Miljö

Här kommer vi att lägga in material som har att göra med klimat och miljö. Se också Fredsrörelsen/Aktuellt. Karin Utas Carlsson ansvarar för innehållet.

Poem från Moder Jord till hennes barn. A Plea for Survival

Denna dikt är skriven av en deltagare, Susan Blain, som en arbetsuppgift i kursen War and the Environment (www.worldbeyondwar.org) juli 2020.

Poem av Susan Blain- A Plea for Suvival

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Från och med 6 juli i år, 2020, går en 6 veckor lång kurs “War and the Environment” (plattformen Zoom) där man kan få certifikat om man uppfyller alla krav för det (ej nödvändigt för att delta). Kostnaden är 100 US-dollar. Vi får material varje vecka och kan också delta i diskussioner med andra deltagare och även kursansvariga. Det är ett imponerande utbud.

Upprop från Greta thunberg m fl till EU:s ledare

Climate Emergency Europe! FridaysForFuture letter to EU-Leaders

Kortfilm om krig och miljö

 

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Extinction Rebellion: informationsbroschyr till folkvalda politiker maj 2020

Klimatkrisen-webb-enkelsidor

IKFF Norge rapport: Militär miljö- och klimatpåverkan

Detta är en 46 sidor lång gedigen rapport om en viktig fråga. Militärens klimat- och miljöpåverkan kan inte längre undantas när alla ska förhindra klimatförändringen. Här är dokumentet: IKKF Norge – klimat och militär – rapport

Rapport från USA 24 april 2020. No Warming No War: How Militarism Fuels the Climate Crisis – and Vice Versa 

Lorah Steichen och Lindsay Koshgarian från National Priorities Project vid Institute of Policy Studies, IPS har skrivit en 42-sidig rapport inför 50-årsjubiléet för Earth Day den 24 april: No-Warming-No-War-Climate-Militarism-Primer

Jessica Corbett har i Common Dreams rapporterat: https://www.commondreams.org/news/2020/04/23/no-warming-no-war-report-details-how-us-militarism-and-climate-crisis-are-deeply

Catarina Östlund har till svenska översatt den här artikeln med många viktiga siffror i rutorna som är översatta. Under eller över ruttexten texten står “@natpriorities”. Fördelen med det engelska originalet är att där finns länkar man kan klicka på. Här följer översättningen:

No Warming, No War: En rapport beskriver hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade. 

Ställda inför både COVID-19 och klimatkrisen, måste vi snarast gå över från en krigs-kultur till en ansvarstagande kultur. 

Ett amerikanskt stridsflygplan övar över öknen.  
(Foto: US Air Force av Master Sgt. Benjamin Bloker). 

En ny rapport som undersöker den federala budgeten belyser det starka sambandet  mellan klimatnödläget och den amerikanska militären och argumenterar för att omvandlingen till en grön ekonomi kräver en rättvis övergång från både fossila bränslen och ändlösa krig.  

Rapporten, med titeln Ingen uppvärmning Inga krig: Hur militarismen driver på klimatkrisen och tvärtom  (No Warming No War: How Militarism Fuels the Climate Crisis– and Vice Versa ) (pdf), säger att den pågående koronaviruspandemin “fullständigt har förändrat livet som vi känner det” och varnar för en återgång till det gamla normala som “definieras av  en ohämmad kapitalism som frodas av vår planets ödeläggelse, att det mänskliga livet devalveras, en kapitalism som använder militärt våld för att se till att det sker.” 

“På lokal och global nivå har medmänsklighet och gemenskap ersatts av  profit och våld. Detta “normala” har nu fört oss till randen av en existentiell kris eftersom klimatförändringarna fortsätter i nästan oförminskad takt,”  skriver de båda författare Lorah Steichen och Lindsay Koshgarian i förordet. “Inför både COVID-19 och klimatkrisen, måste vi snarast att gå från en krigskultur  till en ansvarstagande kultur.” 

Rapporten publicerades onsdagen den 24/4, på  Earth Day:s 50-års dag, av National Priorities Project (NPP) vid Institutet för policystudier (IPS). NPP var Nobels fredspriskandidat  2014, NPP spårar militära utgifter och främjar en federal budget “som representerar amerikanernas prioriteringar, inklusive finansiering av människors frågor som ojämlikhet, arbetslöshet, utbildning hälsa och behovet av att bygga upp en grön ekonomi.” 

Med en sammanfattning  på IPS webbplats och ett blogginlägg  av Steichen,  producerar NPP nyhetsgrafik som belyser rapportens viktigaste resultat, den inkluderar att upp till hälften av alla mellanstatliga krig sedan 1973 har kopplats till fossila bränsleresurser, särskilt i oljerika Mellanöstern. “Den amerikanska militären använder uppskattningsvis 81 miljarder dollar per år för att skydda världens oljeleveranser, till och med före redovisningen av Irakkriget” enligt NPP. 

@natpriorities 
22 april 2020 
Glad # EarthDay2020! 

För att uppmärksamma 50-årsjubileumet mitt i COVID-19-krisen publicerade vi nyligen en grundläggande information om hur militarism och klimatkaos driver på varandra – och varför vi genast måste ta itu med båda för att gå över till en ansvarstagande ekonomi. #NoWarmingNoWar 
https://ips-dc.org/climate-militarism-primer/

USA har en välkänd historia av att kriga för olja. Åtminstone en fjärdedel av alla mellanstatliga krig har sedan 1973 varit kopplade till olja, och fossilbränsleindustrin litar på att militariseringen/militarismen upprätthåller verksamheten runt om i världen. # NoWarmingNoWar # EarthDay2020http //ips-dc.org/nowarmingnowar 

Som NPP:s experter förklarar så är den väldiga amerikanska militären – med sina över två miljoner medlemmar och en årlig budget som överstiger 700 miljarder dollar – “bland de största förorenarna” på planeten. De producerar cirka 59 miljoner ton utsläpp av växthusgaser per år, mer än länder som Sverige, Danmark och Portugal, enligt  the Costs of WarProject at Browns University’s Watson Institute for International and Public Affairs.   

Steichen och Koshgarian fann att landets transformering av elnätet till 100% förnybar energi skulle kosta uppskattningsvis 4,5 billioner dollar under det kommande årtiondet, vilket inte bara skulle generera fler arbetstillfällen än vad militären kan göra, men också är billigare – i liv och dollar – än 6,4 billioner dollar som USA har spenderat på krig sedan 2001.  

@natpriorities 
22 april 2020 
Svar till @natpriorities 

Krigföring är en extremt koldioxid-intensiv aspekt av USA: s militariserade ekonomi. 
 
En av militärens jetplan, B-52 Stratocruiser, förbrukar lika mycket bränsle på en timme som den genomsnittliga bilföraren använder på 7 år. # NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar 
@natpriorities

Att gå över till 100% förnybar energi på 10 år skulle kosta 4,5 billioner dollar. 

USA har spenderat 6,4 billioner dollar på krig sedan 2001. 

Det saknas inte medel för en rättvis övergång om vi går från militarism till livsbejakande prioriteringar. NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar 

Rapporten upprepar alla  klimatförkämpares krav, och uppfordrar till att avsluta alla direkta och indirekta subventioner för kol, olja och gas, vilket skulle spara cirka  649 miljarder dollar per år. Tillsammans med Pentagons omdirigerade utgifter på 350 miljarder dollar kan de totala besparingarna uppgå till nästan 1 biljon dollar som landet istället skulle kunna placera i förnybar energi.  

“Att  tvinga de rika, företag och Wall Street att betala rättvisa skatter kan ge 866 miljarder dollar”, tillägger rapporten. “När vi tar tillbaka våra resurser från eliter som drar nytta av våldsamma krig, vapen och murar kan vi återinvestera biljoner dollar i våra samhällen och börja reparera den skada som åsamkats människor och planeten genom militariseringen här hemma och runt om i världen.”   

Rapporten tar också sikte på de företag, både militära entreprenörer och energijättar, som gör stora vinster på krigsförödelserna och utvinningen av fossila bränslen. Analysen pekar  specifikt ut Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon och Northrop Grumman samt BP, Shell, Chevron och ExxonMobil.  
Svar till @natpriorities 

I den federala diskretionära  budgeten för 2020 får militären 756 miljarder dollar, 272 gånger mer än vad förnybar energi får. De får 2,7 miljarder dollar. 

Vi har mer än råd att förbättra våra liv och hålla vår planet beboelig för alla. #NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar @natprioriteringar 

Lockheed Martins verkställande direktör tjänade 191 x sina anställdas medianlön. 
Chevrons VD tjänade 152 x medianlönen. 

Militarismen och fossil bränsleindustri handlar inte riktigt om “nationell säkerhet” – de handlar om vinster åt dem som sitter högst upp. # NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar 

Rapporten klandrar skarpt hur våldsamt lagen tillämpas och regeringen svarar i  landet på protester mot fördrivning från markområden och resursutvinning, rapporten belyser “hur övervakningen fortsätter att militariseras, hur statliga lagstiftande organ runt om i landet mer och mer  kriminaliserar  oliktänkande” och straffar  människor i frontlinjen och ursprungsbefolkningar  som kämpar för att trygga en säker och hälsosam framtid. 

Rapporten pekar också på tilltagande bevis för att samhällen över hela världen  tvingas utstå klimatkrisens effekterna, “dessa nya ekologiska realiteter kommer att förvärra befintliga konflikter, orsaka mer politisk instabilitet, och vålla oreda bland aldrig tidigare skådade mängder människor.” Således förklarar NPP experterna, “immigrant justice is climate justice” och att utmana militarism är avgörande för att uppnå båda.”  

@natpriorities
22 april 2020 
Svar till @natpriorities 

Människor har alltid satt sig emot en ekonomi som är utnyttjande. Många dödas för att dom har  gjort det. 

Hot om våld håller igång den fossila bränsle ekonomin. 

Vi behöver en #En rättvis övergång  med anti-militarism i dess kärna. # NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar @natprioriteringar 

På en allt varmare planet ökar migrationen. I stället för att svara med solidaritet, eskalerar USA militariseringen vid gränsen  samtidigt som man stoppar klimatlösningar. 

Immigrant justice is climate justice,  & militarism is in our way #NoWarmingNoWar # EarthDay2020http: //ips-dc.org/nowarmingnowar.  

“För att uppnå klimaträttvisa måste vi förändra den utvinningsekonomi vi nu har som skadar människor och ekosystem”, står det i rapporten. “Att motstå militarisering är kärnan i att bygga en ekonomi som fungerar för människor och planeten. Vi måste alltså söka lösningar på klimatkrisen som utmanar de våldsamma och förtryckande system som har underblåst krig och uppvärmning i generationer.”  

 I rapportens slutsats finns  fem principer för kollektiva åtgärder:  

1. Alla människor är lika mycket värda.

2. Ekonomierna är bara lika friska som människorna och planeten.  

3. Alla människor har rätt till självbestämmande.  

4. Det finns tillräckligt för alla.  

5. Vi hör alla ihop,  och det gör våra rörelser också. 

“Vi hoppas att det här  kommer att bidra till de samtal som pågår om klimatförändringar och militarism, genom att belysa hur de två driver på varandra”, skriver Steichen och Koshgarian i sin nya rapport. “Vi hoppas också att detta kommer att utlösa nya frågor och bidra till att underlätta dialoger och samordning – över rörelser. När vi kommer samman kan vi bygga den framtid vi förtjänar.

 

Intervju den 21 april 2020 on line av Isadora Wronski, Greenpeace: Systemomställning

Isadora Wronski är programchef för Greenpeace i Sverige. Hon berättar i en intervju i Klimatpodden nummer 71 om möjligheterna till omställning. “Tag chansen nu!” säger hon. Coronasituationen har visat att det är möjligt att göra stora insatser när krisupplevelsen finns där. Nu investeras massor av miljarder. Dessa behöver villkoras och kopplas till långsiktig förändring av samhället, t ex genom utbildning för ett hållbart samhälle.

Hon svarar i slutet av intervjun på frågan om hur hon tänker sig att ett framtida samhället, som gjort omställning, kommer att se ut. Märkligt nog tar hon inte alls med militarismen och den förändring som kan åstadkommas genom att förändra säkerhetspolitiken. Däremot stöder hon, förstås, som aktiv i Greenpeace, ickevåldsmetoder av olika slag. Kanske är avsaknaden av koppling till säkerhetsfrågan endast ett sätt att avgränsa intervjun som nu är nästan 54 minuter lång. Här är länken: https://soundcloud.com/klimatpodden/71-isadora-wronski-systemomstallning-nu

Greta Thunberg och klimatstrejkarna i öppet brev till EU:s ledare, den 3-4 mars 2020

https Greta och klimatstrejkarna till EU 4 mars 2020 i Carbon Brief

Här är mer fakta:

Climate strikers: Open letter to EU leaders on why their new climate law is ‘surrender’

Film av David Attenborough från 2018: Klimatkrisen

Brittiska vetenskapsdokumentär från 2018. 57 minuter lång. Filmen finns på SVT play från den 16 dec. 2019 och kan hittas där.

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

Nuclear weapons and climate change

Nuclear weapons and climate change

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen Greenpeace, 15 nov. -19

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten 22 okt.-19

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten

Undersökning av Brown University i USA av militärens utsläpp av växthusgaser

Sedan kriget mot terrorismen startades 2001 med kriget i Afghanistan fram till 2017 har militären orsakat 1,2 miljarder ton CO2 ekvivalenter-utsläpp. Department of Defence i USA är världens största konsument av petroleum. Utsläppen t ex 2017 var större än hela Sveriges (sidan 2 i rapporten).

Pentagon släpper inte information till Kongressen och forskaren har därför gått till energidepartementet. Se här sammanfattning och även rapporten (36 sidor).

Summary_Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War (1)

Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War Final

IKFF och Kvinner för Fred publicerar resultat av enkät till svenska myndigheter om militärens påverkan på miljön och klimatet

Enkäten skickades ut till myndigheterna i våras 2019. Det var inte lätt att få reda på militärens utsläpp och efter 2017 rapporteras ännu mindre. Ingen information alls gick att få om utsläpp från utrikes deltagande fordon i de stora militärövningarna, många per år. Dessa övningar har ökat kraftigt under senare år. Här publiceras nu ett kortfattat flygblad och dessutom hela rapporten från IKFF och Kvinnor för Fred.

Klimatavtalet i Kyoto har inte tagit med militärens bidrag till klimatpåverkan! Amerikanarna har motsatt sig det. Inte heller Parisavtalet tycks ställa krav på militären. Se svar på fråga 1 i enkäten (sid. 9 i broschyren!)

Hur påverkar militären klimatet – Flygblad

Militarismen och klimatet – broschyr (1)

USA militarism, utsläpp som påverkar klimatet

https://jacobinmag.com/2019/05/green-new-deal-fight-militarism-imperialism

A Green New Deal Needs to Fight US Militarism

War Threatens Our Environment, faktablad juli 2019 av World Beyond War

War Threatens Our Environment

Från detta faktablad kan man klicka sig vidare till fördjupad information, även en video. Referenser finns.

Greta Thunbergs tal i EU och FN

Jan Öberg jämför Greta Thunbergs tal i EU-parlamentet med Martin Luther Kings mest berömda tal. Hon talar efter branden i Notre Dam och gör en jämförelse:

https://transnational.live/2019/04/17/greta-thunbergs-i-have-a-dream-speech-listen/

Här är hennes tal i FN 2018:

https://www.di.se/ditv/quest-means-business/se-greta-thunbergs-tal-fran-fn-konferensen/


Hållbara Uppsala: En utställning och ett pågående arbete
hållbara_uppsala_broschyr_pdf.pdf