Skola

Under FREDSUNDERVISNING kartlägger vi det internationella begreppet fredsundervisning och presenterar bl a styrdokument för skolan.

Tyngdpunkten ligger på vad som blivit nyckelbegreppet i vår tid: konflikthantering.

FREDSKULTUR beskriver innehållet i begreppet.

DEN GODA SKOLAN vill visa hur den goda miljön i en skola hänger nära samman både med demokrati och med att förebygga destruktiv utveckling av konflikter, bl a genom god kommunikation.

Under KONFLIKTHANTERING har vi samlat undervisnings- och arbetsmaterial i konfliktanalys (konfliktkartan) och konflikthantering, konflikthantering genom drama, ickevåldslig kommunikation (NVC), medling mm.

MOBBNING har fått en egen flik.

DEMOKRATI fokuserar på skoldemokrati men ger också analys av det grundläggande demokratibegreppet, undervisningsmaterial för båda områdena och fortbildningsmöjligheter.

Under INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE inleder vi med an analys av Främlingsrädsla, före undermenyerna Tolerans och Minoriteter, med konkreta lektionsförslag, presentation av och länkar till aktuellt undervisningsmaterial och skolbesökare samt fortbildningsmöjligheter

Under MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER finns på startsidan historik, analys och undervisningsmaterial om och för allas rättigheter, därefter egna sidor om Barnkonventionen och Kvinnor, fred och säkerhet, med undervisningsmaterial.

Under NEDRUSTNING finns bl a ett undervisningsmaterial med 22 lektioner för olika skolämnen om kärnvapenfrågorna i vår tid, och ett om lätta vapen. Väl lämpade också för distansundervisning gy och åk 9.

NYHETSBREV. Vi har inget eget nyhetsbrev men hänvisar gärna till Forum Livskunskaps.