Litteratur

Pga tidsbrist har vi inte fört in referenser här från de olika menyerna och undermenyerna. Vi hänvisar därför till dessa.

Däremot ska vi föra in ny litteratur här under denna meny. Vi skriver in dem vartefter vi får kännedom, eller någon typ av anledning.

Khanna Aggarwal, Suman (2020). The Science of Peace. Amazon, Kindle e-books.
Göte Rudvall har skrivit en recension: Suman Khanna Aggarwal – The Science of Peace.

Hakvoort, I. & Lundström, A. (2019). Pedagogiskt ledarskap med konflikter i focus. Malmö: Gleerups.

Hakvoort, I., Lindahl, J., Lundström, A. (2019). A bibliometric review of Approaches to Address conflicts in Schools: Exploring the Intellectual base. Conflict Resolution Quarterly. E-publicerad. doi:10.1002/crq.21266

Hakvoort, I. (2019). Att begreppsliggöra konflikt och konflikthantering i skolan. I Pihlgren. A.A: (Red) Skolans konflikter. Vad varje lärare bör veta (35-52). Lund: Studentlitteratur.

En serie på tre titlar från det internationella projektet DRACON, Drama and Conflict Management. Först kom den svenska boken för arbete i skolan, sist i denna grupp kommer den bok som är utgiven 2019: Researching Conflict, Drama and Learning. Se referat av en av författarna, Anita Grünbaum Ny DRACON-text – till Lära för fred – slutversion. Se också menyn https://www.laraforfred.se/forskning/dracon-international-2

Grünbaum, Anita & Lepp, Margret (2005). DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur.

Dracon International (2005). Bridging the Fields of Drama and Conflict Management. Empowering students to handle conflicts through schoolbased programmes. Malmö: School of Education, Malmö University.

O’Toole, J., Bagshaw, D., Burton,B.,  Grünbaum,A., Lepp, M., Morrison , M., & Janet Pillai. (2019). Researching Conflict, Drama and Learning – The International DRACON project. Singapore: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9789811359156.

******

Patfoort, P. (1995). Uprooting violence. Building nonviolence. From nonviolent upbringing to nonviolent society. Freeport: Cobblesmith.

Patfoort, P. (2001). I want. You don´t want. Nonviolence education. Freeport: Cobblesmith.

På svenska:

Patfoort, P. (2011). Konflikthantering enligt MmE-metoden. Kapitel 6 i Hakvoort, I och Friberg B (red.): Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups.

Också här https://www.laraforfred.se/litteratur/konflikthantering/nonviolent-education-pat-patfoort

******

Ia Bjartén, I. & Göransson, M. (2019). S-kvinnor frågar:  Krigsretorik eller fredspolitik? Tankar från Skåne mot vapenskrammel och militärisering. Stockholm: Seveus.

S-kvinnor, krigsretorik eller fredspolitik, omslag, 190625

S-kvinnor frågar, bokinfo4, A4, 190719

***

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Vardagens Civilkurage.Stockholm: Trinambai.