NATO – och EU

Se också under menyn FRED Övrigt!

2021

När vapen och specialstyrkor blev Sveriges exportgiv

Artikel  17 juli -21 i Dagens Arena av Eva Brita Järnefors om Sveriges samarbete med USA och Nato och Sveriges vapenexport, inte minst SAABs del. https://www.dagensarena.se/essa/nar-vapen-och-specialstyrkor-blev-sveriges-exportgiv/

2020

Amerikanska soldater övar i Sverige. Värdlandsavtalet utnyttjas

12 nov. 2020 alliansfriheten.se:

Amerikanska specialförband på svenskt territorium

SVT Nyheter: Vi tränar för att göra det möjligt att kunna få hjälp från USA

2019

Appeal to European Parliament by European states´ inhabitants

Den 19 nov. 2019 lämnades  23 191 underskrifter från 110 organisationer en vädjan till vice presidenten i Europaparlamentet att leva upp till namnet Fredsprojekt, Peace project. Läs här:

www.savethepeaceproject.eu

Peace Appeal delivered to the European Parliament

MEP Hannah Neumann and the Alliance’s spokespersons agreed that the European Parliament’s control function over the EU Commission must be strengthened. The Common European Position on arms exports must finally be enforced so that no weapons are delivered to war and crisis zones. MEPs should call on the Commission to implement the European Parliament’s earlier declaration on strengthening mediation and prevention capacities.

Ännu aktuellt. Florencedeklarationen 7 april 2019 för en front mot Nato. 14 länder, 14 språk

USA upprustar/moderniserar kärnvapen för 1,2 biljoner dollar (1 200 000 000). https://www.globalresearch.ca/the-florence-declaration-towards-an-international-front-calling-for-nato-exit-14-languages/5674741

Opinionsundersökning EU-stater med kärnvapen utplacerade. ICAN-rapport. 24 april -19

Polls: Public opinion in EU host states firmly opposes nuclear weapons | ICAN

Jan Öberg, fredsforskare om NATO i sb m 70-årsdagen

Jan Öberg publicerar den 3 april 2019 “NATO at 70: An unlawful organisation with serious psychological problems.” Här är den i pdf-format: NATO at 70.

Jan Öberg har den 11 juli 2018 skrivit “Make NATO civilian and civilianised” där han ger alternativ – självförsvar och ickevåld . Make NATO civilian and civilised.

Fredsforskaren Jens Stilhoff Sörensen: Det säkerhetspolitiska läget farligare än på 30 år

Svenska Dagbladet har den 11 januari 2019 släppt in en politiskt avvikande röst i debatten.

Jens Stilhoff Sörensen om det säkerhetspolitiska läget

2018

Fredsrörelsen på Orust fått in artikel i DN-Åsikt: Stoppa banden till Nato och vapenexporten till krigförande länder

DN-Åsikt tog den 8 dec. -18 in uttalandet från mötet på Orust där Agneta Norberg den 1 dec. tilldelades Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente. Det ledde till stor debatt, många emot men andra till förmån för artikelns åsikter.

Fredrörelsen på Orust-Ola Friholt, DN-Åsikt 8 dec -18

Krav från Aktivister för fred 5 dec. -18: De-eskalera konflikten mellan Ryssland och Ukraina 

https://wp.me/p8c9Jz-Db 

Aktivister för fred. Krav för de-eskalering av konflikten mellan Ryssland och Ukraina

Opinionsundersökning nov. 2018 i Finland bl a om inställning till NATO-medlemskap

Planeringskommissionen för försvarsinformation, PFI. Rapport. “Till ett Natomedlemskap för Finland förhåller sig nu 59 procent negativt, för ett år sedan 62 procent. En femtedel, 20 procent, vill att Finland ansluter sig till Nato, för ett år sedan var de 22 procent. En femtedel, 21 procent, har ingen åsikt i saken, i fjol var de 17 procent.”

PFI_2018_Finlandars_asikter_om_utrikes-_och_sakerhetspolitiken_forsvaret_och_sakerheten

Fredspristagare varnar för demonisering av Ryssland

Mairead Maguire, mottagare av Nobels Fredspris, har den 14 sept. -18 skrivit en artikel i Common dreams: Demonization of Russia in a New Cold War Era: Inventing a foe to sell military ambitions is still the most dangerous of games. Läsvärd. Värd att spridas!

Maguire Demonisering av Ryssland

NATO behöver Sverige för angrepp mot Ryssland

Denna DN-artikel är från februari 2016 men fortfarande högaktuell. DN 2016-02-10 Natoflyg till svenska baser vid Rysk attack …

Beslut i USA:s kongress om våldsam krigsrustning 

29 juli -18 i artikel i e-Folket, en Eskilstuna-tidning

Beslut i USAs kongress om våldsam krigdsrustning

Lars-Gunnar Liljestrand skriver “Nato splittrat men går vidare”

Lars-Gunnar Liljestrand, delförfattare till boken Lagen mot Krig: Om FN-stadgan och aggressionskrigen samt innehavare av www.alliansfriheten.se, har informerat om Nato:s toppmöte den 11-12 juli 2018. Där enades man om en gemensam deklaration. https://www.alliansfriheten.se/nato-splittrat-men-gar-vidare/#more-14670.

“Grannar som vänner – inte fiender”. Öppet brev efter vänskapsresa till Ryssland

Öppet brev till de nordiska regeringarna

Underskrifterna till uttalandet från Rysslandsresan

NEIGHBOURS AS FRIENDS, 4 June 2018

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel

Pressmeddelande går den 20 juni, från fredsrörelsen i Norge, Danmark, Sverige och Finland. Där ges länk till den fullständiga texten samt namnunderskrifter på de organisationer som stöder, även webbadresser. Här är den: 2018-07-12 Upprustningen i Norden Svensk text

Initiativet togs i samband med ett seminarium vid manifestationen i Göteborg mot den stora Aurora-övningen i september 2017. Då bildades en internordisk grupp med uppgift att samla kunskapen om vad som sker i Norden, sprida informationen och uppmana till fredlig konfliktlösning. Tanken var också att bredda samarbetet i fredsrörelsen i Norden. Nu har ett stort antal föreningar/organisationer stött uttalandet.

Det var öppet för kompletterande underskrifter fram till den 10 juli -18, dvs just före Natos toppmöte i Bryssel. Alla adresser och kontaktpersoner finns nu i den bifogade länken ovan. Förutom svensk text finns nu norsk, dansk, finsk, engelsk OCH, det senaste tillskottet som skett spontant pga spridningen, fransk! Jag bifogar här den engelska STOP REARMAMENT IN THE NORDIC COUNTRIES och den franska STOP AU RÉARMEMENT DES PAYS DU NORD DE L´ EUROPE men alla underskrifterna finns bara i den svenska.

Ulf Bjerén i Sydöstran: Sverige skall slå vakt om FN-stadgan

Den 18 maj: http://www.sydostran.se/insandare/sverige-skall-sla-vakt-om-fn-stadgan/

U Bjerén Sverige skall slå vakt om FN-stadgan

8 maj 2018. Försvarsminister Peter Hultqvist skakar hand med USA:s försvarsminister Mattis om ökat militärt samarbete. Finland också med

Se Knut Lindelöfs blogg https://www.lindelof.nu/varfor-ett-okat-militart-samarbete-med-usa/

Riksföreningen Nej till Nato har stött ett uttalande där anfallet mot Syrien efter den påstådda kemvapenattacken fördöms. 1 maj-tal på Sergels torg

Tal vid manifestation mot Natostaters anfall mot Syrien 28

Många missförstår Rysslands utrikespolitik

Fredsforskaren Jens Stilhoff Sörensen skriver den 15 april 2018 en debattartikel i SvD en förklarande text över Rysslands utrikespolitik. Den är värd att läsa eftersom våra medier, tyvärr inklusive regeringsföreträdare, ofta talar om Ryssland som aggressivt, något som bidrar till en fiendebild som motverkar god konflikthantering och fredlig utveckling i samarbete.

Läs artikeln! SvD 15 april 2018 Fredsforskare om Rysslands utrikespolitik

Finland, Sverige och säkerheten

Gunnar Lassinantti, tidigare verksam vid Palmecenter, skrev en krönika i NSD 8 febr. -18 där han visar på motståndet mot NATO-medlemskap i Finland (och Sverige). Den nyvalde presidenten Sauli Niinistö, som delar makten över utrikespolitiken med regeringen, är motståndare till att Finland blir medlem i NATO. Läs hela artikeln. Mycket intressant: Finland, Sverige och säkerheten 8-2-18 här.

Ryska hotet förblir ett påhitt

Artikel den 23 januari 2018 i Västerbottens-Kuriren av Pär Salander.

Ryska hotet förblir ett påhitt
Ytterligare referenser finns i Mattias Göranssons bok Björnen kommer (Filter, 2017).

2017

Tal av Statsminister Tage Erlander den 1 maj 1951 under Koreakriget

Tal för alliansfrihet, drygt 3 minuter. https://www.lindelof.nu/erlander-om-alliansfriheten-1951/

Aurora normaliserar krig

Birger Schlaug har den 8 aug. skrivit en artikel i Fria Tidningen: http://www.friatidningen.se/artikel/129847

Tio missuppfattningar om svensk säkerhetspolitik, Sven Hirdman

Den tidigare ambassadören i Ryssland, Sven Hirdman, talar till socialdemokraterna den 29 maj 2017. Han talar inte, som rubriken (här tagen från www.alliansfriheten.se) säger, om ​svensk säkerhetspolitik utan om missuppfattningar och myter om Sveriges verkliga intressen. Det är något annat än dess säkerhetspolitik så som den uttrycks av t ex försvarsministern. Det framgår av texten som är värd att läsa.

I www.alliansfriheten.se kan dessutom en artikel av Anders Björnsson Hot på hot läsas. Den handlar om svensk utrikespolitik i förhållande till Ryssland.

Historik över Rysslands situation i förhållande till NATO 

Ray McGovern, mångårig CIA-analytiker och expert på rysk utrikespolitik har i  Global Research givit en viktig historik som inte brukar komma fram i våra svenska medier, tyvärr, för om den gjorde det skulle man ha större förståelse för mer än en part. Artikeln är skriven den 27 maj-17. Den kan också jämföras med Jan Öbergs om Ukraina, Nato och Ryssland här nedan.

Sverige, EU och försvarssamarbete. PESCO: Permanent Structured Cooperation

Här är länken till en mycket intressant artikel den 22 nov. -17 i Friatidningen. EU:s försvarssamarbete utvecklas alltmer. I december planeras ett nytt avtal, PESCO, vara på plats. Regeringen vill att Sverige går med i ett nytt försvarssamarbete med EU. Kritiker menar att regeringen går försvarsindustrins ärende och varnar för att Sverige tar ytterligare ett steg bort från alliansfrihet.

Margot Wallström säger enligt Friatidningen  att avtalet inte strider mot Sveriges “militära alliansfrihet”.

Enligt avtalet ska parterna bland annat bidra finansiellt till utvecklingen av EU:s försvarsförmåga och delta i gemensamma projekt för att utveckla försvarsmateriel och internationella insatsstyrkor. I december hoppas man ha alla detaljer klara för ett slutligt godkännande.

Avtalet består av två huvuddelar: en som handlar om att satsa resurser på forskning och utveckling av försvarsmateriel och en som innebär att medlemsländerna måste delta i minst ett gemensamt projekt på området.

Försvarsminister Hultqvists tal vid Johns Hopkins universitet i USA den 16 maj-17 och reaktioner på detta

Peter Hultqvist talade vid Johns Hopkin-universitet till studenterna den 16 maj-17. Han uttryckte sitt fulla stöd för USAs utrikespolitik. Detta återfinns på regeringens hemsida så man undrar om detta verkligen är den svenska politiken och vad säger i så fall utrikesministern?

Carl Tham har den 29 maj 2017 reagerat och skrivit en ledare i Dalademokraten: Överdrivna hotbilder mot Sverige!

Även Lars-Gunnar Liljestrand, som medverkat i “Lagen mot krig” har bemött Hultqvist: “Uppslutning bakom USA:s politik i oträngt läge.” Det var den 22 maj -17 i www.alliansfriheten.se.

Också Lars Drake i www.synapze.se har sett sig manad att ta till pennan/datorn: Kan en försvarsminister ha mer fel i utrikespolitiken?

DN Debatt. ”Risk för desinformation om militärövningen Aurora”

Påverkans- och informationsoperationer kommer att bemötas, skriver Peter Hultqvist och Micael Rydén i DN Debatt den 15 maj 2017.

De får Jan Öbergs kommentarer till Hultqvists DN-artikel: “Inte ett ord om….

Gunnar Hökmark i Norrbottenskuriren den 15 maj-17: “Varning för Putins kvinnor” – och svar

Gunnar Hökmark har skrivit en förbluffande krönika och skällt fredsrörelse för ”desinformation, destabilisering, hackning och cyberkrigföring” och lägger till: “Det är allvar nu. Ord räcker inte. Vi behöver handling.” Hans artikel kröntes av rubriken “Varning för Putins kvinnor”.  Det märkliga är att när någon försöker ta upp den andra sidans, dvs i det här fallet Rysslands, perspektiv, bli denna skälld för desinformation och på alla sätt misstänkliggjord. Har vårt mediaklimat blivit sådant att man måste hålla bara ena sidans perspektiv för sant?

Karin Utas Carlsson svarar från Fredsam, samarbetsorgan för fredsrörelsen i Göteborg med uppmaning att – också i säkerhetspolitiken – använda de stora kunskaper som finns om konflikthantering.

Kvinnor för fred fick in sitt svar i tidningen: http://www.kuriren.nu/nyheter/replik-kvinnor-for-fred-nm4554727.aspx

Erfarenheter från Libyen efter Natos ingripande

Asma Khalifa, bördig från Libyen, talade den 6 maj -17 på Mötesplats Göteborg. Den 24 maj publicerade Proletären denna artikel efter en intervjun med henne inför hennes föredrag.

2016

USA:s luftvärn och stridsvagnar bjuds in att öva i Sverige

SVT-Nyheter har den 30 nov. 2016 en artikel om krigsövningen Aurora.

Ukraina, NATO och Ryssland 

Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF, skrev den 27 september 2016  i TFFs serie The New Cold War nr 7 en viktig artikel “Ukraine as the border of Nato expansion – And why Russia doesn´t have to be at threat to the West”.

Bringéus (regeringens enmansutredning “Säkerhet i ny tid”) kritiseras 

Här är Bringéus’ rapport.

Svenska Dagbladet har under Debatt fört in en synnerligen kritisk artikel av Lennart Palm, prof. emeritus.

Här kommer ytterligare två debattartiklar om regeringens enmansutredning: Anders Björnsson, historiker och Torbjörn Wikland i Folket i Bild Kulturfront.

Nej till Nato-aktiviteter. Riksföreningen Nej till Nato bildad 14-15 okt. 2016. www.nejtillnato.se

Den 12-14 augusti 2016 hölls traditionsenligt Nordiska fredssamtal i Degerfors. Här höll Staffan Ekbom ett anförande om Nato och Sverige.. Han berättade kort om bakgrunden till Nej till Natos arbete och lade ut riktlinjerna för det framtida arbetet, en riksförening Nej till Nato.

Värdlandsavtalet

Under hösten 2015 med stegring under hela vårterminen 2016 fram till riksdagsbeslutet den 25 maj  2016 om Värdlandsavtalet har aktiviteten i landet för att försöka stoppa propositionen varit stor. I andra hand ville fredsrörelsen skjuta upp beslutet för att folkbildning skulle kunna ske. Brist på information och demokrati har framhävts. Flera nätverk Nej till Nato bildades. Stockholmsgruppen höll bl a i namninsamlingen som gav 41 800 namn som överlämnades till UD den 20 maj. Stor manifestation med många tal hölls den 21 maj på Sergels Torg. Se vidare under menyn Referat från aktiviteter där åtskilliga föredrag mot Nato-anslutning kan läsas. Se också Fredsrörelsen på Orust! Där hittar du tidningsartiklar m m.

En mängd föredrag hölls mot Nato-anslutning. Vi känner bäst till södra Sverige från Göteborg till Skåne och där var aktiviteten stor med föredrag, diskussioner, namninsamlingar, flygbladsutdelning, studiecirklar, insändare i dagspressen, uttalanden, spridande av information och försök till påverkan på politiker med brev, e-post, telefonsamtal m m. Från riksmöten i Stockholmsgruppen Nej till Nato vet vi att liknande aktiviteter förekom på många orter i landet. I Luleå har flera manifestationer mot stora militärövningar med Natoländer skett. I Göteborg har man under lång tid arbetat mot en kraftig utökning av verksamheten på Försvarsmaktens övningsområde i Södra Skärgården, “Skärgårdsuppropet”. Se referat den 8 april 2015, Fredsam. Motsvarande har skett i Vätterområdet, “Rädda Vättern”.

Som bekant beslutade riksdagen helt i enlighet med propositionen med lagändringar och avtal med Nato om värdlandsstöd.

Ett par antologier har givits ut (i brist på oberoende statlig utredning): Bevara alliansfriheten – Nej till Natomedlemskap! (2014) av Mats Bergquist, Carl Björeman, Andres Björnsson, Hans Blix, Hans Corell, Rolf Ekéus, Anders Ferm, Sven Hirdman, Katrine Marçal, Leif Pagrotsky, Pierre Schori, Sören Sommelius, Maj Britt Theorin, Erkki Tuomioja och Lennart Uller

samt  Sverige, Nato och säkerheten: Betänkande av Natoutredningen (2016) av Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Stina Oscarson, Pierre Schori och Linda Åkerström.

Diskussion fördes om att bilda en riksförening Nej till Nato. En sådan bildades slutligen den 15-16 oktober 2016. Se vidare under menyn Aktuellt!

Många lokalgrupper i landet har varit mycket aktiva. En del av dessa finns på Facebook under namn Nej till Nato, Stockholm har hemsidan nejtillnato.se. Ytterligare en websida: alliansfriheten.se

Här några axplock av artiklar (+ ett v ideoklipp):

April 2016. Från Göteborg kom följande, publicerat i tidningen Syre: Vänta med värdlandsavtalet. Öppet brev till Margot Wallström.

Den 22 febr. 2016. Ett värdlandsavtal är oförenligt med den gröna rörelsens grundvärderingar – Sex miljöpartister i Aftonbladet.Vi vet hur det sedan gick.För att rädda regeringssamarbetet röstade MP Nej till värdlandsavtalet med undantag av fyra ledamöter som röstade Ja. Detta ledde sedan till stora problem för MP genom att Valter Mutt fråntogs sin roll som talesman för MP i utrikesutskottet och Carl  Schlyter sin roll i EU-nämnden. Samarbetet i riksdagsgruppen knakar. Valter Mutt fick Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens nyinrättade fredspris den 6 december 2016. Sverigedemokraterna röstade Ja till värdlandsavtalet, Vänsterpartiet Nej.

Stina Oscarsons kortfilm på YouTube, vår-vintern 2016: Nato på 6 minuter – Natoutredningen.

Den 8 jan. 2016 svarade Maj Britt Theorin och Pierre Schori på en debattartikel i DN debatt av 25 försvarsanhängare som talade för en anslutning till NATO. Vi för först in Maj-Britts och Pierres svar:  Maj Britt Theorin, Pierre Schori i DN Debatt 2016-01-08.

Här följer nu först den inledande debattartikeln av de “25 försvarsdebattörerna”: ”Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato”.

Här följer nu de andra replikerna: Hirdmans: ”Förenklad och ohistorisk syn på säkerhetspolitiken”, Bodil Valeros (MP): ”Bättre rusta upp Sverige än gå med i Nato”. Efter Maj Britts och Pierres replik kommer denna ifrån Lettland, fortfarande DN Debatt: Gunnar Jonsson: Lettland har något att berätta.

Den 14 okt. 2015 i GP debattartikel av Gunnar Westberg, IKFF och Tomas Magnusson, Svenska Freds: Nato-avtalet ökar risken för konflikter i Östersjön.

Hiroshimadagen, den 6 aug. 2015 publicerades på DN Debatt denna artikel från SLMKs vetenskapliga råd:  ”Går Sverige med i Nato kan kärnvapen placeras hos oss.” (Vi har kopierat texten och lagt den utan bild till vårt mediaarkiv.)

Vad är NATO?

25 sept. 2014. YouTube-länk som beskriver NATOs födelse och expansion. Det finns personer som inte vet vad NATO är. https://youtu.be/Yhv71YLHp30?t=1

Den 8 dec. 2014, publicerad i Bang nr 4 följande artikel av reservofficer Sigrid Aliki. Hon skriver om varför Försvarsmakten är intresserade av genusperspektiv och hur den svenska spetskompetensen knyter Sverige ännu närmare Nato. Sveriges dolda Nato-samarbete.