Miljö

Här kommer vi att lägga in material som har att göra med klimat och miljö.

Film av David Attenborough från 2018: Klimatkrisen

Brittiska vetenskapsdokumentär från 2018. 57 minuter lång. Filmen finns på SVT play från den 16 dec. 2019 och kan hittas där.

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

TEN WAYS THAT THE CLIMATE CRISIS AND MILITARISM ARE INTERTWINED

Nuclear weapons and climate change

Nuclear weapons and climate change

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen Greenpeace, 15 nov. -19

Klimatkampen fortsätter inne i rättssalen

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten 22 okt.-19

Fem anledningar till varför Greenpeace stämmer norska staten

Undersökning av Brown University i USA av militärens utsläpp av växthusgaser

Sedan kriget mot terrorismen startades 2001 med kriget i Afghanistan fram till 2017 har militären orsakat 1,2 miljarder ton CO2 ekvivalenter-utsläpp. Department of Defence i USA är världens största konsument av petroleum. Utsläppen t ex 2017 var större än hela Sveriges (sidan 2 i rapporten).

Pentagon släpper inte information till Kongressen och forskaren har därför gått till energidepartementet. Se här sammanfattning och även rapporten (36 sidor).

Summary_Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War (1)

Pentagon Fuel Use, Climate Change and the Costs of War Final

IKFF och Kvinner för Fred publicerar resultat av enkät till svenska myndigheter om militärens påverkan på miljön och klimatet

Enkäten skickades ut till myndigheterna i våras 2019. Det var inte lätt att få reda på militärens utsläpp och efter 2017 rapporteras ännu mindre. Ingen information alls gick att få om utsläpp från utrikes deltagande fordon i de stora militärövningarna, många per år. Dessa övningar har ökat kraftigt under senare år. Här publiceras nu ett kortfattat flygblad och dessutom hela rapporten från IKFF och Kvinnor för Fred.

Klimatavtalet i Kyoto har inte tagit med militärens bidrag till klimatpåverkan! Amerikanarna har motsatt sig det. Inte heller Parisavtalet tycks ställa krav på militären. Se svar på fråga 1 i enkäten (sid. 9 i broschyren!)

Hur påverkar militären klimatet – Flygblad

Militarismen och klimatet – broschyr (1)

USA militarism, utsläpp som påverkar klimatet

https://jacobinmag.com/2019/05/green-new-deal-fight-militarism-imperialism

A Green New Deal Needs to Fight US Militarism

War Threatens Our Environment, faktablad juli 2019 av World Beyond War

War Threatens Our Environment

Från detta faktablad kan man klicka sig vidare till fördjupad information, även en video. Referenser finns.

Greta Thunbergs tal i EU och FN

Jan Öberg jämför Greta Thunbergs tal i EU-parlamentet med Martin Luther Kings mest berömda tal. Hon talar efter branden i Notre Dam och gör en jämförelse:

https://transnational.live/2019/04/17/greta-thunbergs-i-have-a-dream-speech-listen/

Här är hennes tal i FN 2018:

https://www.di.se/ditv/quest-means-business/se-greta-thunbergs-tal-fran-fn-konferensen/


Hållbara Uppsala: En utställning och ett pågående arbete
hållbara_uppsala_broschyr_pdf.pdf