Försoning

”Det som varit kan inte göras ogjort, tiden kan inte vridas tillbaka, de som är borta kommer aldrig igen. I dag är det framtiden som gäller” (Hédi Fried)

Utställningen “Forgiveness” – om förlåtelse och försoning

från FREDENS HUS i Uppsala, www.fredenshus.se.

Utställningen består av 15 bilder med berättelser från människor som har erfarenhet av svåra trauman, såsom folkmordet i Rwanda, att bli kidnappad och tvingas bli barnsoldat, att ha lämnat bort sitt barn till en släkting för att barnet ska få utbildning – och barnet misshandlas till döds…. Till utställningen finns ett material, en broschyr, med berättelser av ”offer”, ”förövare” och i vissa fall andra som drabbats av förlust och katastrofer. I broschyren finns möjlighet att ta ut citat och samtala med ungdomarna utifrån dessa. Texten på bilderna är på engelska medan broschyren är på svenska.

Efter att ha använt utställningen på en gymnasieskola har vi, utifrån broschyren sammanställt ett referat av den med citat lämpade för samtal. Det beskriver kort bakgrunden till bilderna och ger hjälp vid samtal med eleverna efter att de sett bilderna. Alla bilder behöver inte tas upp, eftersom var och en ger en fristående berättelse.

Hur utställningen kan användas.

Utställningen tar som sagt upp svåra händelser rörande död, mord och dödande, t o m folkmord. Emellertid kan denna utställning användas för att tala kring vardagliga problem och konflikter där svåra känslor är inblandade. Därför har vi i referatet, som kan ses som ett arbetsmaterial, på några ställen skrivit känsloord med fetstil så pedagogen snabbt kan hitta dem. Den som är upptagen av en konflikt har starka känslor. De här bilderna kan ge tillfälle att ta upp sådant och även samtala kring hanteringen av konflikter som eleverna upplevt. Vår hemsida ger på andra ställen verktyg för träning i sådan hantering, t ex genom drama och rollspel eller genom att kartlägga konflikten och samtala om den.

Under menyn FORSKNING kan man läsa hur konflikter på lokal nivå liknar dem på global och tvärtom. På grund av de här likheterna kan utställningen även användas för vardagskonflikter. Känslorna där kan vara väl så starka och få fruktansvärda konsekvenser. Således finns det möjlighet att man utifrån utställningen lägger upp ett projekt eller liknande kring konflikters orsaker, dynamik och hantering – på lokal likaväl som global nivå. För ett sådant arbete finns mycket material i den här hemsidan.

 

Fredens Hus i Uppsala, som presenterar utställningen, har generöst givit oss tillstånd att här lägga ut bilderna och på detta sätt presentera utställningen. . Givetvis kan man beställa utställningen från Fredens Hus i Uppsala, www.fredenshus.se , men man kan också ta ut bilder, förstora dem med projektor och använda dem att utgå ifrån i sitt arbete. På så sätt går det verkligen att långsiktigt arbeta kring de viktiga ämnena förlåtelse och försoning.

Se här nedan fotografier av själva utställningen!