Undervisningens roll i fredsbyggandet

The partition of the atom has changed everything, except our way of thinking, and we are therefore heading for an unavoidable catastrophe. We shall require a substantially new manner of thinking if mankind is to survive.
(Albert Einstein i maj 1946)

Ingrid Inglander och Göte Rudvall har för Sveriges Lärare för Freds räkning skrivit   artikeln Undervisningens roll i fredsbyggandet , tidigare publicerad hos Yrkesgrupper mot kärnvapen. Den beskriver uppdraget utifrån FNs och UNESCOs konventioner och rekommendationer och tar bl a upp behovet av undervisning och träning i konflikthantering.  Författarna visar på läroböckernas och medias roll i kris- och konfliktområden (med exempel från Balkan), på behovet av en allsidig religionsundervisning,  av att kärnvapenfrågorna tas upp och av en förändrad journalistutbildning som stöder fredsarbetet. Utifrån sin gedigna erfarenhet från konferenser i fredsundervisning med internationella Educators for Peace förmedlar författarna deltagarnas senaste rekommendationer för fredsbyggande genom undervisning och utbildning.

Exempel på möjliga fredsperspektiv i undervisningen

De flesta av våra läroböcker och läromedel är ännu skrivna utifrån ett krigsperspektiv. I väntan på att mer av ett fredsperspektiv ska komma in kan vi som arbetar med undervisning göra en hel del. Några exempel:

  • Undersök orsakerna till att ett krig/våld/terrorism brutit ut och ställ frågorna utifrån ett konfliktperspektiv – vilka olika behov kolliderade? Vilka var de olika aktörerna? Vad gjordes för att undvika det? Varför hjälpte det inte? Vad kunde ha gjorts mer?
  • Ta lika mycket upp de konflikter som lösts med fredliga medel: de krig som undvikits, de kolonier som blivit självständiga och de diktaturer som störtats genom bruk av dialog och ickevåld i stället för vapen.
  • Undersök vilka revolutioner som haft mest hållbar effekt – de våldsamma eller de ickevåldsliga? (Se referens nedan)
  • Pröva interkulturella temaarbeten, typ “Vikingatiden i våra hemländer” – se menyn Interkulturell förståelse/Tolerans.
  • Före undervisning om Förintelsen, folkmord och etnisk förföljelse – kontakta gärna Forum för levande historia, www.levandehistoria.se
  • För in FN-rollspel i din skola – och bli gärna FN-skola.

 Nytt: Grundkurs i fred – online

Svenska Freds lanserar en kurs i fem moment 10-15 minuter per avsnitt.

Hållbar fred

Mänsklig säkerhet

Nationell säkerhet

Fredlig konflikthantering

Militära utgifter/Resurssättning

Grundkurs i fred – Svenska Freds (fredsakademin.se)

Se vidare menyerna Konflikthantering, Interkulturell förståelse, Mänskliga rättigheter, Demokrati och Nedrustning.

Referens

Chenoweth, Erica & Stephan, Maria J. (2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Columbia University Press.