Artiklar – Debatt

I den här menyn, Artiklar –Debatt, lägger vi in artiklar av olika slag.  Vi har också en meny Aktuellt. Artiklar som vi anser vara särskilt aktuella lägger vi där. Från den menyn flyttar vi vartefter tiden går artiklar till den här menyn. Länge lät jag, Karin, som ansvarar för denna del av hemsidan, artiklar vara kvar under Aktuellt. Senhösten 2020 flyttar jag över mycket material till Artiklar – Debatt med undermenyerna så att materialet blir mer överskådligt och lättare att hitta.

Under den här menyn Artiklar – Debatt sorterar vi efter innehåll och lägger i undermenyerna. Tills vidare har vi undermenyn NATO – och EU där Värdlandsavtalet och ett svenskt medlemskap i NATO diskuteras. Den menyn överlappar med FRED Övrigt där jag lagt in säkerhetspolitik, FN och även artiklar om specifika geografiska områden som är våldsutsatta. Artiklar om miljö/klimat kopplat till militären finns också här De återfinns även under huvudmenyn MILJÖ.

Det finns ytterligare en meny där man hittar artiklar – och länkar. Det är menyn Referat från aktiviteter (under menyn Fredsorganisationer). Tills vidare har vi huvudsakligen referat från aktiviteter i Göteborg och Fredsrörelsen på Orust, www.fredsrorelsen-pa-orust.se men när vi får material från andra platser lägger vi även sådant där –  liksom i andra menyer där det passar.

En undermeny i Artiklar –Debatt är Kärnvapen och en tredje Flyktingar. Under kärnvapen finns mycket material. Här finns naturligtvis överlappning till NATO – och EU. Menyn Flyktingar har inte utnyttjats. Flyktingfrågan är naturligtvis väldigt nära förknippad med fredsfrågan. Likaså mänskliga rättigheter. Material om specifika geografiska områden har placerats under menyn FRED Övrigt. Tills vidare håller vi kvar den ännu tomma menyn.

Uttalanden har vi under menyn Fredsrörelsen/Uttalanden.