. 2017 skrivit i Blekinge Läns Tidning ett uttalande från Stockholms fredsseminarium den 3 september 2017.

Ola Friholt, Fredsrörelsen på Orust, brev till Försvarsdepartementet

Här är Ola Friholts svar den 5 juli på brev  från Försvarsdepartementet 6 juni 2017. Det innehåller mycket information och starka argument mot militarisering, Värdlandsavtalet och en Natoanslutning. Försvar har blivit en fråga om militärt försvar. Ryssland har utsetts till vår fiende i och med att man ständigt talar om rysk “aggression” i enlighet med Natos propaganda. Det “försämrade säkerhetsläget” orsakas av Natos framflyttade positioner så att Ryssland omringas av den fientliga militäralliansen. Även kärnvapnen och risk för att sådana kommer att användas tas upp i brevet.

Gun-Britt Mäkitalos försvarstal 2 mars 2017

Gun-Britt och två ytterligare kvinnor framträdde inför tingsrätten. Ärendet gällde olaga intrång F21, Luleå under krigsövningen ACE 2 juni 2015. Här är talet.

Här är pressmeddelandet den 2 juni 2015. Det ger bakgrunden till Gun-Britts och de andras ickevåldsaktion.

Tal vid demonstration på Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2017

A-L Björnebergs tal 8 mars 2017. Anna-Lisa Björneberg är avgående ordförande i IKFF, Göteborgskretsen.

IKFF tar ställning mot militärövningen Aurora 17 och närmandet till NATO

IKFFs högsta beslutande organ, den nationella kongressen beslutade den 9 april 2017 detta uttalande som tar avstånd från den militära upprustningen, militärövningen Aurora 17 och den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet till ett närmande med Nato. Man förespråkar  att Sverige ska verka för fredliga lösningar, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter såväl i Sverige som runt om i världen.

Declaration of Peace – Individual

www.worldbeyondwar.org Klicka på menyn SIGN- Individual om du vill skriva under på nedanstående:

I understand that wars and militarism make us less safe rather than protect us, that they kill, injure and traumatize adults, children and infants, severely damage the natural environment, erode civil liberties, and drain our economies, siphoning resources from life-affirming activities. I commit to engage in and support nonviolent efforts to end all war and preparations for war and to create a sustainable and just peace.

Tyske utrikesministern talade om fred i Moskva

Tord Björk, Aktivister för fred och redaktör för Ukrainabulletinen (se Facebook) skriver den 10 mars 2017:

Tyske utrikesministern Sigmar Gabriels besök hos sin kollega Sergej Lavrov i Moskva blev en framgång för fredsrörelsen. Gabriel varnade för risken för en rustningsspiral mot bakgrunden av nya signaler från den tillträdande administrationen i USA och talade om vikten av Ryssland som samarbetspartner för fred i Europa.

På den gemensamma presskonferensen betonades också både Lavrov och Gabriel vikten av att alla parter håller sig till Minsk II avtalet och att de enats om mer resurser till OSSE SMM observatörerna. Inte minst betonade bägge två att den ekonomiska blockaden av Donbass måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada alla järnvägstransporter från och till Donbass. Deras blockad av järnvägen på den ukrainska sidan är till stor skada för den metallurgiska industrin och kraftverk som är beroende av kol och malm som levereras från den motsatta sidan frontlinjen. Presidenten Porosjenko kallar blockaden illegal men saknar vilja eller förmåga att upprätthålla lag och ordning.

Kontrasten till Margot Wallströms besök i Moskva 21 februari 2017 för möte med Sergej Lavrov kunde knappast vara större. Wallström missade en historisk chans som hennes socialdemokratiske kollega från Tyskland ensam fick ta hand om istället. Mer blottlagd har den rödgröna utrikespolitiska misären – efter att Valter Mutt tvingades bort som utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet – knappast visat sig. För Europa och rödgröna fredskrafter är den nya tyska linjen hoppingivande. För Ukraina är inte minst kritiken av den ekonomiska blockaden och dess destruktiva följder särskilt välkommen för befolkningen på bägge sidor frontlinjen. Att fortsätta driva en svensk politik där enbart en part ska uppfylla Minsköverenskommelsen var från början oärligt och dömt att leda in i den återvändsgränd dit enögdhet har lett den västliga opinionen

När man klickar på länken får man först inte fram artikeln, men när man sedan klickar på “Sök” går det bra.

2016

Lucia för fred 2016

I samband med en ljusmanifestation den 12 december 2016 sändes från Fredsam, fredsrörelsens samarbetsorganisation i Göteborg, ett uttalande till Sveriges regering att arbeta mot ett kärnvapenförbud. Se vidare under referat!

FN-dagen, den 24 okt. 2016. Uttalande från Sveriges interreligiösa råd.

April 2016. Från Göteborg sändes följande öppna brev till Margot Wallström: Skjut upp beslutet om värdlandsavtalet med Nato.

Den 28 febr. 2016. ALLIANSFRIHET, INTE VÄRDLANDSAVTAL Uttalande vid Nordiskt Fredsmöte Göteborg.

Den 5 dec. 2015. Uttalande från Fredsrörelsen på Orust i samband med att Folkets Fredspris i enlighet med Nobels testamente utdelats postumt till M.K. Gandhi.

2015

Den 14 okt. 2015 i GP debattartikel av Gunnar Westberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds: Nato-avtalet ökar risken för konflikter i Östersjön.

Den 24 febr. 2015 höll Pierre Schori ett föredrag, anordnat av Fredsam i Göteborg. Efter det föredraget enades mötet (drygt ett 50-tal personer) om ett uttalande till Sveriges regering: Saudiavtalet. Som bekant blev heller inte avtalet förnyat.

2014

Den 6 dec 2014 hölls ett seminarium på Orust. Detta behandlade den pågående upprustningen runt Östersjön och i norra Sverige och den senare tidens militarisering. Seminariet utgick ifrån kritik av att Nobels fredspris numera ges för annat än för nedrustning och folkförbrödring vilket var Nobels syfte med priset. Bevara Sverige alliansfritt! Se för övrigt under menyn Referat från aktiviteter.

Uttalande av Fredsrörelsen på Orust om EUs politik mot flyktingar som söker sig till EU, den 4 nov. 2014. Gränspolis mot flyktingar i sjönöd.

Ola Friholt, Fredsrörelsen på Orust lämnade till pressen (Bohuslänningen tog in det) den 14 okt. 2014 ett uttalande “Fredspris på avvägar. – Än en gång har Nobels fredspris delats ut till fel mottagare.”

Här har vi ännu ett uttalande från Fredsrörelsen på Orust Uttalande från Orust den Internationella Kvinnodagen den 6 mars 2014. Vi – alla medborgare av alla kön – uppmanas att “hörsamma fredens logik och bli aktiva i nationella och internationella rörelser för fred utan våld”.

2013

Den 7 dec. 2013 firade Fredsrörelsen på Orust ett alternativt Nobelpris (som utdelades till fredsforskaren Jan Öberg) med seminarier prisutdelning och festmiddag. Läs under menyn Referat av aktiviteter föredragen, inklusive en poetisk presentation av fredspristagaren. Här återfinns uttalandet från de församlade: Nobels fredspris får ej missbrukas!