Försoning

”Det som varit kan inte göras ogjort, tiden kan inte vridas tillbaka, de som är borta kommer aldrig igen. I dag är det framtiden som gäller” (Hédi Fried)

Utställningen “Forgiveness” – om förlåtelse och försoning

från FREDENS HUS i Uppsala, www.fredenshus.se.

Utställningen består av 15 bilder med 16 berättelser från människor som har erfarenhet av svåra trauman, såsom folkmordet i Rwanda, att bli kidnappad och tvingas bli barnsoldat, att ha lämnat bort sitt barn till en släkting för att barnet ska få utbildning – och barnet misshandlas till döds…. Till utställningen finns ett material, en broschyr, med berättelser av ”offer”, ”förövare” och i vissa fall andra som drabbats av förlust och katastrofer. I broschyren finns möjlighet att ta ut citat och samtala med ungdomarna utifrån dessa. Texten på bilderna är på engelska medan broschyren är på svenska.

Målgruppen är högstadiet, gymnasiet och vuxna.

Hur utställningen kan användas.

Utställningen tar som nämnts upp svåra händelser rörande död, mord och dödande, t o m folkmord. Emellertid kan denna utställning användas för att tala kring vardagliga problem och konflikter där svåra känslor är inblandade. Den som är upptagen av en konflikt har starka känslor. De här bilderna kan ge tillfälle att ta upp sådant och även samtala kring hanteringen av konflikter som eleverna upplevt. Vår hemsida ger på andra ställen verktyg för träning i sådan hantering, t ex genom drama och rollspel eller genom att kartlägga konflikten och samtala om den. Ett viktigt tema förutom förlåtelse och försoning är hämnd. Utställningen ger exempel på hur människor drabbade av död och svårt lidande kommer vidare i sin kamp, hur de tacklar hat- och hämndkänslor.

Karin har utifrån de 16 berättelserna i broschyren skrivit ett material som komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat. Eleverna kan få ett exemplar att ha med sig då de ser på utställningen. De kan då välja när de vill ha mer information.

Förslagsvis inleds visningen med en kort beskrivning av vad utställningen handlar om. Därefter kan eleverna se den under kanske 20 minuter. De behöver inte se bilderna/berättelserna i ordning. Efter visningen samlas gruppen (gärna halvklass) i ring för samtal. För att hinna tala om tankar, känslor och egna erfarenheter (på den nivå som känns tryggt och inte utelämnande) behövs cirka 60 minuter för visning och samtal. Givetvis kan mer tid brukas om ork och intresse finns.

Det går att visa enstaka bilder ur utställningen på dator i t ex ett klassrum eller under en föreläsning eller ett seminarium/workshop då man talar om förlåtelse och försoning. Karin har under en period då utställningen visades för högstadiet i Vättleskolan i Angered tillsammans med klassläraren i särskolan visat enstaka bilder och talat med eleverna och läraren kring ämnet. Eleverna var så engagerade att vi bara hann med 1-2 bilder under lektionspasset.

Under menyn FORSKNING kan man läsa hur konflikter på lokal nivå liknar dem på global och tvärtom. På grund av de här likheterna kan utställningen även användas för vardagskonflikter. Känslorna där kan vara väl så starka och få fruktansvärda konsekvenser. Således finns det möjlighet att man utifrån utställningen lägger upp ett projekt eller liknande kring konflikters orsaker, dynamik och hantering – på lokal likaväl som global nivå. För ett sådant arbete finns mycket material i den här hemsidan.

 Fredens Hus i Uppsala, som presenterar utställningen, har generöst givit oss tillstånd att här lägga ut bilderna och på detta sätt presentera utställningen. . Givetvis kan man beställa utställningen från Fredens Hus i Uppsala, www.fredenshus.se , men man kan också ta ut bilder, förstora dem med projektor och använda dem att utgå ifrån i sitt arbete. På så sätt går det verkligen att långsiktigt arbeta kring de viktiga ämnena förlåtelse och försoning.

Se här nedan fotografier av själva utställningen!