Tolerans

“Tolerans” betyder enligt våra vanligaste ordböcker: fördomsfrihet, förståelse, mänsklighet, upplysthet, vidsynthet, empati.

Tolerans innebär att leva med olikheter, fokusera på hur vi löser konflikter och kompromissa om utrymmet – i samexistens.” (Teskedsorden)

Det som började som nedsättande tillmälen, inledningen till dehumaniseringen, fortsatte med isolering i gettot och resulterade i mord. Det har hänt, det kan hända igen. Ignorera inte det som händer omkring dig nu, för jag känner igen denna början. – – Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska. Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda och var med och skapa en bättre värld.” (Hédi Fried i “Handbok för demokrater”, 2018) 

 

Här finner du några av de PROJEKT och UNDERVISNINGSMATERIAL av olika slag som är mest använda i våra skolor i dag i arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet, rasism. Vi låter dem i första hand presentera sig själva:

 

TOLERANSPROJEKTET 

Toleransprojektet som nu drivs av Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet, bygger på en modell som har sitt ursprung i mordet på 14-årige John Hron i Kungälv av fyra nazistiska tonåringar år 1995. Projektet har bedrivits framgångsrikt i såväl Kungälvs kommun som i andra kommuner sedan år 1999.

Projektet bedrivs som ett skolarbete och uppfyller kursmål i svenska, historia, religion, samhällskunskap samt bild och bedrivs under ett helt läsår, vanligtvis under ca 10 heldagstillfällen. I undervisningen reflekterar och praktiserar man med samarbetsövningar mellan eleverna och med olika normkritiska värderingsövningar som görs både individuellt och i grupp. Projektet avslutas med att varje grupp genomför en studieresa till Förintelsens platser. 

Verksamheten vid Segerstedtsinstitutet bygger på att hjälpa kommuner, skolor och civilsamhällesorganisationer att utveckla  ett arbete som förebygger rasism och extremism. Segerstedtsinstitutet bedriver utbildningar i samarbete med andra institutioner vid universitetet. Ofta blir resultatet av denna utbildade grupp studenter att ett Tolerensprojekt startas  i den egna skolan och kommunen eller organisationen. Eleverna söker själva till projektet, det är frivilligt att delta och projektet är generellt mycket populärt bland eleverna. En undervisningsgrupp består av elever från olika etniska, sociokulturella och ekonomiska bakgrunder och gärna från olika skolor i kommunen. Institutet samverkar med skolorna och kommunerna och hjälper dem att få igång sitt arbete – det är en lång process. Man samarbetar idag med ca 60 skolor i 20 kommuner. http://www.segerstedtinstitutet.gu.se

Om det Toleransprojekt som sedan 2015 pågår i Borlänge berättar dramapedagogen Åsa Backeus i bilagan Toleransprojektet i Borlänge

 

UNDERVISNINGSMATERIAL från Toleransprojektet: 

Ingen blir nazist över en natt. Om hur skolan kan möta intoleranta elever av Christer Mattsson/Magnus Hermansson Adler.

Efter det nazistiska mordet på John Hron i Kungälv fick Christer Mattsson uppgiften att utarbeta en metod för arbete med elevgrupper som stör och kränker på grundskolan och i gymnasiet. 

Metoden bygger på att först förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende, för att därefter kunna möta eleven, med dialog och kraftfulla pedagogiska insatser.

Läs mer om boken på www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/ingenblirnazist-over-ennatt

10 lektioner om tolerans av Christer Mattsson & Magnus Hermansson Adler.

Christer Mattsson är den SO-lärare i Kungälv som efter mordet på John Hron grundade Toleransprojektet.                       

Ur Förordet: ”Undervisning om tolerans är ingen debatt om vem som har rätt och vem som har fel. Det handlar om att stimulera eleverna till att vilja, kunna och våga undersöka hur andra människor tänker. Människor i vår närhet och människor som på olika sätt är långt ifrån en själva. För den som tycker att homosexualitet är äckligt är det provocerande att påstå att det är normalt. Intoleranta elever är duktiga på att provocera, inte minst sina lärare. Frågan är om vi lärare har fantasi nog att förstå att vi är provocerande tillbaka.”

”Undervisning för tolerans är en långsam process, det sker inte över en natt eller en temadag.”  

Boken inleds med 70 s teori och resonemang kring de 10 minst heldagslektioner som bäst genomförs av ett väl förberett team. Projektet erbjuder utbildning och handledning.

Läs mer om boken på http://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/ingen-blir-nazist-over-en-natt

 

TESKEDSORDEN 

Stiftelsen Teskedsorden  finns inte längre, men vi kan rekommendera fyra böcker som Teskedsorden använt sig av som undervisningsmaterial.
 
Kära fanatiker av Amos Oz, denna bok har 2009  delats ut till elever i en årskurs på gymnasiet
Amos Oz menar att fanatism bara drabbar människor som saknar humor och fantasi. Det är omöjligt för en fanatiker att sätta sig in i någon annans perspektiv eller skratta åt sina misstag. Så om humor och nyfikenhet är vårt viktigaste skydd mot fanatism – aktivera det ofta! Läs böcker, se film och lyssna på musik. Lyssna och lär av andras tankar och förhållningssätt. Granska dina egna åsikter med lite distans.
 
Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt (2012)
Boken delades under första utgivningsåret år ut till alla 3:e klassare i Sverige. Den handlar om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap. Men framför allt handlar den om hur vi kan vända rädslan för det annorlunda till något positivt och spännande. Att bjuda in i stället för att stänga utanför. För hur olika är vi egentligen? Och är det verkligen så att lika barn leker bäst?
Böckerna finns i såväl nätbokhandel som i fysisk bokhandel.

 

Inte en främling – berättelser som utmanar normer och fördomar

Varför upplever vissa av oss att vi är främlingar i vårt eget land? Under 2014 startade Teskedsorden projektet Inte en främling – en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet, diskriminering, normer och mångfald. Smärtsamma och starka texter har vuxit fram och nu finns några av dem samlade i boken Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald. En bok som ställer frågan – vem ska man vara för att platsa i Sverige? Boken kan användas som exempelvis diskussionsunderlag i undervisningen i svenska, historia och samhällskunskap.

Finns att köpa som e-bok på Bokus eller Adlibris

www.bokus.se        www.adlibris.se

 

Inte en främling, en lättläst version, – 20 berättelser om identitet och mångfald,  tänkt inte minst för nya svenskar, kom i augusti 2016 i samarbete med Vilja förlag. En bok som kan bygga broar.

Boken finns att köpa http://www.viljaforlag.se 

 

VARDAGENS CIVILKURAGE

Vardagens Civilkurage är en ungdomsorganisation som arbetar med korta rollspel. Man tränar tredjepartsingripanden mot förtryck av olika slag, såsom rasism, sexism, homofobi, händelser som sker i vardagen. Avdelningar finns på flera håll i landet. I Malmö driver föreningen med bidrag (Allmänna Arvsfonden) det tre-åriga projektet “Klimatprata!”.

http://www.vardagenscivilkurage.se

En grundbok som ger den teoretiska bakgrunden och det praktiska genomförandet:

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Stockholm: Trinambai.                                    

STIFTELSEN OCH TIDSKRIFTEN EXPO

“Stiftelsen EXPO har till uppgift att motverka rasism. Expo/Utbildning utvecklades  med stöd av Stiftelsen Natur och Kultur och Lärarnas Riksförbunds forum för humaniora och samhällsvetenskap. Sajten riktar sig till gymnasiet och grundskolans senare år. 

Expo erbjuder föreläsningar just nu via webben, här är några axplock:

För lärare – Med myter som vapen

För lärare- Att förstå och motverka rasism i skolan

För elever- Om rasism

http://www.expo.se   Gå till fliken “Utbildning”

UNDERVISNINGSMATERIAL

Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag – sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news.

Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken ger information om konspirationsteorier och tips och råd på hur man kan bemöta dem i praktiken.

Är du lärare och vill beställa boken går det bra. Kostnaden för er skola blir endast fraktkostnaderna. Maila Expos utbildningssamordnare Niclas Nilsson via niclas.nilsson@expo.se om er förfrågan så hjälper han er med det.

 

EMERICHFONDEN 

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av Emerich Roth som är förintelseöverlevare, författare, föreläsare och socialarbetare. Fondens syfte är att stödja skolungdomars insatser mot våld och främlingsfientlighet. Fonden arbetar helt ideellt. 

Projekt

Out är ett projekt som i samarbete med Fredens Hus syftar till att öka medvetenheten hos unga med faran med våldsbejakande miljöer och antidemokratiska organisationer. Projektet stöds av MUCF och Stieg Larssons stiftelse.  Inom projektet har det tagits fram kortfilmer om förintelseöverlevaren Emerich Roth och personer som själva lämnat våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer. 

www.vagenuturhatet.nu

Det går också att lyssna till en föreläsning av Emerich Roth, “Vägen ut”, som finns på UR-play

UR Samtiden – Emerich Roth – vägen ut | UR Play

En bok med grund i Emerichs föreläsningar och de brev som han mottagit under åren har producerats  med stöd av MUCF (Myndigheten  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 

Boken 101 brev – en bok med ungdomars tankar om hat och förintelsen går att köpa i bokhandeln eller nätbokhandeln. Klassuppsättning  (25 ex, 1500 kr) kan beställas från Fredens hus. www.info@fredenshus.se

Emerichambassdörerna är ett  samarbetsprojekt med Fredens Hus som drivs med stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Projektet avslutas januari-21, en ny hemsida har skapats.

http://www.emerichambassadorerna.se

Vid frågor vänd dig till antonio@fredenshus.se

Vandra i Emerich Roths fotspår är ett samarbetsprojekt med Fredens hus.

Under tre terminer får eleverna på högstadie – eller gymnasieskolor arbeta med Fredens hus och Emerichfondens material samtidigt som personal på skolan fortbildas i metoder och övningar för arbete med normer, demokrati, mänskliga rättigheter. Fortbildningsinsatserna riktar sig till all personal vid skolorna.

En skola,Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, är aktuell i år.  Information om ansökan till 2022 kommer under oktober månad.

Vid frågor kontakta antonio@fredenshus.se

UNDERVISNINGSMATERIAL

Vägen ut ur hatet av Emerich Roth

 Vägen ut ur hatet är ett läromedelsmaterial om hatets och ondskans mekanismer. Materialet är en utgångspunkt för hur vi gemensamt i dialog och handlingar kan motverka våld och främlingsfientlighet. För högstadiet och gymnasiet.

Materialet är finansierat av Allmänna Arvsfonden för att användas i skolorna. Det innehåller en lärarhandledning, flera filmer och en bok. Materialet skall fungera som en fortsättning på ER:s arbete och skall framöver kunna ”ersätta” hans personliga besök i skolorna.

Beställning av materialet:

Malin Ekelund tel 0454-41306

malin@mixiprint.se

FREDENS HUS 

Fredens Hus är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda.  Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga arbetar man för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.

Projekt

Fredsportalen hittar du som lärare ett utbud av övningar och material för att arbeta med fred, social hållbarhet och mänskliga rättigheter i skolan.

En del av övningarna går att arbeta med på egen hand och en del kräver att ni bokar en av Fredens Hus pedagoger för att hålla workshopen i klassrummet eller via nätet.

www.fredsportalen.se

Out är ett projekt i samarbete med Emerichfonden som syftar till att öka medvetenheten hos unga om faran med våldsbejakande miljöer och antidemokratiska organisationer. Inom projektet har det tagits fram några kortfilmer om förintelseöverlevaren Emerich Roth och personer som själva lämnat våldsbejakande eller antidemokratiska organisationer.

www.vagenuturhatet.nu

Det går också att lyssna till en föreläsning av Emerich Roth, “Vägen ut”, som finns på UR-play

UR Samtiden – Emerich Roth – vägen ut | UR Play

En bok med grund i Emerichs föreläsningar och de brev som han mottagit under åren har producerats  med stöd av MUCF (Myndigheten  för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Boken 101 brev – en bok med ungdomars tankar om hat och förintelsen går att köpa i bokhandeln eller nätbokhandeln. Klassuppsättning  (25 ex, 1500 kr) kan beställas från Fredens hus. www.info@fredenshus.se

Vid frågor vänd dig till antonio@fredenshus.se

Emerichambassdörerna är ett  samarbetsprojekt med Fredens Hus som drivs med stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Projektet avslutas januari-21, en ny hemsida har skapats.

http://www.emerichambassadorerna.se

 

Vid frågor vänd dig till antonio@fredenshus.se

Vandra i Emerich Roths fotspår är ett samarbetsprojekt med Emerichfonden.

Under tre terminer får eleverna på högstadie-eller gymnasieskolor arbeta med Fredens hus och Emerichfondens material samtidigt som personal på skolan fortbildas i metoder och övningar för arbete med normer, demokrati, mänskliga rättigheter. Fortbildningsinsatserna riktar sig till all personal vid skolorna.

En skola, Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg, är aktuell i år.  Information om ansökan till 2022 kommer under oktober månad.

Vid frågor kontakta antonio@fredenshus.se

HÉDI FRIED och FACING HISTORY – AND OURSELVES

Hédi Fried (f 1924) är lika mycket psykolog som författare och har upplevt Auschwitz, Bergen-Belsen och andra läger. Hon är ännu aktiv genom dagspressen och TV, genom samtal med våra politiker och genom sina böcker, som lika sakligt som levande beskriver vad som aldrig får glömmas: Skärvor av ett liv (1992), Livet tillbaka (1995) och Ett tredje liv (1997)

2017 kom Frågor jag fått om Förintelsen. Där har författaren samlat många av de frågor hon fått under åren, av elever och av vuxna. Varje fråga får ett insiktsfullt svar som kan vara till hjälp både för den som har frågor och för den som ska undervisa i empati, tolerans och ansvarstagande – på vilken nivå det vara må. Boken skickas under hösten 2020 ut som gåva till landets alla gymnasieskolor från Hédi Fried och förlaget Natur och Kultur.

Ett längre avsnitt av det sista kapitlet, i dag kusligt aktuellt, finner du, med tillstånd från förlaget, här: Vad kan vi lära av Förintelsen… Här ett utdrag :

“Det är viktigt att komma underfund med sina egna fördomar. Ett sätt att göra det är att så snart man känner motvilja mot någon ställa sig frågan: varför?  Att rannsaka sig och upptäcka ursprunget till känslan. Fördomar ligger till grund för hatkänslor, rasism, antisemitism, antiziganism och antimuslimism, känslor som ibland kan bero på att någon ur den gruppen vållat oss skada. Men man måste lära känna individen för att kunna bedöma den. Vi är instinktivt rädda för det okända, det är en primitiv känsla hos människan. I tidernas begynnelse, när människor levde i småbrukarsamhällen, var denna känsla livsbevarande, det okända kunde vara farligt, men i dag är den kontraproduktiv.

Var och en av oss har ett ansvar, både för samhället vi lever i och för oss själva. Människor var inte annorlunda på trettio-eller fyrtiotalet än de är i dag, samma människotyper lever kvar. Det ser man bäst på skolgården, i mobbningssituationer. Där finns förövaren som slår, offret, och den som bara tittar på utan att ingripa, åskådaren. Förhoppningsvis finns även en och annan som kommer till offrets hjälp. Att man inte ska vara en förövare är självklart, men man får inte heller vara en åskådare, det gör en lika skyldig som förövaren.”

Hédi Fried har länge samarbetat med den amerikanska stiftelsen Facing History and ourselves,

I Livets pendel. Fragment, erfarenheter, insikter (2003) delar författaren med sig av “insikterna av sina djupaste gömda erfarenheter, i förhoppningen att kunna hjälpa andra människor ur upplevelsen av förföljelse, krig och våld.”

Här finns också en lärarhandledning, s 217-272, som, förutom värdefulla bakgrundsfakta, ger förslag till upplägg av 3-4 lektioner för åk 4-6 (som bl a utgår från barnteckningar), och en presentation av det unika undervisningsmaterialet för äldre elever FACING HISTORY AND OURSELVES . Det har utarbetats av en stiftelse i Boston vars representanter flera gånger har besökt den svenska lärarutbildningen. Grundläggande budskap  och röd tråd i materialet är att den som “bara” ser på är både delaktig och medansvarig i vad som händer. År 2000 lades materialet under några år  in som en 5- poängskurs vid dåvarande lärarhögskolan i Stockholm.  Den innehållsrika handboken har tyvärr ännu inte översatts till svenska men kan beställas från stiftelsens hemsida www.facinghistory.org

Metoden presenteras i Livets pendel, s 245-246:

“(Den) utgår från den franske statsmannen Alexis de Toquevilles (1805-1859) uttalande om demokratin som ett livslångt lärlingskap i frihet. Innan vi kan möta historien måste vi möta oss själva, och undersöka vilka fördomar och tillkortakommanden vi har.

Metoden vänder sig till både intellekt, känsla och handling, och den använder sig av interaktiva metoder med nivåfilm, föreläsningar, konst, litteratur och workshops. Lärare och elever börjar med att arbeta på individnivå – – -, sedan undersöker de hur samspelet mellan individ och samhälle ser ut – – – och först i tredje hand går de in på det historiska skeendet för att lära sig om skeendet och människorna bakom. Man utgår från Förintelsen, såsom varande det bästa exemplet på vad som händer i en demokrati när de demokratiska lagarna sätts ur funktion. Från Förintelsen går man in på andra folkmord.

Följande punkter är viktiga att reflektera över:

 • fördomar och stereotyper
 • den egna rollen i samhället
 • vikten av att göra ett val
 • den tunna skiljelinjen mellan ondska och godhet

Denna metod har använts i olika skolor i USA under de senaste 25 åren. Flera utvärderingar visar att eleverna fått ökad förmåga i fråga om

 • kritiskt tänkande
 • moraliska resonemang
 • empati
 • mognad
 • engagemang
 • intresse för etniska grupper
 • självkännedom
 • kunskaper

Eleverna uppvisar också

 • minskad aggressivitet
 • minskade rasistiska tendenser”

Efter sin presentation av metod och utvärdering ger Hédi Fried några förslag till lektioner inom några av metodens basområden: Individ och samhälle (Handen, Livskartan, Isberget), Händelsen/det historiska skeendet/ och Vad kan vi göra för en önskad framtid?  

Hédi Fried tilldelades Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter i juni 2020. Utdrag ur motiveringen: “I en tid då auktoritära, nationalistiska och antidemokratiska krafter återkommer är hennes historia en påminnelse om vikten av att inte glömma. Hennes livsgärning tjänar också som inspiration för andras arbete mot rasism och för alla människors lika värde och rättigheter”

                                                                                                                                 

“HUR BLEV NI HELA?”

Dina Rajs och Jovan Rajs, Att återvända till livet (2018), Natur&Kultur, Stockholm. 338 sidor

Makarna Rajs lever sedan 1960-talet i Sverige. Hon tidigare som arkitekt, han som rättsöverläkare och professor på Karolinska Institutet. Deras bok är, säger de i förordet, ett försök att svara på en fråga de fick av en flicka i en skola de besökte: ”Vi vill berätta om hur vi, efter krig och folkmord, trauma och svår smärta, återvände till livet.”

Bara 250 barn av 5- 6000 överlevde Theresienstadt. Jovan Rajs är ett av dem som befriades i sista minuten i maj 1945. Då var han 12 år. Makarna skildrar i växelvisa kapitel den yttersta ondskan, skapad och utförd av människor för att förgöra människor – och hur den upplevs av barn. Enkelt men nästan outhärdligt konkret berättar de om de om de ”små” detaljerna, t ex en docka, och om de stora förlusterna: av föräldrar och nära anhöriga, av sin identitet som människa.

Lika konkret berättar de på samma sätt om de många små byggstenarna som efter befrielsen hjälpte dem att komma tillbaka till livet. Att finna ett sammanhang där man kan berätta och bli förstådd, som i den judiska ungdomsföreningen i dåvarande Jugoslavien, där de senare etniska förföljelserna ännu inte brutit ut. Eller att senare få komma till ett land som Sverige, där det åtminstone då gick att bygga upp ett nytt liv också i sitt gamla yrke. Makarna skildrar både problemen och den hjälp de fick  på vägen så att vi förstår att det inkluderande  mottagande  som också mötte familjen är något vi ska bevara och utveckla.

”Våra ögon är placerade framtill i våra ansikten”, säger Dina Rajs i en TV- intervju för TV 2: s dokumentär om Theresienstadt på Förintelsens minnesdag 27 januari 2018.  ”Det är för att vi ska blicka framåt, aldrig fastna i det förgångna, alltid göra det allra bästa av det vi har nu.”

Makarna Rajs tilldelades Raoul Wallenbergspriset ” för sitt arbete med att sprida kunskap om självupplevda erfarenheter från Förintelsen och civilkurage” som delades ut den 27/8-20 på Raoul Wallenbergs dag.

https://raoulwallenberg.se

LÄS OCKSÅ

Ferenc Göndör (1984), A-6171. Ett judiskt levnadsöde. Partille: Warne förlag

Primo Levi (2013), Tre berättelser: Är detta en människa? Fristen. De förlorade och rädda.         Stockholm: Bonniers förlag

Tatiana de Rosnay (2009), Sarahs nyckel. Stockholm: Bazar. Boken har också filmats.

FÖRENINGEN ZIKARON

Föreningen är ett nätverk av tredje generationens invandrare, bildat 2014. Föreningen erbjuder skolor föreläsningar där unga vuxna berättar sina släktingars historia från Förintelsen. Namnet “Zikaron” betyder minne på hebreiska – och det är just det arbetet syftar till: att minnas.

2016 tilldelades Zikaron Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsens stipendium.

Zikaron erbjuder högstadie- och gymnasieskolor kostnadsfria föreläsningar med överlevnadshistorier.
www.Zikaron.se/vara forelasare kan du läsa presentationer av föredragshållare och hur du bäst tar kontakt med dem  http://www.zikaron.se

Gå till fliken” FAQ”

RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Raoul Wallenberg Academy “arbetar för att motivera unga människor att ta ansvar och agera. Vi vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder, för andra att ta efter. Det gör vi genom att erbjuda utbildningar och skolprogram.”

I coronatider bjuds gymnasielärare på ett gratis skolmaterial att använda direkt i det digitala klassrummet samt en del två för pedagoger.

www.raoulwallenberg.se/pedagogiska-tips-fran-rwa-i-coronatider

Story Keepers

Den 14 januari 2021 lanserar Raoul Wallenberg Academy en ny app  för gymnasiet. Appen “Story Keepers – För historien vidare” består bland annat av vittnesmål från överlevande från Förintelsen. Material till appen finns på hemsidan, sök på “Story keepers”

http://www.raoulwallenberg.se

RWA PLAY är ett verktyg för personal i skolan om att arbeta med civilkurage, självledarskap och att väcka ungdomars engagemang i form av korta inspirationsfilmer.

http://www.raoulwallenberg.se

ABRAHAMS BARN

Projektet Abrahams barn startade i Rinkebyskolan, Stockholm, i början av 90-talet som ett försök att tillsammans med eleverna undersöka likheter mellan kristendom, judendom och islam. Det drivs i dag som ett verksamhetsområde inom Sigtunastiftelsen, som arbetar med konfliktförebyggande pedagogiska program för skolans alla stadier.

Man erbjuder läromedel och fortbildning grundat på IE- metoden, identifikation och empati. Med utgångspunkt i berättelser arbetar man med identifikationsövningar i tal och skrift.

Abrahams barns tre huvudområden omfattar religionsdialog och kulturmöte, språkutveckling samt FN:s konvention om barnens rättigheter.

För mer information om kurser, seminarier och föreläsningar, se www.abrahamsbarn.se

UNDERVISNINGSMATERIAL
Samma rötter. Abrahams barn i tre religioner. Lärarhandledning. Av Dorothea och Fanny Rosenblad.

Den innehåller delar av den tidigare boken men har förstärkts med nya avsnitt om kung Salomo, Jesus/Isa och Mohammed samt legender i judendom och islam.

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Forum för levande historia lyder under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vara ett nationellt forum som ska främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att

 • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
 • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde

Under de senaste åren har man tagit fram ett rikt utbud av undervisningsmaterial i form av  faktasamlingar, lektionsförslag med lärarhandledningar, bilder, utställningar, filmer och workshops. Allt är synnerligen pedagogiskt, färdigt att använda och fritt att ladda ner.

 En genomgående röd tråd i allt material är att man  arbetar för alla människors medansvar i vad som händer.

Forum för levande historia har också sedan 2005 genomfört flera stora attitydundersökningar bland elever, med fokus på deras inställning till tolerans och intolerans. 

UNDERVISNINGSMATERIAL 

NYHETER

Forum för levande historia Stora Nygatan 10 Stockholm,  har sedan 3/5-21 öppet för ett begränsat antal besökare.

Nytt är  en miniutställning, Motstånd”  ,som kan skrivas ut eller visas som bildspel till exempel på bibliotek, institution, kommunhus eller på skola. Den handlar om enskilda personer som stod emot, som valde att gå mot strömmen och ta kampen mot den nazityska terrorn.

Fortbildning

Att motverka rasism i förskola och skolan.” En kostnadsfri webbfortbildning utarbetad i samarbete med Natur och Kultur

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/prata-rasism-i-skolan/onlinekurs-att-motverka-rasism-i-forskolan-och-skolan

 Rapport om Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar mellan 2005 och 2020. Finns att ladda ner.

www.levandehistoria.se/material/antisemitism-i-Sverige

Fortbildning: Demokrati pågår 20 oktober kl. 12:30-16:00. Digitalt.
Välkommen till en digital lärarfortbildning för lärare i årskurs 4-6 om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal.  Syftet är att väcka idéer, visa användbara resurser och lyfta nya arbetssätt, samt erbjuda erfarenhetsutbyte lärare emellan.

Lärarfortbildning: Demokrati pågår | Forum för levande historia

Fortbildning: Svåra frågor i klassrummet

21 oktober kl. 12:30-16:00. Digitalt.

Svåra frågor i klassrummet –Hur antidemokratiska uttryck, förintelse-förnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas. I samarbete med Stockholm
stads utbildningsförvaltning bjuder Forum för levande historia nu in till en lärarfortbildningsdag, som tar sin utgångspunkt i några av de frågeställningar som lyfts i fortbildningen.

 Läs mer och anmäl dig till fortbildningsdagen här

 

För utförlig presentation och gratis nedladdning, se www.levandehistoria.se, fliken “För klassrummet” med undervisningsmaterial från åk 4 till gymnasiet. Se också flikarna “Utställningar” och “Fortbildning”.

 

 

 

 

TIDLÖST  TEMAARBETE I EN MÅNGKULTURELL KLASS

Projektet Vikingatiden i våra hemländer är lika användbart i dag som när Max Strandberg 1995 genomförde det i klass 4 A i Rinkebyskolan i Stockholm. Skolan hade då elever från 65 olika länder.

Först läste man i historieboken, lyssnade på berättelser och samtalade om vikingatiden i Sverige. Man arbetade också tredimensionellt, och byggde små vikingabåtar av papp och papper. Därpå forskade man vidare på egen hand, skrev och ritade. Utifrån detta ställde man samman nio frågor om livet under samma tidsperiod i de olika hemländerna, och fortsatte så sitt forskningsarbete med hjälp av föräldrar, hemspråkslärare och andra samt biblioteket.

Resultatet blev en utställning som visades på Rinkeby Stadsbibliotek, med vernissage för föräldrar, lärare, kommunaltjänstemän och press. Dessutom blev det en bok, Vikingatiden i våra länder, som ännu kan finnas på välsorterade bibliotek. Läs elevernas och lärarens beskrivning av projektet Så här har vi arbetat med VIKINGATIDEN

Dessa tidiga projekt har Max Strandberg senare utvecklat i sitt arbete vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Där har han bl a gett ut   Föräldrars livserfarenheter som resurs – läxor och formativ bedömning, med utförliga och konkreta förslag till samverkande läxuppgifter. Här finner du Exempel ur Läxor om o för kulturell mångfald

Max Strandberg undervisar i dag i didaktik vid Stockholms universitet, där han doktorerat med avhandlingen Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenhet som resurs. Några kritiska aspekter (2014).  Sök på http://su.diva-portal.org 

ORGANISATIONER SOM GÄRNA GÖR SKOLBESÖK

Ta alla tillfällen i akt att bjuda in representanter för någon av de övriga freds-och biståndsorganisationer som också vänder sig till skolan, t ex Afrikagrupperna, Svenska Afganistankommittén, Colombiagrupperna, FN-föreningen i din hemort eller Sv FN-förbundet, IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund, Svenska freds-och skiljedomsföreningen, UNICEF, Fredens Hus, Fredens Hus Göteborg och Vardagens civilkurage. Adresser finner du under menyrubriken LÄNKAR.

Referenser

Abrahams Barn. Annorlunda religionsundervisning i det nya Sverige (1994). Abrahams  barn.

Fried, Hédi (1992). Skärvor av ett liv. Vägen till och från Auschwitz. Stockholm: Natur&Kultur.

Fried, Hédi (1995). Livet tillbaka. Stockholm: Natur&Kultur.

Fried, Hédi (1997). Ett tredje liv. Stockholm: Natur&Kultur.

Fried, Hédi (2003). Livets pendel. Fragment, erfarenheter, insikter. Stockholm, Natur&Kultur. Boken förmedlar författarens insikter av sina djupast gömda erfarenheter, och en lärarhandledning i att föra ut kunskaper om Förintelsen.

Fried, Hédi (2017). Frågor jag fått om Förintelsen. Stockholm: Natur&Kultur.

Mattsson, Christer & Hermansson Adler, Magnus (2008). Ingen blir nazist över en natt. Om hur skolan kan möta intoleranta elever.  Stockholm Natur & Kultur (160 s).

Mattsson, Christer & Hermansson Adler, Magnus (2012). 10 lektioner om tolerans. Stockholm: Natur & Kultur (149 s).

Oz, Amos (3:e uppl. 2011). Hur man botar en fanatiker.  Teskedsorden och Wahlström & Widstrand (91 s).

Oz, Amos (2018). Kära fanatiker. Teskedsorden och W&W.

Pohl, Daniel & Bengtsson, Alex (3:e uppl. 2013). Positiv Antirasism. Så förnyar vi en debatt som kört fast. Stockholm: Expo. (79 s), pris 100 kr.

Rosenblad, Dorothea & Rosenblad, Fanny (2004). Samma rötter. Abrahams barn i tre religioner. Lärarhandledning. Fondis förlag.

Roth, Emerich. Vägen ut ur hatet. Emerichfonden.

Snyder, Timothy (2017). OM TYRANNI. Tjugo lärdomar från tjugonde århundradet. Stockholm: Bonniers förlag.

Stalfelt, Pernilla (2012). Vem är du? En bok om tolerans. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Strandberg, Max (2014). Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenhet som resurs. Några kritiska aspekter. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

Strandberg, Max & Lundgren, Gunilla (1993). Fjorton språk i klassen. Stockholm: Arbik Författares Bokmaskin.

Teskedsorden (red.) Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald.

Teskedsorden (2016). Att lära barn hantera nätrasism.

Åsbrink, Elisabeth & Sörlin, Sverker & Larsmo, Ola. (2018). Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? Stockholm: Natur&Kultur.

LÄSTIPS

Al-Kamiri, Duraid (2015). Regnet luktar inte här. Atlas.

Bengts, Marie & Bruno, Uli & Nilsson-Puccio, Silvia (2016) Den svenska koden. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB.

Glogic, Saima & Löthagen-Holm, Annika (2016) Nyanlända. Vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB

Gustafsson, Lars, H. & Lindberg, Tor (red.) (2016) Möta barn på flykt: Enkel handbok för alla. Utgiven av UNICEF. Kan laddas ned.

Ekerlund, F., Molander, J. & Sörnmo, G. (2018). INGRIP! En handbok i vardagligt civilkurage. Stockholm: Trinambai.

Imam, Silvana & Besara, Nisha (red.) (2016). Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Larsson, Xenia (1960). Skuggorna vid träbron. Stockholm: Bonniers

Larsson, Xenia (1961). Lång är gryningen. Stockholm: Bonniers

Larsson, Xenia (1962). Livet till mötes. Stockholm: Bonniers

Mahmoud, Alexander (2015). Mellan rummen. Atlas.

Ntibanyitesha, Sakina (2012). Ormbarn och Farligare än djur. Riga: Blue Publishing. Två självbiografiska böcker som gav De Vylderstipendiet för invandrarförfattare 2014.

Ntibanyitesha, Sakina (2015). Krig i paradiset.  Riga: Blue Publishing.

Priftis, Marcus (2016). Från snack till verkstad. Antirasism i praktiken. Stockholm: Leopard.

Westerberg, Bengt (2012), Främlingsfienden inom oss.  SOU 2012:2:74 (länk via EXPO/Research).

Voltaire, Traktat om toleransen med anledning av Jean Calas död, översatt av Jan Stolpe (2016). Göteborg: Daidalos

Zerdadi, Ali (2017), Ängeln och sparven. Texter av ensamkommande ungdom på flykt.

FILMER

Trevligt folk (1915)
En dokumentärfilm om somaliska bandylandslaget från Borlänge.  Filip Hammar och Filip Wikingsson. Kan t o m ht 1016 laddas ner gratis från Teskedsorden, med lärarhandledning   http://www.teskedsorden.se/Skola

Fosterland
En dokumentärserie för SVT av Fredrik Önnevall följer människor på flykt från Mellanöstern och Afrika till deras första tid i Sverige. I första delen, som vann Kristallenpriset 1915, följer han  några unga mäns flykt från Syrien och Afghanistan. Den andra delen (1916) börjar hos en kvotflykting i ett flyktingläger i Kenya men är utspelar sig sedan på flyktingmottagandet i Simrishamn. Med samma mönster följer så en rad andra berättelser.

Tala! Det är så mörkt (1993). Regi Susanne Osten, manus Niclas Rådström. Svenska Filminstitutet.

Fler filmer presenteras fortlöpande på Teskedsordens hemsida.