Miljö

Här kommer vi att lägga in material som har att göra med klimat och miljö. Se också Fredsrörelsen/Aktuellt. Karin Utas Carlsson ansvarar för innehållet.

FRIKORTET. En granskning av försvarets klimatarbete

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har gjort en utredning om försvarets klimatarbete. Den publiceras i septembernumret 2020 av deras tidskrift PAX. I Kyotoavtalet 1997 undantogs militärens utsläpp pga USAs krav i förhandlingarna. Militärens undantag kvarstod trots att USA aldrig undertecknade avtalet. Utredningen skriver: “I Parisavtalet togs det uttalade undantaget bort men det finns fortfarande inga krav på minskade militära utsläpp, det är upp till varje stat.”

Rapporten, på 24 sidor, håller sig förutom beskrivningen ovan –  och ett antal internationella referenser – till den svenska militärens rapportering av sina utsläpp. Försvarsmakten omfattas inte av statens miljöledning. Myndighetens miljö- och klimatarbete har ett eget, internt miljöledningssystem formulerat i Försvarsmaktens miljöpolicy, får vi veta. Rapporteringskravet till Naturvårdsverket (som rapporterar till FN-systemet) är mindre för Försvarsmakten än för andra myndigheter.

Det finns ingen sammanställning över myndighetens totala utsläpp, klimatpåverkan eller bidrag till det svenska målet om klimatneutralitet 2045. Utsläpp från aktiviteter i andra länder har utredarna inte kunnat hitta. Inte heller utsläpp från besökande länders verksamhet. (Den internationella övnings- och testningsverksamheten är betydande.) Utsläpp från inhemska transporter kan man, om man vet hur man ska leta, hitta i Statistiska centralbyråns hemsida men de redovisas inte i Försvarsmaktens årliga miljörapporter. De har inte minskat sedan 2010. Utredarna skriver: “De motsvarar cirka en tredjedel av det civila inrikesflygets utsläpp trots en period av reducerad militär verksamhet. Försvaret står inför en betydande upprustning och det är svårt att se hur myndigheten ska nå klimatmålen under denna period när de inte nått några framsteg under de senste 10 åren.”

Rapporten innehåller en rad rekommendationer (s 7-8).

frikortet-svenska-freds-2020

Poem från Moder Jord till hennes barn. A Plea for Survival

Denna dikt är skriven av en deltagare, Susan Blain, som en arbetsuppgift i kursen War and the Environment (www.worldbeyondwar.org) juli 2020.

Poem av Susan Blain- A Plea for Suvival

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Upprop från Greta Thunberg m fl till EU:s ledare

Climate Emergency Europe! FridaysForFuture letter to EU-Leaders

Kortfilm om krig och miljö

 

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Extinction Rebellion: informationsbroschyr till folkvalda politiker maj 2020

Klimatkrisen-webb-enkelsidor

IKFF Norge rapport: Militär miljö- och klimatpåverkan

Detta är en 46 sidor lång gedigen rapport om en viktig fråga. Militärens klimat- och miljöpåverkan kan inte längre undantas när alla ska förhindra klimatförändringen. Här är dokumentet: IKFF-Norge-klimat-och-militär-rapport.

Neta Crawfords undersökning, Bostonuniversitetet i USA, av militärens utsläpp av växthusgaser

Sedan kriget mot terrorismen startades 2001 med kriget i Afghanistan fram till 2017 har militären orsakat 1,2 miljarder ton CO2 ekvivalenter-utsläpp. Department of Defence i USA är världens största konsument av petroleum. Utsläppen t ex 2017 var större än hela Sveriges (sidan 2 i rapporten).

Pentagon släpper inte information till Kongressen och forskaren har därför gått till energidepartementet. Se här sammanfattning och även rapporten (36 sidor).

Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War Final

Summary_Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War (1)

Rapport från USA 24 april 2020. No Warming No War: How Militarism Fuels the Climate Crisis – and Vice Versa 

Lorah Steichen och Lindsay Koshgarian från National Priorities Project vid Institute of Policy Studies, IPS har skrivit en 42-sidig rapport inför 50-årsjubiléet för Earth Day den 24 april: No-Warming-No-War-Climate-Militarism-Primer

Jessica Corbett har i Common Dreams rapporterat: https://www.commondreams.org/news/2020/04/23/no-warming-no-war-report-details-how-us-militarism-and-climate-crisis-are-deeply

Catarina Östlund har till svenska översatt den här artikeln med många viktiga siffror i rutorna som är översatta. Under eller över ruttexten texten står “@natpriorities”. Fördelen med det engelska originalet är att där finns länkar man kan klicka på. Här finns översättningen som pdf-fil. No Warming,No War  En rapport beskriver hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.

Intervju den 21 april 2020 on line av Isadora Wronski, Greenpeace: Systemomställning

Isadora Wronski är programchef för Greenpeace i Sverige. Hon berättar i en intervju i Klimatpodden nummer 71 om möjligheterna till omställning. “Tag chansen nu!” säger hon. Coronasituationen har visat att det är möjligt att göra stora insatser när krisupplevelsen finns där. Nu investeras massor av miljarder. Dessa behöver villkoras och kopplas till långsiktig förändring av samhället, t ex genom utbildning för ett hållbart samhälle.

Hon svarar i slutet av intervjun på frågan om hur hon tänker sig att ett framtida samhället, som gjort omställning, kommer att se ut. Märkligt nog tar hon inte alls med militarismen och den förändring som kan åstadkommas genom att förändra säkerhetspolitiken. Däremot stöder hon, förstås, som aktiv i Greenpeace, ickevåldsmetoder av olika slag. Kanske är avsaknaden av koppling till säkerhetsfrågan endast ett sätt att avgränsa intervjun som nu är nästan 54 minuter lång. Här är länken: https://soundcloud.com/klimatpodden/71-isadora-wronski-systemomstallning-nu

Greta Thunberg och klimatstrejkarna i öppet brev till EU:s ledare, den 3-4 mars 2020

https Greta och klimatstrejkarna till EU 4 mars 2020 i Carbon Brief

Här är mer fakta:

Climate strikers: Open letter to EU leaders on why their new climate law is ‘surrender’

Film av David Attenborough från 2018: Klimatkrisen

Brittiska vetenskapsdokumentär från 2018. 57 minuter lång. Filmen finns på SVT play från den 16 dec. 2019 och kan hittas där.

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

Nuclear weapons and climate change

Nuclear weapons and climate change

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen Greenpeace, 15 nov. -19

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten 22 okt.-19

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten

IKFF och Kvinn0r för Fred publicerar resultat av enkät till svenska myndigheter om militärens påverkan på miljön och klimatet

Enkäten skickades ut till myndigheterna i våras 2019. Det var inte lätt att få reda på militärens utsläpp och efter 2017 rapporteras ännu mindre. Ingen information alls gick att få om utsläpp från utrikes deltagande fordon i de stora militärövningarna, många per år. Dessa övningar har ökat kraftigt under senare år. Här publiceras nu ett kortfattat flygblad och dessutom hela rapporten från IKFF och Kvinnor för Fred.

Klimatavtalet i Kyoto har inte tagit med militärens bidrag till klimatpåverkan! Amerikanarna har motsatt sig det. Inte heller Parisavtalet tycks ställa krav på militären. Se svar på fråga 1 i enkäten (sid. 9 i broschyren!)

Hur påverkar militären klimatet – Flygblad

Militarismen och klimatet – broschyr (1)

USA militarism, utsläpp som påverkar klimatet

https://jacobinmag.com/2019/05/green-new-deal-fight-militarism-imperialism

A Green New Deal Needs to Fight US Militarism

War Threatens Our Environment, faktablad juli 2019 av World Beyond War

War Threatens Our Environment

Från detta faktablad kan man klicka sig vidare till fördjupad information, även en video. Referenser finns.

Greta Thunbergs tal i EU och FN

Jan Öberg jämför Greta Thunbergs tal i EU-parlamentet med Martin Luther Kings mest berömda tal. Hon talar efter branden i Notre Dam och gör en jämförelse:

https://transnational.live/2019/04/17/greta-thunbergs-i-have-a-dream-speech-listen/

Här är hennes tal i FN 2018:

https://www.di.se/ditv/quest-means-business/se-greta-thunbergs-tal-fran-fn-konferensen/


Hållbara Uppsala: En utställning och ett pågående arbete
hållbara_uppsala_broschyr_pdf.pdf