Undervisa elever med NPF

Greenes metod och förhållningssätt fungerar utmärkt för elever med Neuropsykiatrisk funktionshinder (NPH) och är utarbetad med tanke på dessa i första hand. Den fungerar också i allmänhet och på alla elever. Se menyn CPS!

Det finns emellertid mer än Greenes arbete för hjälp till dessa elever. Karin Utas Carlssons och Anette Rosenberg Kimblads bok Hantera och förebygg våld ger en hel del liksom www.laraforfred.se. Ytterligare material har kommit till och dessa för vi in under denna undermeny Undervisa elever med NPF.

PEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Pedagogiskt perspektiv är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Pedagogiskt perspektiv vill ge praktisk pedagogisk kunskap som bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar dessa diagnoser innebär. Strävan är ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Pedagogiskt perspektiv erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

UNDERVISNINGSMATERIAL

Utomjording på skolgården  Clare Sainsbury

Den här prisbelönta boken ger unik inblick i hur skolan kan upplevas av elever med Aspergers syndrom. Förutom Clare Sainsburys eget perspektiv innehåller den citat av 25 personer med Aspergers syndrom. Utomjording på skolgården kan ses som ett måste för lärare att läsa men vänder sig till alla som undrar över hur eleven med Aspergers syndrom tänker och känner kring det som sker i skolan. Den inleds med en översikt av aktuell forskning kring Aspergers syndrom sammanställd av Tony Attwood.

Utomjording på skolgården 2012, Clare Sainsbury, översättning Helene Tranquist, Madeleine Ericsson,136 sid MH Pedagogiskt perspektiv Bromma

Utomjording på skolgården – Pedagogiskt Perspektiv (logistikteamet.se)

Vardagsstöd 1 – För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Anna Sjölund

Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen.

Boken innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stödets utformning. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.

Vardagsstöd 1- För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen, Anna Sjölund, 128 sid, 2020 (första tryckningen) Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Vardagsstöd 2 -för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 
Det här är en bok som riktar sig till dig som har autism, adhd eller närliggande funktionsnedsättningar och befinner dig på väg mot eller i vuxenvardagen. Det är också en bok till dig som ger stöd i vardagen till personer som tillhör bokens målgrupp. Du som ger stöd kan vara förälder eller personal. Stöd i vardagen kan ges både i hemmiljö, i skolan, på kortis och liknande. Denna bok identifierar hur man behöver stöd av hjälpare.

Vardagsstöd 2 för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett kartläggningsmaterial om hur man behöver stöd i vardagen, Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga, 94 sidor,2020 (första tryckningen) Pedagogiskt Perspektiv AB, Bromma
Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Det går också att köpa böckerna Vardagsstöd 1 och 2 till paketpris.

En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade, Kari Dunn Buron.

Materialet hjälper till att sätta in stress och oro i ett perspektiv och består av en instruktionsfolder, en mapp och kort med text och bilder. Används för barn mellan 4-18 år.

En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade. Kari Dunn Buron, 2012, översättning Helene Tranquist, Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Tio perspektiv på autism- Webbinar 12/11 kl. 9.45-15.45

Helene Tranquist – via Zoom

Den här föreläsningen vill understryka vikten av ett helhetstänkande som grund för stöd till en fungerande tillvaro för barnet, tonåringen eller den vuxna personen med autism.

Kostnad: personal: 1 300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

För alla som är intresserade av ämnet.

Föreläsningar & utbildningar – Pedagogiskt Perspektiv

Arbeta med autism-Hantverket och den professionella rollen- föreläsning kl. 9.00-16.00

Göteborg 22/11, Umeå 30/11 och Malmö 7/12 

Föreläsning med Gunilla Gerland

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori och praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förståelsetill praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Målgrupp: Föreläsningarna riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad: Personal: 1 500 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Föreläsningar & utbildningar – Pedagogiskt Perspektiv

 

 

 

Referenser

Dunn Buron, Kari. (2012) En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Greene, Ross W. (2002), (am. original 1998). Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm: Cura.

Greene, Ross W. (2008). Vilse i skolan: Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm: Cura.

Sainsbury, Clare (2012). Utomjording på skolgården. MH Pedagogiskt perspektiv Bromma

Sjölund, Anna (2020) Vardagsstöd 1- För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Sjölund, Anna och Planting Gyllenbåga, Anna, (2020) Vardagsstöd 2 för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett kartläggningsmaterial om hur man behöver stöd i vardagen. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Utas Carlsson, Karin & Rosenberg Kimblad, Anette (2013). Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: KSA, Konflikthantering i skola och arbetsliv. www.tradet.org