Konflikthantering

Sidan är under utarbetande. Se också litteraturreferenserna under varje meny.

FORSKNING

Ilse Hakvoort, lärarutbildningen i Göteborg

Hakvoort, I (2023)  Skolans konflikthanteringsarbete. Lund: Studentlitteratur

Boken ger en helhetsbild av skolans konflikthanteringsarbete. Den redovisar aktuell forskning, begrepp och teorier samt åtgärder i relation till skolans professionella praktik.

Hakvoort, I. & Lundström, A. (2019). Pedagogiskt ledarskap med konflikter i focus. Malmö: Gleerups.

Hakvoort, I., Lindahl, J., Lundström, A. (2019). A bibliometric review of Approaches to Address conflicts in Schools: Exploring the Intellectual base. Conflict Resolution Quarterly. E-publicerad. doi:10.1002/crq.21266

Hakvoort, I. (2019). Att bregreppsliggöra konflikt och konflikthantering i skolan. I Pihlgren. A.A: (Red) Skolans konflikter. Vad varje lärare bör veta (35-52). Lund: Studentlitteratur.

En serie på tre titlar från det internationella projektet DRACON, Drama and Conflict Management. Först kom den svenska boken för arbete i skolan, sist i denna grupp kommer den bok som är utgiven 2019. Se referat av en av författarna, Anita Grünbaum Ny DRACON-text – till Lära för fred – slutversion. Se också menyn https://www.laraforfred.se/forskning/dracon-international-2

Grünbaum, Anita & Lepp, Margret (2005). DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och medling. Lund: Studentlitteratur.

Dracon International (2005). Bridging the Fields of Drama and Conflict Management. Empowering students to handle conflicts through schoolbased programmes. Malmö: School of Education, Malmö University.

O’Toole, J., Bagshaw, D., Burton,B.,  Grünbaum,A., Lepp, M., Morrison , M., & Janet Pillai. (2019). Researching Conflict, Drama and Learning – The International DRACON project. Singapore: Springer. https://www.springer.com/gp/book/9789811359156.

 

ANDRA SKRIFTER

En bok från ungdomsorganisationen Vardagens Civilkurage:

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Stockholm: Trinambai.

I samband med ett föredrag om Pat Patfoorts MmE-modell för konflikthantering:

Patfoort, P. (1995). Uprooting violence. Building nonviolence. From nonviolent upbringing to nonviolent society. Freeport: Cobblesmith.

Patfoort, P. (2001). I want. You don´t want. Nonviolence education. Freeport: Cobblesmith.

På svenska:

Patfoort, P. (2011). Konflikthantering enligt MmE-metoden. Kapitel 6 i Hakvoort, I och Friberg B (red.): Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups.

Också här https://www.laraforfred.se/litteratur/konflikthantering/nonviolent-education-pat-patfoort