Sociala berättelser och seriesamtal

Birgitta Andersson, pedagog i Ängelholm, har inspirerat Anette Rosenberg Kimblad att arbeta med sociala berättelser och seriesamtal. Anette har utvecklat verktygen tillsammans med  lågstadiebarn som har svårigheter att hantera sina känslor eller att på annat sätt fungera väl i det sociala samspelet.

I Hantera konflikter och förebygg våld (2013) har Anette detaljerat beskrivit ett par fall där hon använt metoden sociala berättelser och givit fem exempel på seriesamtal från sin innehållsrika ritbok där hon låtit barnen själva rita och berätta så snart de lärt sig metoden. Hon skriver:

“Sociala berättelser och seriesamtal är som att skriva en instruktion om hur någonting i vardagen fungerar.

Det är ett pedagogiskt arbetssätt, ett redskap för:

  • elever som har svårt att fullt ut förstå den verbala kommunikationen.
  • elever som behöver stimulera flera sinnen för att förstå.
  • elever som har mindre bra arbetsminne.
  • elever som har svårt att koncentrera sig.

Med hjälp av text och bild blir det lättare för en del elever att minnas. Det talade ordet försvinner ju i samma andetag som du sagt det, men det skrivna finns kvar på pappret. Det här är en bra arbetsmetod när man vill förändra ett barns beteende. Barnet känner sig inte påhoppat och behöver därför inte gå i försvar.

Den sociala berättelsen ska beskriva och förklara för barnet ett mer ändamålsenligt sätt att bete sig i sociala situationer.” (2013, s 208)

Seriesamtal

Anette:

“Seriesamtal är ett annat sätt att kommunicera med barn om olika situationer som kan uppstå i vardagen. Många gånger har det, när jag använt mig av denna metod, visat sig att det som jag trodde var självklart inte var det för barnen.

Man ritar tillsammans med det berörda barnet upp händelsen som en serie där först det här händer (bild 1), sedan det här (bild 2) osv. På detta sätt blir det lättare för barnet att se sin egen roll i det som skett och även bli medveten om de andra barnens reaktioner.” (2013, s 211).

Här finns hela kapitlet som kan laddas ned och användas förutsatt att man anger källan.

Arbete med seriesamtal

  • ger eleven hjälp att förstå samspelet med kamrater
  • ger eleven hjälp att sätta ord på och hantera sina känslor
  • gör att eleven lär sig god konflikthantering

Referenser

Andersson, Birgitta (2000). Bygga upp ett erfarenhetsbibliotek genom sociala berättelser och seriesamtal. Ett pedagogiskt arbetssätt för barn/elever/personer med neuropsykiatriska problem som Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom. DAMP, AD/HD.

Utas Carlsson, Karin & Rosenberg Kimblad, Anette (2013). Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: KSA, Konflikthantering i skola och arbetsliv. www.tradet.org