Litteratur

Pga tidsbrist har vi inte fört in referenser här från de olika menyerna och undermenyerna. Vi hänvisar därför till dessa.

Däremot ska vi föra in ny litteratur här under denna meny. Vi skriver in dem vartefter vi får kännedom, eller någon typ av anledning.

MENYN TOLERANS har under hösten 2020 uppdaterats med mycket nytt material som bara förts in där. Se https://www.laraforfred.se/skola/interkulturell-forstaelse/tolerans

###

Konflikthantering – fred

Khanna Aggarwal, Suman (2020). The Science of Peace. Amazon, Kindle e-books.
Göte Rudvall har skrivit en recension: Suman Khanna Aggarwal – The Science of Peace.

Hakvoort, I. & Lundström, A. (2019). Pedagogiskt ledarskap med konflikter i focus. Malmö: Gleerups.

Hakvoort, I., Lindahl, J., Lundström, A. (2019). A bibliometric review of Approaches to Address conflicts in Schools: Exploring the Intellectual base. Conflict Resolution Quarterly. E-publicerad. doi:10.1002/crq.21266

Hakvoort, I. (2019). Att begreppsliggöra konflikt och konflikthantering i skolan. I Pihlgren. A.A: (Red) Skolans konflikter. Vad varje lärare bör veta (35-52). Lund: Studentlitteratur.

En serie på tre titlar från det internationella projektet DRACON, Drama and Conflict Management. Först kom den svenska boken för arbete i skolan, sist i denna grupp kommer den bok som är utgiven 2019: Researching Conflict, Drama and Learning. Se referat av en av författarna, Anita Grünbaum Ny DRACON-text – till Lära för fred – slutversion. Se också menyn https://www.laraforfred.se/forskning/dracon-international-2

Grünbaum, Anita & Lepp, Margret (2005). DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur.

Dracon International (2005). Bridging the Fields of Drama and Conflict Management. Empowering students to handle conflicts through schoolbased programmes. Malmö: School of Education, Malmö University.

O’Toole, J., Bagshaw, D., Burton,B.,  Grünbaum,A., Lepp, M., Morrison , M., & Janet Pillai. (2019). Researching Conflict, Drama and Learning – The International DRACON project. Singapore: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9789811359156.

******

Patfoort, P. (1995). Uprooting violence. Building nonviolence. From nonviolent upbringing to nonviolent society. Freeport: Cobblesmith.

Patfoort, P. (2001). I want. You don´t want. Nonviolence education. Freeport: Cobblesmith.

På svenska:

Patfoort, P. (2011). Konflikthantering enligt MmE-metoden. Kapitel 6 i Hakvoort, I och Friberg B (red.): Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups.

Också här https://www.laraforfred.se/litteratur/konflikthantering/nonviolent-education-pat-patfoort

******

Fred

Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato aug. 2022 som bok

Antologi. Karin  Z.Sunvisson, red. förlag Galago. Kan beställas här:

https://www.catch2022.net/

Uppropet hette MOMENT 22

Ia Bjartén, I. & Göransson, M. (2019). S-kvinnor frågar:  Krigsretorik eller fredspolitik? Tankar från Skåne mot vapenskrammel och militärisering. Stockholm: Seveus.

S-kvinnor, krigsretorik eller fredspolitik, omslag, 190625

S-kvinnor frågar, bokinfo4, A4, 190719

***

Ickevåld –träning

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Vardagens Civilkurage.Stockholm: Trinambai.

***

Vapenexport

Åkerström, L, (2018) Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Recension: Fred i ena handen vapen i den andra

***

Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato aug. 2022 som bok

Antologi. Karin  Z.Sunvisson, red. förlag Galago. Kan beställas här:

https://www.catch2022.net/

Utställningen hette Moment 22

EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD – VISST ÄR DET MÖJLIGT!
UTSTÄLLNING FRÅN FN-FÖRENINGEN I FALUN HÖSTEN 2020

En stor utställning gjord av en studiecirkel i FN-distriktet i Dalarna, visad på FN-dagen 24 okt. 2020, vecka 45 utställd på Stadsbiblioteket i Falun. Här finns en broschyr om utställning, anvisningar om den, själva utställningen och slutligen extra information om incidenter då det vara nära kärnvapenkrig.

Anvisning till utställning En kärnvapenfri värld 201024

210307_En kärnvapenfri värld

Komplement till utställning ang incidenter

broschyr 7 mars 2021