Ickevåld

Khanna Aggarwal, Suman (2020). The Science of Peace. Amazon, Kindle e-books.
Göte Rudvall har skrivit en recension: Suman Khanna Aggarwal – The Science of Peace.

En bok från ungdomsorganisationen Vardagens Civilkurage:

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Stockholm: Trinambai.