Arkiv

Här har vi för avsikt att fortlöpande föra in inte längre aktuellt material från denna hemsida.  

2023

IPB: Webinar 24 febr. kl 13 (CET) 365 Days of War in Ukraine – Prospects of Peace in 2023.

Michael von der Schulenburg, a former UN/OSCE diplomat, has just published a new article on the war in Ukraine and its relation to the UN-Charter.

The Introductory words will be given by Michael von der Schulenburg, former UN and OSCE diplomat, who lately participated in the development of the Vatican peace plan. He, a former UN/OSCE diplomat, has just published a new article on the war in Ukraine and its relation to the UN-Charter. :

M.Schulenburg..The war in Ukraine and our obligation to seek peace

365 Days of War in Ukraine: Prospects Towards Peace in 2023

Våren 2022

Landsomfattande demonstrationer mot Natomedlemskap

Initiativet togs av Bertil Gustafsson och Svenska Fredskommittén. Drygt 30 organisationer har slutit upp.

Manifestationer och demonstrationer har skett över hela landet under maj månad (2022). I Göteborg demonstrerade 900 personer. Mest imponerande är antalet deltagande orter spridda över hela landet. Nya samarbeten har etablerats. Nu sammanställs resultatet. Den 31 maj kl. 18 blir det ett digitalt möte för utvärdering och samtal hur vi nu ska fortsätta motståndet mot Natomedlemskap.

Vi i den centrala organisationen jobbar på för att driva den här frågan. Det finns lokala kontaktpersoner runt om i landet. Om du inte vet någon på din ort kan du kontakta k.utas.carlsson@gmail.com

Det finns en Facebook grupp i Svenska Fredskommittén. Klicka för att bli medlem där. Då får du rätt att skriva på sidan som är offentlig. Nu har ett kalendarium över aktiviteter i Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap lagts in här.

Kvinnor för fred, Sundvall tipsar om ett miniflygblad med viktiga länkar för spridning på riksnivå. Se MiniFlygbladNY eller: https://fredkarnvapennedrustning.files.wordpress.com/2022/05/miniflygbladny.pdfKopieras dubbelsidigt samt ger 12 Miniflygblad per A4 sida. Obs! Kolla att baksidan blir rättvänd. SPRID till Fb, hemsidor, medlemmar och kontakter över hela landet! Kontakt för frågor: 072-44 800 99.

I Göteborg användes dessa flygblad med angivna stödjande organisationer: Flygblad Demonstration Göteborg 22-05-22 – ver 18 maj

Resolutionstext som framfördes bl a i Göteborg och sänds vidare till adressaterna:

Resolutionstext Gbg 22-05-22

https://www.facebook.com/carola.ankar/videos/355911169767262

Appell Nej till Nato 20 maj 2022

ICAN-aktion att påverka riksdagspartierna och de snart valda riksdagsledamöterna 

Petitionstexten:

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen
Trots att regeringen sa att Sverige ska fortsätta verka för kärnvapennedrustning som Natomedlem så bekräftar nu Sveriges utrikesminister Ann Linde, i ett brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg från den 5 juli 2022, att Sverige accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato. Enligt brevet säger regeringen att Sverige avser att fullt ut delta i Natos militära struktur och gemensamma försvarsplanering och är villig att hänge styrkor och annan kapacitet till “hela bredden av alliansens uppdrag”. (fetstil tillagd av KU här).Detta inkluderar användande av kärnvapen samt att Sverige öppnar upp för att acceptera att ta emot kärnvapen på svenskt territorium.

Amerikanska kärnvapen utgör det så kallade kärnvapenparaplyet som Nato-medlemmarna ryms under. Det är därmed USA som dikterar alliansens kärnvapenpolitik. Storbritanniens kärnvapen utgör ett sekundärt stöd men Frankrikes kärnvapen är inte integrerade i Natos kommandostruktur.

Kärnvapen är en central komponent i Nato, där försvaret utgår från en blandning av kärnvapen, konventionella vapen och missilförsvar. Nato strävar efter att säkerställa alla medlemmarnas deltagande i den kollektiva försvarsplaneringen för kärnvapen även i fredstid, i form av lednings-, kontroll- och samrådsarrangemang. Bland annat genom Natos Nuclear Planning Group där medlemmarna permanent deltar i kärnvapenplanering och övningar samt SNOWCAT (Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics), där Natoländer utan kärnvapen delta i ett kärnvapenangrepp genom användning av konventionella vapen.I praktiken skulle ett sådant deltagande innebära att svensk militär deltar i att använda ett vapen  som bränner allt inom en viss radie från den initiala explosionen. Bomben skulle omedelbart slå sönder hus och krossa människor på många kilom

All användning av kärnvapen skulle vara ett brott mot folkrätt och krigslagar.

Kärnvapen är en central komponent i Nato, där försvaret utgår från en blandning av kärnvapen, konventionella vapen och missilförsvar. Nato strävar efter att säkerställa alla medlemmarnas deltagande i den kollektiva försvarsplaneringen för kärnvapen även i fredstid, i form av lednings-, kontroll- och samrådsarrangemang. Bland annat genom Natos Nuclear Planning Group där medlemmarna permanent deltar i kärnvapenplanering och övningar samt SNOWCAT (Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics), där Natoländer utan kärnvapen delta i ett kärnvapenangeters avstånd genom tryckvågen. Hela kroppar förångas och förbränns. Allt brännbart skulle ta eld genom värmestrålningen och eldstormarna. Därtill skulle bomben förgifta de överlevande människor, djur och miljön i årtionden framöver genom den radioaktiva strålningen.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot svensk säkerhet. Användande av kärnvapen skulle få katastrofala konsekvenser som ingen stat eller organisation kan bemöta, inklusive Sverige.

Regeringens brev visar att Sverige är redo att delta i massmord av civila och därmed bryta mot folkrätten. Om detta också är den kommande regeringens avsikt är det en uppseendeväckande ignorans mot kärnvapnens konsekvenser och mot Sveriges tradition som nedrustningsnation. För att visa att man menar allvar med att fortsatt verka för nedrustning och säkerställa att inga kärnvapen tillåts på svenskt territorium måste alla riksdagspartier säga nej till kärnvapen på svensk mark, svenskt deltagande i kärnvapenrelaterade aktiviteter och stödja svensk anslutning sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Underteckna här: http://www.icanw.org/no_swedish_nuclear_agreement?recruiter_id=10275