Ickevåld

En bok från ungdomsorganisationen Vardagens Civilkurage:

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Stockholm: Trinambai.