Fredsrörelsen

Här beskriver vi Fredsrörelsens verksamhet. Nätverket Lära för Fred hör till fredsrörelsen. 

Menyn Fredsrörelsen presenterar dels den internationella fredsrörelsens historia, dels den svenska fredsrörelsens olika föreningar och deras verksamhet i dag.  I en annan undermeny lägger vi Uttalanden från fredsrörelsen.

Under menyn Aktuellt förs aktuellt material in. Detta kommer vartefter att överföras till menyn Artiklar – Debatt. Det finns alltså skäl att titta i båda menyerna. Artiklarna ordnas i undermenyer för att det ska bli lättare att hitta.

Vartefter kalendariets aktiviteter genomförts skrivs de över under Tidigare händelser. 

Referat från aktiviteterna har fått en egen meny. Här förekommer någon gång länkar till videoklipp. Vi har främst återgivit referat från föredrag och seminarier anordnade av Fredsam i Göteborg, respektive Fredsrörelsen på Orust, beroende på att det är dessa referat vi själva skrivit eller har tillgång till. Fredsrörelsen på Orust har för övrigt en bra hemsida där det är lätt att hitta både äldre och nyare föredrag, med bilder.

Vi tar gärna emot artiklar och referat från annat håll. Vi förbehåller oss rätten att ta ställning till vad vi för in. Vi hoppas på kontakt med läsekretsen och på sikt kan det bli en blogg.

Under våren 2021 skapades en ny meny Kampanj Kärnvapenförbud. Nu!