Kärnvapen

Många av debattartiklarna under menyn NATO handlar om kärnvapenhotet. Läs dessa!

2022

ICAN rapporterar om minskade investeringar i kärnvapen

https://www.icanw.org/fewer_long_term_investments_in_nuclear_weapons_producers_dont_bank_on_the_bomb?utm_campaign=2022_dbotb_launch&utm_medium=email&utm_source=ican

2021

Röda Korsets faktablad om kärnvapen

Detta faktablad är skrivet 2018 och beskriver innehållet i avtalet om internationellt förbud mot kärnvapen (FN) 2017.

faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021

2020

En kärnvapenfri värld – Visst är det möjligt!

En stor utställning gjord av en studiecirkel i FN-distriktet i Dalarna, visad på FN-dagen 24 okt. 2020, vecka 45 utställd på Stadsbiblioteket i Falun. Här finns en broschyr om utställning, anvisningar om den, själva utställningen och slutligen extra information om incidenter då det vara nära kärnvapenkrig.

Anvisning till utställning En kärnvapenfri värld 201024

210307_En kärnvapenfri värld

Komplement till utställning ang incidenter

broschyr 7 mars 2021

Pugwash uttalande om NPT-konferensen och risker efter pandemin

NPT-ickespridningsavtalet (om kärnvapen), konferensen som blev uppskjuten pga Coronapandemin.

Pugwash Statement on the NPT Review Conference Postponement and Risks after the Pandemic

Debattartikel om kärnvapen den 27 april 2020: Regeringens prioriteringar svårtolkade

Författare är ordförandena i Svenska Läkare mot kärnvapen, FN-förbundet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen samt generalsekreteraren i Internationella Kvinnoförbundet Fred och Frihet.

https://www.altinget.se/artikel/debatt-om-karnvapen-regeringens-prioriteringar-ar-svaartolkade

ICAN: Global doctors on COVID 19 – and nuclear war

Mars 2020. Den pågående pandemin visar den enorma påfrestning som sjukvården och samhällena utsätts för. Jämför detta med ett kärnvapenkrig. Det får inte hända! Regeringen och riksdagen underteckna och ratificera FN:s avtal för internationellt förbud mot kärnvapen!

ICAN 9 Global doctors on COVID 19 – and nuclear war

Fjärde AP-fonden drar sig ur företag som bidrar till kärnvapenutvecklingen

Meddelande den 16 jan. -20 från Närverket för kärnvapennedrustning:
Stor och viktig framgång för oss i anti-kärnvapenrörelsen!  Läs artikeln i dagens DN.
https://www.dn.se/ekonomi/fjarde-ap-fonden-lamnar-stort-antal-forsvarsbolag/

2019

4 av 5 svenskar vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapenförbud

Sören Sommelius blogg (www.nyakultursoren.se) 11 dec. -19 uppdaterar oss: Olof Palme centret har 3 år i rad publicerat statistik. Svenskarnas kärnvapenmotstånd och stöd till FN-förbudet ligger lika högt som tidigare.

Ändå skriver regeringen inte på och riksdagen har inte fått avtalet på sitt bord. Det behövs ratificeringar från 50 länder för att avtalet ska bli internationell lag. Sverige är viktigt!

4 av 5 svenskar vill att Sverige skriver under FNs kärnvapenförbud

Palmes internationella Center lanserar en nyhetssajt

Palmes Internationella Center lanserar en informationssajt som förmedlar kunskap om vad ett kärnvapenkrig skulle kunna innebära, hur vapenslaget fungerar och hur vi skulle kunna stoppa det.

http://www.stoppabomberna.nu

Nobels fredspristagare: 50 amerikanska universitet bidrar till utveckling av kärnvapen

Nobels fredspristagare om 50 amerikanske unverisitet som bidrar till utvecklingen av kärnvapen. 19 nov. -19

Hiroshimadagen 6 aug. 2019 DN debattartikel från Svenska Läkare mot Kärnvapen

“Sverige måste skriva under avtalet mot kärnvapen”. Gunnar Westberg och Jan Larsson.

Dagens Nyheter: ”Sverige måste skriva under avtalet mot kärnvapen”

Regeringen har den 12 juli -19 beslutat att nu ej signera FN:s kärnvapenförbud. Beatrice Fihn, ICAN, fredspristagare skriver i debattartikel i Aftonbladet 15 juli

Beatrice Fihn Skandal, regeringen – säg nej till kärnvapen

Stina Oscarson har sökt underlaget till Lundins utredning om kärnvapenförbudet

Det har visat sig att mailkonton är raderade och referensgrupper hemliga. Se här Sofia Tuvestads (SLMK) artikel den 14 juni -19: https://slmk.org/nyheter-press/karnvapenutredningen-raderade-mailkonton-och-hemliga-referensgrupper. 

Jag har också lagt in texten i media: KÄRNVAPENUTREDNINGEN

Här är Stina Oscarsons artikel 14 juni -19 i ETC magasin: ETC 14 juni-19 Oscarson söker underlaget till Ludinutredningen.

MP i riksdagen uppmanar 28/5-19: Skriv under FN-förbudet mot kärnvapen

MP. uppmanar Skriv under FNs förbud mot kärnvapen

ICANs (IKFFs, SLMKs) kampanj “Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort.”

13 maj 2019. I fyra korta informationsfilmer visar IKFF på fyra framgångsrika kampanjer: 1. Sverige beslutar att ej skaffa atombomben, 2. Ickespridningsavtalet blir till, 3. Internationellt förbud mot personminor, 4. Internationellt förbud mot klusterbomber.
Se nedanstående artikel “Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik”! I denna debattartikel berättar Malin Nilsson och Clara Levin om de här fyra lyckade kampanjerna.

https://ikff.se/kampanj-det-kan-verka-omojligt-tills-det-ar-gjort-2/

Den finns också på Svenska läkare mot kärnvapens hemsida.

Ännu aktuellt. Florencedeklarationen 7 april 2019 för en front mot Nato. 14 länder, 14 språk

USA upprustar/moderniserar kärnvapen för 1,2 biljoner dollar (1 200 000 000).

The Florence Declaration: An International Front Calling for NATO-Exit (14 Languages)

 

”Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik”

Publicerad  1

”Sveriges beslut om att gå med i internationella konventioner har ofta föregåtts av motstånd och tuffa debatter. Trots det har olika svenska regeringar valt folkrätt och avspänning framför att stå utanför och rusta upp”, skriver debattörerna, Malin Nilsson IKFF och Clara Levin, SLMK.

Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik

Slutreplik av artikelförfattarna Ekéus, Ingelstam och Jonter den 13 maj -19: “Vi välkomnar försvarsministerns klarlägganden”

”Vi välkomnar försvarsministerns klarlägganden” – DN.SE

Peter Hultqvists replik 7/5-19 på DNs debattartikel

Hultqvists svar på DN-debattartikel

DN Debatt 4 maj -19 om Lundin-utredningen utifrån remissvar från Försvarsmakten som nu inkommit

Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Thomas Jonter har skrivit en mycket intressant debattartikel i DN efter att Försvarsmakten har lämnat in sitt remissvar till UD. Här kan du läsa insändaren: Remissvar visar att Sverige nu accepterar kärnvapen.

Historisk chans till kärnvapennedrustning.  11 företrädare för humanitära organisationer. UNT den 6 maj 2019

Historisk chans till kärnvapennedrustning

FN-förbundets remissvar på Lundinutredningen

SvD 23 april FN-förbudets ordf. Bristfällig analys leder fel om kärnvapenavtal.

IKFF remissyttrande-ud201900979nis-internationella-kvinnoforbundet-for-fred-och-frihet-ikff

Remissvar Svenska Pugwash på Lundinutredningen om kärnvapenförbud, 9 april-19

Remiss Sv Pugwash om TPNW

Lundinutredningen. Remissvar Fredsrörelsen på Orust 5 april 2019

FN-konventionen mot kärnvapen Ola Friholt

Artikel i DN den 31 mars -19 av klimatforskaren Alan Robock: Även lokala kärnvapenkrig får globala följder

Alan Robock Kärnvapenvinter

Riksföreningen Nej till Natos remissvar på Lars-Erik Lundins utredning om konsekvenserna av FN:s kärnvapenförbud

Remissvar från Nej till Nato, riks UD2019-00979-NIS

ICAN reagerar på tillbakadragandet av INF-avtalet

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/ 1 febr.-19

Referat av möte febr. 2019 i Göteborg med Lars-Erik Lundin

Referat av möte med utredaren Lars-Erik Lundin den 27 febr

Satsa på fred, inte på krig

Debattartikel i alliansfriheten.se av Sven Hirdman den 13 febr. Hirdman. Satsa på fred, inte på krig

Fyra forskare granskar kritiskt Lundinutredningen om kärnvapenförbud

Här finns direktlänk til den 12-sidiga mycket initierade rapporten i Pugwash http://pugwash.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Kommentarer-till-utredningen-20190212-2.pdf

Här i DN-debatt:

2019-02-13 https://www.dn.se/debatt/verklighetsframmande-om-forbud-mot-karnvapen/ För att läsa hela artikeln se Verklighetsfrämmande om förbud mot kärnvapen

Farligt säkerhetstänkande

Erni och Ola Friholt, Fredsrörelsen på Orust, sätter in säkerhetspolitiken i ett större sammanhang än vi är vana vid.

FARLIGT SÄKERHETSTÄNKANDE

Lundins utredning – beställningsjobb av USA

Artikel av Karin Utas Carlsson, publicerad i bloggen lindelof.nu den 26 jan. -19. Intressant är att Lars-Erik Lundin är Senior Research Fellow i Institute of Security & Development Policy (http://www.isdp.eu) vars styrelseordförande enligt deras hemsida är Anna Wieslander som är Director for Northern Europe, Atlantic Council, en organisation som står nära Washingtonregimen. Fundering: Varför valde regeringen/UD en person med viss anknytning till USA-administrationen som hela vägen varit så negativ mot utarbetandet av FN-avtalet för ett förbud mot kärnvapen? Hade inte en dokumenterad opartiskhet varit angelägen?

Lundins utredning – beställningsjobb av USA, artikel till Lindelöf. Publicerad där den 26 jan.

Se också en rad uttalanden och pressmeddelanden samt Liljestrands artikel i alliansfriheten.se. 24 jan. -19 Sveriges säkerhet skadas inte av kärnvapenförbud

SLMK, IKFF PRESSMEDDELANDE Svenska LÄkare mot kärnvapen

SKV 2019-01-21 Uttalande om förbud mot kärnvapen

Remissvaren på Lundinutredningen om globalt kärnvapenförbud, 22/2-19

Här är en länk där du kan hitta både remissvaren från de utvalda remissinstanserna och de andra (dvs oss): https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-utredning-av-konsekvenserna-av-ett-svenskt-tilltrade-till-konventionen-om-forbud-mot-karnvapen/

Lundins utredning om kärnvapenförbudet, remissförfarande samt Kvinnor för Freds pressmeddelande

Pressmeddelande från Kvinnor för Fred den 19 jan. -19 med anledning av Lars-Erik Lundins utredning.
Emellertid inbjuds ett antal fredsorganisationer (bland andra) att inkomma med remissvar. Även övriga fredsorganisationer kan göra det. Utredningens länk:  https://www.regeringen.se/48f047/contentassets/756164e2ca3b4d84a3070a486f123dbb/rapport_l-e_lundin_webb.pdf   här nedan information om remissförfarande.

190118-remissmissiv-kvp-utr-slutlig

Pressmeddelande Kvinnor för Fred Sverige måste stå bakom förbud mot kärnvapen

Anne Ramberg: Det är klart vi ska skriva under kärnvapenkonventionen

Anne Ramberg är advokatsamfundets generalsekreterare. Hon skriver sin blogg 18 jan. 2019: https://annerambergs.wordpress.com/2019/01/18/det-ar-klart-vi-ska-skriva-under-karnvapenkonventionen/ Här även inlagd i mediabiblioteket, pdf-fil (så vi har den kvar): Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs blogg 18 jan

Här kan man bl a läsa om Internationella domstolen i Haag som 1996 svarade på en fråga från FN:s generalförsamling huruvida det är förbjudet att hota med kärnvapen.

“Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning”

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 16 jan. Ett stort antal organisationsföreträdare har skrivit under, överst Andreas Tolf SLMK, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Sverige uppmanas skriva under kärnvapenförbudet. För att inte betalväggen ska kunna hindra er att läsa artikeln finns den som fil. I filen finns länkadressen.

SvD Debatt 16 jan.-19 Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning

Ny opinionsundersökning om kärnvapenförbudet och uttalande från socialdemokrater och Olof Palmes Internationella Center

Ny opinionsundersökning om kärnvapenförbudet och uttalande från socialdemokrater och Olof Palmes Internationella Center

2018

Palmecentret om FN-förbudet mot kärnvapen 9 okt. 2018

Ja, vi kan förbjuda kärnvapen!
Det mesta tyder på att svensk säkerhetspolitik inte skulle skadas om vi undertecknar FN:s avtal om kärnvapenförbud. Det vore därför ett misstag av de borgerliga partierna att gå emot en folkmajoritet och hålla fast vid sitt nej till avtalet, skriver Anna Sundström.

https://www.palmecenter.se/article/ja-vi-kan-forbjuda-karnvapen

Olof Palmes internationella center dec. -18 beställd Sifoundersökning om inställning till det globala kärnvapenförbudet

86% av svenskarna för FN-förbudet mot kärnvapen, TPNW. Här finns tabeller över olika gruppers inställning.

Direktlänk: https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2018/12/2018_Sifo-om-k%C3%A4rnvapenf%C3%B6rbud_Tabell.pdf

Palmecentret om FN-förbudet mot kärnvapen

Oktober 2018. Ja, vi kan förbjuda kärnvapen! Det mesta tyder på att svensk säkerhetspolitik inte skulle skadas om vi undertecknar FN:s avtal om kärnvapenförbud. Det vore därför ett misstag av de borgerliga partierna att gå emot en folkmajoritet och hålla fast vid sitt nej till avtalet, skriver Anna Sundström.

https://www.palmecenter.se/article/ja-vi-kan-forbjuda-karnvapen

SKUGGUTREDNINGEN till den inofficiella utredningen om FN-s kärnvapenförbud

Lars-Erik Lundins enmansutredning ska bli publicerad till 31 okt-2018. Skuggutredningen är klar. Se här den senare som består av en rad av artiklar: Skuggrapporten FN-förbud mot kv. i-skuggan-av-makten

För att se vilka länder som har signerat respektive ratificerat FN;s kärnvapenförbud kan man gå in på ICAN´s hemsida: http://www.icanw.org/status-of-the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/

Debatt med moderater, SvD. Schori svarar aug. 2018. Moderaternas inlägg har jag ej

Schori i debatt med M

Pierre Schori: “Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen”, 29 juli 2018

Pierre Schori _Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen

International Peace Bureau: Appeal to defend the INF Treaty

I oktober 2018 skrev  IPB denna uppmaning att försvara INF-avtalet:  IPB calls for Defending the INF Treaty. Den 8 december hade en rad organisationer givit sitt stöd till denna. IPB´s appeal to defend the INF Treaty.

Gunnar Lassinantti i NDS: Kärnvapenförbudet borde bli en valfråga

Den 30 maj -18: http://www.nsd.se/nyheter/karnvapenforbudet-borde-bli-en-valfraga-nm4844064.aspx

Gunnar Lassinantti Kärnvapenförbudet borde bli en valfråga

Valguide 2018, info om kärnvapen

Det var under valrörelsen väldigt tyst om säkerhetspolitiken och därmed också om kärnvapen och om Nato. Här är Svenska läkare mot kärnvapens valguide: https://slmk.org/valguide-for-karnvapenpolitiken/

Valguide 2018

Palmecentret om FN-förbudet mot kärnvapen 9 okt. 2018

Ja, vi kan förbjuda kärnvapen!
Det mesta tyder på att svensk säkerhetspolitik inte skulle skadas om vi undertecknar FN:s avtal om kärnvapenförbud. Det vore därför ett misstag av de borgerliga partierna att gå emot en folkmajoritet och hålla fast vid sitt nej till avtalet, skriver Anna Sundström.

https://www.palmecenter.se/article/ja-vi-kan-forbjuda-karnvapen

SLMK och IKFF, ICAN och Göteborgskampanjen Ett kärnvapenfritt Sverige har givit material inför valet. På Svenska Läkare mot kärnvapens hemsida, www.slmk.org finns t o m hela deras tidning att ladda ned. Faktablad-forbudet-mot-karnvapen-1709

lathund-svar-pa-tal-slmk-ikff

Se oss den här länken https://slmk.org/nyheter-press/valguide-2018/

Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige 

Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Göteborg, Fredsam, har under devisen Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige till de politiska partierna, inklusive Feministiskt parti, ställt fem frågor om deras inställning till kärnvapen och även Natos kärnvapenstrategi.  Dessutom har de gått igenom motionerna i riksdagen under 2014-2018 och sett på röstningar i riksdagen om dessa frågor, april 2018. Resultatet är redovisat i en broschyr,  “Ett kärnvapenfritt Sverige – vad vill politikerna?” Där finns också en jämförelse med hur partierna har röstat i dessa frågor i riksdagen. Man ser i vissa fall en intressant diskrepens mellan svaren på frågorna och hur man röstat. Läs här Ett kärnvapenfritt Sverige

De har också i ett 2-sidigt flygblad lagt in en kortfattad tabell över partiernas svar. Det visar sig att flera partier inte röstar som deras riksdagsledamöter motionerat. Dessa svar har förts in i en tabell. Läs noga förklaringen som står under tabellen sidan 2! Kärnvapen – ett hot mot mänskligheten.

Fredsskulptur och invigningstal av konstnären Bertil Gustafsson, Göteborg, Hiroshimadagen 2018

Konstnären Bertil Gustafssons invigningstal av fredsskulpturen 2018 08 06

 

“Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen” skriver Max Tegmark i DN Debatt den 13 april -18

Den svenske fysikprofessorn vid MIT-universitetet i USA har samlat 9 nobelpristagare i ett upprop för ett förbud mot kärnvapen. Detta kan ses på YouTube. Här finns länken till Max Tegmarks debattartikel i DN den 13 april -18. KärnvapNejTegm 180413

Vägen mot kärnvapenförbud. Gabriella Irsen, IKFF,  höll i Göteborg ett informativt föredrag den 10 mars-18

Fredsrörelsen i Göteborg ska under 2018 arbeta för att regeringen skriver under FN-förbudet mot kärnvapen för att sedan avtalet ska ratificeras i riksdagen. Fredsam hade den 10 mars inbjudit till en kick-off för arbetet. Gabriella höll ett mycket informativt – och användbart – tal. Även Gunnar Westberg, Svensk Läkare mot Kärnvapen, talade. Han hade dessförinnan tillsammans med Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred talat på Orust, www.fredsrorelsen-pa-orust. Se referat från det tillfället! http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/referat_ingela_martensson_gunnar_westberg.php

Gabriella Irsten Vägen mot kärnvapenförbud Sverige

2017

Ny hemsida för kärnvapennedrustning

Nätverket för kärnvapennedrustning har en ny hemsida, www.nucleardisarmament.se

Svenska Läkare mot Kärnvapen har i sin tidskrift ägnat senaste numret åt Nobelpriset till ICAN

Tidskriften går att ladda ner från slmk.org. Här finns t ex på sidan 15 en intervju med enmansutredaren Lars-Erik Lundin. Utredningen om konsekvenser av ett svenskt undertecknande (och ratificering) av FN-förbudet mot kärnvapen ska inte vara klar förrän den 31 oktober, dvs EFTER valet. Med borgerlig valseger ökar risken att Sverige inte kommer att höra till undertecknarna eftersom alliansens partier uttalat att de vill att Sverige blir medlem i NATO – och USA och NATO varnat Sverige för att skriva under avtalet.

86% av svenskarna har i en intervjuundersökning i höstas sagt att de vill att Sverige ska skriva under avtalet. Även bland borgerliga väljare ligger siffran mycket högt. https://www.palmecenter.se/article/karnvapenforbud/#.WfHlYwq1z-o.twitter

Även denna artikel har jag lagt in i vårt mediabibliotek. Opinionsundersökning 2017 FN-förbud mot kärnvapen

Sören Sommelius skriver i sin blogg om Fredspriset till ICAN

http://www.nyakultursoren.se/?p=8203

Sören Sommelius, Helsingborg, skrev den 5 januari i sin blogg om Fredspriset till ICAN under rubriken Om Helsingborg vore Hiroshima.

För säkerhets skull har jag också lagt in bloggtexter i vårt mediabibliotek: Sören Sommelius om ICAN och Fredspriset.

Observera att i den här inlagda pdf-filen kan man inte komma fram när man klickar på länkarna. Det går däremot om du går in på länken till Sörens blogg, den du ser här ovan.

Fredspriset gick i år till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Prismotivering i översättning. ICAN får priset för dess arbete att dra uppmärksamheten till de katastrofala humanitära konsekvenserna av varje användning av kärnvapen och för dess banbrytande ansträngningar att nå ett avtalsgrundat förbud mot sådana vapen. Original:  “for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons”

​Du hittar talen av generalsekreteraren Beatrice Fihn och överlevaren Setsuku Thurlow www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/ican-lecture_en.html
Det inledande talet av ordföranden för den norska Nobelkommittén, Berit Reiss-Andersen finns här:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/presentation-speech.html

Det går att se och höra ceremonin på SVT Play: Nobel 2017: Fredsprisutdelningen (bäst) eller på YouTube: 2017 Nobel Peace Prize Ceremony.

​International Physicians Against Nuclear Weapons (svenska SLMK), Women´s International League for Peace and Freedom (svenska IKFF) hör till de 468 organisationerna som ingår i ICAN.

Sifo-undersökning 16-19 okt.-17 visar att 86% av svenskarna är för ett kärnvapenförbud och lika många att Sverige ska skriva under FN:s avtal om  förbud mot kärnvapen.

Palmecentret begärde undersökningen som är intervju av 1 000 personer den 16-19 okt. Intressant är att skillnaden mellan män och kvinnor inte är stor och  kanske ännu intressantare är partitillhörigheten. 90% av de som skulle rösta på Centerpartiet om det var val är för ett förbud mot kärnvapen och 87 % för att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud. För liberalerna är siffran 82% resp. 87%. För hela den borgerliga alliansens väljare ligger motsvarande siffror på 82 resp. 80-. Det finns en diskrepans mellan dessa siffror och partiföreträdarnas. Annelie Lööf, t ex har gått ut och sagt att Sverige ej ska skriva under.

Även för socialdemokraterna finns motsvarande diskrepens. Enligt Sifo-undersökningen vill 90+ % ha ett globalt förbud mot kärnvapen och 93+% att Sverige ska skriva under. För Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare är siffrorna högre. (Ännu högre för FI, Feministiskt initiativs väljare, lägst för Sverigedemokraternas väljare men en bra bit över 50%.)

Här är resultatet av Sifo-undersökningen

Regeringen har skjutit upp underskriften av avtalet genom att tillsätta en utredning som ska vara klar den 31 oktober, dvs EFTER valet. Detta efter att USA:s försvarsminister har hotat eller varnat Sverige för att skriva under. Talat om att Sverige inte kan räkna med ett säkerhetspolitiskt samarbete i så fall. Socialdemokratin är splittrad i frågan. Se vidare under menyn Referat: Nedrustningsambassadör Eva Walders besök i Göteborg den 16 november!

Enligt artikel i finska Arbetarbladet den 12 oktober har den socialdemokratiska partistyrelsen i Finland tydligt tagit ställning för att regeringen ska underteckna FNs kärnvapenförbud

Här är länken till artikeln i Arbetarbladet: https://demokraatti.fi/sdp-finland-bor-underteckna-fns-karnvapenforbud/ För säkerhets skull lägger jag in den kopierade artikeln som en länk till vårt mediabibliotek här: Socialdemokraterna i Finland tar ställning för KV-förbud

Det gäller nu att påverka regeringen så att den skriver under FN-konventionen om kärnvapenförbud snabbt och lämnar över till riksdagen för ratificering.

Greenpeace har gjort en länk för upprop med uppmaning till Margot Wallström att skriva under: http://www.greenpeace.org/sweden/se/fred-och-nedrustning/forbudmotkarnvapen/

Man kan se det som ett stöd för hennes linje i regeringen.

Fredsseminarium i Stockholm den 2-3 sept. 2017. Alla talen filmade för YouTube

Var så goda! fib.se/article/filmade-tal-fraan-fredsseminariet Maj Britt Theorins tal kommer först. Det är värt att lyssna till med tanke på hennes starka reaktion mot USAs försvarsministers brev till Peter Hultqvist där han hotar Sverige om vi ratificerar avtalet om förbud mot kärnvapen. Nu gäller det att regeringen står upp för en självständig säkerhetspolitik. Detta är akut och hon uppmanar fredsrörelsen att här och nu lägga in våra krafter för att påverka regeringen.

Inge Axelsson, SLMK:s vetenskapliga råd, skriver i Svenska Dagbladet om motståndet mot kärnvapen fram tills nu. 20/10-17

Artikeln är ovanligt lång – för att i den “stora”pressen komma från fredsrörelsen – och ger först en tillbakablick sedan uppdatering till det som händer nu: tyvärr regeringens beslut att genom att tillsätta en utredning för ett helt år skjuta upp ställningstagandet (signeringen) av FN-konventionen om kärnvapenförbud. SvD den 20 okt. -17 som fil i vårt mediabibliotek: Inge Axelsson i Sv D 20 okt.

FN:s kärnvapenförbud – skriv på!

Debattartikel i GP 20 sept. -17 av en rad företrädare för stora organisationer: Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

IKFF och SLMK i blogg om missförstånd om kärnvapenförbudet

Den 31 aug. -17 skrev IKFF och SLMK denna Blogg. Debattens alla missförstånd om kärnvapenförbudet.

Kort faktablad om kärnvapenförbudet.

Margot Wallström i en debattartikel: “En värld fri från kärnvapen är möjlig”

Det är nu dags för regeringen att ta ställning till avtalstexten som förhandlades fram i våras. I en debattartikel den 25 aug. -17 i Svenska Dagbladet skriver Margot Wallström att regeringen nu analyserar förslagstexten. Efter regeringens beslut, som var och en av oss måste hoppas blir positivt, ska riksdagens ratificera texten. Debattartikeln står på regeringens hemsida men för att den inte ska försvinna lägger vi här in den som en pdf-fil: “En värld fri från kärnvapen är möjlig“.

Den 7 juli avslutades förhandlingarna om kärnvapenförbud. Avtal!

Här får vi information direkt från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons och även från WILPF, IKFF. Läs här hela det avtal som slöts av 122 länder efter år av förhandlingar om en text som skulle kunna tillfredsställa alla: Treaty on the Prohibition of Nuclear Arms. Den föreslagna texten accepterades av alla utom Nederländerna, som röstade nej. En röst lades ned. Kärnvapenmakterna och ytterligare ett antal stater deltog inte i omröstningen. Avtalet ses som en stark början.

Här är länken till Andreas Tolfs (SLMK) och Gabriella Irstens (IKFF) artikel i DN Debatt: FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen den 18 juli 2017. DN Debatt 170718

Avtalstexten Draft Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Artikel från SLMK och IKFF om kärnvapenförbud

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet publicerar den 14 juni -17 till stöd för FN-förhandlingarna om kärnvapenförbud artikeln “Förbjud alla kärnvapen“. Den publicerades i flera landsortstidningar.

Vittnesmål från Hiroshima och Nagasaki

Vittnesmål i Time magazine från Hiroshima och Nagasaki. Överlevare från atombombsanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 6 aug. resp 9 aug. 1945 berättar: After the Bomb.

Beatrice Fihn tog emot Antiatombomsdiplomet på Hiroshimadagen i år, 2017, en knapp månad efter ICANs historiska framgång med förbudet mot kärnvapen i FN. Beatrice är chef för ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org.. Nätverket samlar c:a 400 organisationer från c:a 100 länder och har huvudkontor i Genève. Beatrice kommer från IKFF.

Kärnvapen och Norden. Är det mjöligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden? Föredrag och debatt den 6 febr. i Stockholm. Youtubelänkar.

Måndag den 6 februari 2017 arrangerades ett möte om kärnvapen med bland annat Pierre Schori, fd FN-ambassadör och Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK). Moderator var Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c)

Pierre Schori
LÄNK: https://youtu.be/GhICJXP0hbc
LÄNGD: ca 27 min

Gunnar Westerberg   Mycket informativt.
LÄNK: https://youtu.be/F47l7OKEoKc
LÄNGD: ca 17 min

Debatt & frågor
LÄNK: https://youtu.be/Dlj3foRI-xo
LÄNGD: ca 40 min

Arr:: ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm

2016

Folkets fredspris till Alfred Nobels minne

Det finns allvarlig kritik mot hur Fredspriset i Oslo delas ut. Fredrik Heffermehl har skrivit boken Nobels Fredspris: Visionen som försvann (Leopard, Stockholm, 2011). Enligt Alfred Nobel skulle priset ges till “den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Därför har Fredsrörelsen på Orust  – av Johan Galtung och andra kallad Sveriges bästa fredförening – instiftat ett eget pris som i år delades ut för fjärde gången. Denna gång till Maj Britt Theorin, som i åratal verkat för nedrustning. Mer material och prismotivering kommer senare. Här är hennes föreläsning den 3 december på Orust, En kärnvapenfri värld är möjlig.

Tidigare pristagare är Johan Öberg, TFF, Lund, Åke Sandin, TUFF Tyresö och Gandhi postumt.

Stig Henrikssons (V) riksdagsmotion för förbud mot kärnvapen

Läs här Stig Henrikssons (V) innehållsrika riksdagsmotion för lag mot kärnvapen, kärnvapenfri zon i Europa m m
På riksdagens hemsida riksdagen.se hittar du med hjälp av sökfunktionen ytterligare motioner (från ledamöter i MP och från d:o i S) om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Dessa är också från 2016.

Historiskt beslut i FN:s Generalförsamling: Förhandlingar  om ett internationellt avsetsukotal som förbjuder kärnvapen

Detta beslut fattades den 27 okt. 2016 efter lång tids arbete av fredsrörelsen, särskilt i form av ICAN där Internationella läkarrörelsen om kärnvapen, IPPNW (SLMK, den svenska delen ingår) är viktigt.

setsuko

Den 27 oktober -16 röstade FN:s Generalförsamling Ja till en resolution från Österrike m fl att inleda förhandlingar nästa år för en internationell lag om förbud av kärnvapen. Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har underlång tid verkat för detta tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nucelar Weapons) som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Sveriges utrikesminister Margot Wallstörm röstade Ja.

123 av FN:s medlemsländer (193 stycken) röstade för resolutionen. 38 röstade emot och 16 lade ner sina röster. Det gör 63,7% som röstade för resolutionen. Natoländerna röstade emot, förutom Holland som lade ned sin röst. Kärnvapenländerna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan röstade emot och Kina och Indien lade ned sina röster. Nordkorea röstade för resolutionen trots att det ju är ett kärnvapenland.

Se vidare pressmeddelandet den 28 oktober  från Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och ICAN. Se också själva resolutionen.

PS den 17 dec. -16: Detta är litet svårt för mig att förstå men från ICAN får jag följande information daterad den 15 dec.: “While the resolution has not yet passed the full General Assembly vote (still expected just before Christmas), we are not expecting the voting pattern to change drastically.” Sedan fortsätter Beatrice Fihn från ICAN med att berätta om planerna för arbetet nästa år.

Här nedan ses delar kampen för förbudet:

Kamp för att få igång kärnvapennedrustning genom en internationell lag mot kärnvapen

Läs denna artikel från den 28 sept. -16 av ordförandena i Svenska Läkare mot Kärnvapen, Sveriges Lärarförbund och Svenska Röda Korset. Artikeln är publicerad av SVT Opinion.

Den 28 sept. -16 skriver också IPPNW (Läkare mot Kärnvapens internationella organisation) tillsammans med World Medical Association, International Council of Nurses och World Federation of Public Health Associations samma sak fast till världens regeringar: https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/28/banning-nuclear-weapons-is-crucial-for-global-health

Den 26 sept. släppte även Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen ett pressmeddelande om exakt samma sak: https://www.icrc.org/en/document/international-red-cross-and-red-crescent-movement-calls-states-seize-unprecedented

Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot Kärnvapen har den 28 sept. skickat oss denna information och lägger till:

”Läget inför första utskottet (FNs generalförsamlings) som börjar på måndag är oerhört spänt. Österrike meddelade förra veckan att det kommer att läggas fram en resolution om att förbjuda och eliminera kärnvapen. Kärnvapenstaterna och deras allierade är emot medan majoriteten av världens stater sannolikt är för. Var Sverige står vet vi ännu inte.”

SLMK hoppas naturligtvis att Sverige beslutar sig för att INTE stå utanför förhandlingar om ett kärnvapenförbud, förhandlingar som kommer att inledas under nästa år!

Den 4 april 2016 talar utrikesminister Margot Wallström vid SIPRI-seminarium om kärnvapennedrustning.

Historisk forskning: Bombningarna av Hiroshima och Nagasaki förkortade inte kriget och räddade inte amerikanska soldaters liv

Den 31 juli -14 skriver Gunnar Westberg, den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen (IPPNW) som svar på debattartikel i Sydsvenskan om den militära betydelsen av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki den 6 resp. 9 aug. 1945. Gunnar lyfter fram senare forskning som motsäger att bombningarna räddade många (amerikanska) liv genom att avsluta kriget.