Artiklar – Debatt

I den här menyn lägger vi in artiklar av olika slag. Uttalanden har vi under menyn Fredsrörelsen/Uttalanden. Vi har också en meny Aktuellt. En del artiklar som vi anser vara särskilt aktuella lägger vi där. De kan då stå i ett sammanhang. Från den menyn flyttar vi artiklar till den här menyn när vi finner anledning, såsom att de inte längre är lika påtagligt aktuella eller att det blir väldigt mycket material där. Ännu äldre material kan vi komma att lägga under menyn ARKIV.

Det finns ytterligare en meny där man hittar artiklar -– och länkar. Det är menyn Referat från aktiviteter. Tills vidare har vi huvudsakligen referat från aktiviteter i Göteborg och på Orust men när vi får material från andra platser lägger vi även sådant där –  liksom i andra menyer där det passar.

Under den här menyn Artiklar – Debatt sorterar vi efter innehåll och lägger undermenyer vartefter de behövs. Tills vidare har vi undermenyn NATO, som är högst aktuell, efter att Värdlandsavtalet antogs av riksdagen den 25 maj i  år (2016) och ett svenskt medlemskap i NATO diskuteras.

En annan undermeny är Kärnvapen och en tredje Flyktingar. De kommer att fyllas på vartefter.