Arkiv

Här kommer vi att fortlöpande föra in inte längre aktuellt material från denna hemsida.  

Vi för till att börja med in material från den tidigare hemsidan för Sveriges Lärare för Fred (1982-2015), vars uppföljare denna hemsida är. Ännu så länge är www.larareforfred.se öppen men den kommer att stängas när vi tagit över det som är av  betydelse. Till att börja med kommer kalendariet där inte att uppdateras. Händelser kommer i stället att föras till denna sidas kalendarium.

Eftersom vi tills vidare lämnat öppet vad vi kommer att föra över i den här menyn har vi också en undermeny kallad Övrigt. Menynamnet kommer att kunna ändras och utvecklas till flera om behov uppkommer.