Skola

Under FREDSUNDERVISNING kartlägger vi det internationella begreppet fredsundervisning och presenterar bl a styrdokument för skolan.

Tyngdpunkten ligger på vad som blivit nyckelbegreppet i vår tid: konflikthantering.

FREDSKULTUR beskriver innehållet i begreppet.

DEN GODA SKOLAN vill visa hur den goda miljön i en skola hänger nära samman både med demokrati och med att förebygga destruktiv utveckling av konflikter, bl a genom god kommunikation.

Under KONFLIKTHANTERING har vi samlat undervisnings- och arbetsmaterial i konfliktanalys (konfliktkartan), ickevåldslig kommunikation (NVC), konflikthantering genom drama,  medling mm.

MOBBNING har fått en egen flik.

DEMOKRATI fokuserar på skoldemokrati.

Under INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE inleder vi med Främlingsrädsla, före undermenyerna Minoriteter och Tolerans, med konkreta lektionsförslag och länkar.

Under MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER finns historik och undervisningsmaterial, på startsidan om och för allas rättigheter, därefter om Barnkonventionen och Kvinnor, fred och säkerhet.

Under NEDRUSTNING finns bl a ett undervisningsmaterial med 22 lektioner för olika skolämnen om kärnvapenfrågorna i vår tid.

NYHETSBREV. Vi har inget eget nyhetsbrev men hänvisar gärna till Forum Livskunskaps. Det senaste (nr 3) kom ut i september (2017). Det innehåller bl a information om föredrag, seminarier och böcker. Vi för in föredragen även i vårt kalendarium.