Undervisa elever med NPF

Greenes metod och förhållningssätt fungerar utmärkt för elever med Neuropsykiatrisk funktionshinder (NPH) och är utarbetad med tanke på dessa i första hand. Den fungerar också i allmänhet och på alla elever. Se menyn CPS!

Det finns emellertid mer än Greenes arbete för hjälp till dessa elever. Karin Utas Carlssons och Anette Rosenberg Kimblads bok Hantera och förebygg våld ger en hel del liksom www.laraforfred.se. Ytterligare material har kommit till och dessa för vi in under denna undermeny Undervisa elever med NPF.

PEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Pedagogiskt perspektiv är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Pedagogiskt perspektiv vill ge praktisk pedagogisk kunskap som bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar dessa diagnoser innebär. Strävan är ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Pedagogiskt perspektiv erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

UNDERVISNINGSMATERIAL

Utomjording på skolgården  Clare Sainsbury

Den här prisbelönta boken ger unik inblick i hur skolan kan upplevas av elever med Aspergers syndrom. Förutom Clare Sainsburys eget perspektiv innehåller den citat av 25 personer med Aspergers syndrom. Utomjording på skolgården kan ses som ett måste för lärare att läsa men vänder sig till alla som undrar över hur eleven med Aspergers syndrom tänker och känner kring det som sker i skolan. Den inleds med en översikt av aktuell forskning kring Aspergers syndrom sammanställd av Tony Attwood.

Utomjording på skolgården 2012, Clare Sainsbury, översättning Helene Tranquist, Madeleine Ericsson,136 sid MH Pedagogiskt perspektiv Bromma

Utomjording på skolgården – Pedagogiskt Perspektiv (logistikteamet.se)

Vardagsstöd 1 – För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Anna Sjölund

Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen.

Boken innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stödets utformning. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.

Vardagsstöd 1- För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen, Anna Sjölund, 128 sid, 2020 (första tryckningen) Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Vardagsstöd 2 -för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 
Det här är en bok som riktar sig till dig som har autism, adhd eller närliggande funktionsnedsättningar och befinner dig på väg mot eller i vuxenvardagen. Det är också en bok till dig som ger stöd i vardagen till personer som tillhör bokens målgrupp. Du som ger stöd kan vara förälder eller personal. Stöd i vardagen kan ges både i hemmiljö, i skolan, på kortis och liknande. Denna bok identifierar hur man behöver stöd av hjälpare.

Vardagsstöd 2 för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett kartläggningsmaterial om hur man behöver stöd i vardagen, Anna Sjölund och Anna Planting Gyllenbåga, 94 sidor,2020 (första tryckningen) Pedagogiskt Perspektiv AB, Bromma
Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Det går också att köpa böckerna Vardagsstöd 1 och 2 till paketpris.

En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade, Kari Dunn Buron.

Materialet hjälper till att sätta in stress och oro i ett perspektiv och består av en instruktionsfolder, en mapp och kort med text och bilder. Används för barn mellan 4-18 år.

En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade. Kari Dunn Buron, 2012, översättning Helene Tranquist, Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Produkter arkiv – Pedagogiskt Perspektiv

Webbinarier/föreläsningar och utbildningar 

Konferens- Autism i kombination med andra psykiatriska tillstånd

måndag 29/4  kl 9.00-16.00 på plats eller via Zoom

Sveavägen 41 Stockholm

Autism i kombination med andra psykiatriska tillstånd – Pedagogiskt Perspektiv

 

ALLA-PROJEKTET   SAMTALSGUIDEN

I Samtalsguiden hittar du övningar för att skapa samtal kring relationer, hälsa och otrygghet med unga som har neuropsykiatriska – och intellektuella funktionsvariationer (NPF).

Samtalsguiden vänder sig i första hand till professionella som arbetar med målgruppen. 

Samtalsguiden har tagits fram inom projektet Alla!, ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Fyrisgården och Fredens Hus som genomförs med stöd från Uppsala kommun. Projektet arbetar för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Detta vill vi göra genom att utveckla metoder, arbetssätt och material för att ta sig an problem, frågor och funderingar som kan leda till psykisk ohälsa.

Övningar – Samtalsguiden    Alla! (allaprojektet.com)

 

Referenser

Dunn Buron, Kari. (2012) En “5:a” kan få mig att tappa kontrollen! En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Greene, Ross W. (2002), (am. original 1998). Explosiva barn: Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm: Cura.

Greene, Ross W. (2008). Vilse i skolan: Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Stockholm: Cura.

Sainsbury, Clare (2012). Utomjording på skolgården. MH Pedagogiskt perspektiv Bromma

Sjölund, Anna (2020) Vardagsstöd 1- För personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar Ett kartläggningsmaterial om vad man behöver stöd med i vardagen. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Sjölund, Anna och Planting Gyllenbåga, Anna, (2020) Vardagsstöd 2 för personer med autism, adhd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett kartläggningsmaterial om hur man behöver stöd i vardagen. Pedagogiskt Perspektiv AB Bromma

Utas Carlsson, Karin & Rosenberg Kimblad, Anette (2013). Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik i skola och fritidshem. Jonstorp: KSA, Konflikthantering i skola och arbetsliv. www.tradet.org