Migration, Ekonomi

2021

Migranter används som utpressning, ETC 1 juni -21

ETC 1 juni Migranter används som utpressning

2019

Är världen på väg att ersätta dollarn? Läs här Peter Koenigs artikel “The World is Dedollarizing”

The World Is Dedollarizing av Peter Koenig Global Research 19 juli 2019

I slutet av artikeln kan man läsa vem författaren är.

“Låt inte migrationen villkora EUs bistånd”. 46 humanitära organisationer i Aftonbladet 25 maj -19.

Humanitära organisationer om EU bistånd

Malmö European Social Forum 4 maj 2019

Malmö European social Forum bygger vidare på Bilbao European Forum 2018 som uppmanade till att “kombinera våra krafter för att öppna dörren till en ny era, en väg mot en ny social, ekonomisk och ekologisk modell …. för att möta mänsklighetens stora utmaningar.”

I  Malmö lyfter man fram ökade motsättningar, både inom och mellan länder, ökande klyftor mellan centrum och periferi, men också mellan de rikare delarna av Europa och resten av världen. “EU stärker bankernas och finanskapitalets makt med evig tillväxt som mål åtminstone för de rika. Det är en politik som hotar mänsklighetens överlevnad i en tid med accelererande artutrotning, global uppvärmning, matjordens utarmning och försvinnande, vattenbrist och risken för förstörelse av människans livsvillkor genom radioaktiv strålning vid ett kärnvapenkrig.”

Deklarationen är ganska lång. Läs den här i sin helhet. Malmödeklarationen 4 maj.

Eliten som kontrollerar det globala kapitalet

Per Shapiros recension av bok av Peter Phillips. “Giants: The Global Power Elite”.

Eliten som ko trollerar det globala kapitalet. Aftonb ldet, per Shapiro 24 maj -19