Kampanj Kärnvapenförbud. Nu!

Den här sidan kommer att ägnas åt en riksomfattande kampanj, Kärnvapenförbud. Nu! Mer material om kärnvapen finns under FREDSRÖRELSEN:s undermenyer Aktuellt och Artiklar-Debatt/Kärnvapen. Se också fortlöpande kalendariet.

Under menyn Arkiv finns en undermeny för kampanjen. Där för jag in genomförda aktiviteter.

ICAN statement to NPT Review Conference 2022, 5th Aug.

https://www.icanw.org/ican_statement_npt_2022_ukrainian_student_yelyzaveta_khodorovska?fbclid=IwAR14JjXaHv0WJW5_n2-8yBpegi2DIzbZE9qOFFxeS2PdHTFkqCW9NWNCVVU

Wien: Meeting of States Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Deklaration 23 juni 2022

https://www.icanw.org/1msp_declaration_and_action_plan_adopted

Namninsamling för folkomröstning om svenskt medlemskap i Nato start 24 april

https://www.mittskifte.org/petitions/vi-kraver-en-folkomrostning-om-svenskt-medlemskap-i-nato?source=facebook-share-button

Om landsomfattande demonstrationer Nej till svenskt Natomedlemskap se nedan! Se också menyn Fredsrörelsen/Aktuellt.

GP mars -22. Uttalande från fredsorganisationer

Arbeta för att avskaffa kärnvapnen, innan det är för sent

Namninsamling Kärnvapenförbud. Nu! 

https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Du kan ladda ned QR-koden till namninsamlingen här: 21-08-22.Namninsamling QR-kod. Vid flygbladsutdelning och namninsamling på stan har man nytta av att ge möjlighet till att direkt klicka sig fram till att skriva på. Skriv ut bladet och tag med vid aktivitet! Dock behövs app för QR-kod.

Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu!  Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Har du skrivit på en liknande namninsamling tidigare, skriv ändå. Denna räknas inte samman med någon annan. Vi ska nå 235 000 namn i likhet med den radikala fredspetitionen 1893 – nyåret 1894! (Per Anders Fogelström: Kampen för fred, sid. 60, 2:a upplagan 1983).

Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

– för att förmå regeringen att signera FNs kärnvapenförbud

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelse-Sverige och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Man såg ett behov av samarbete ned på gräsrotsnivå för att få regeringen att sluta vänta.

UPPROP MED UNDERSKRIFTER

Hiroshimadagen den 6 augusti lanserades kampanjen med underskrifter Pressmeddelande – Kampanj for karn vapenförbud lanseras 6 augusti. Namnen på kända personer (27 stycken) och organisationer (56 stycken) släpptes.

Ytterligare organisationer och kända personer tillkommer vartefter. Dessa läggs in här: 2022-04-29 Upprop med underskrifter

 Vi tar fortsatt emot namn på organisationer nästan ända fram till valet 2022.

Anmäl: namn på organisationer och e-postadress via mail till: k.utas.carlsson@gmail.com eller jfstromdahl@gmail.com

Kampanjen förs också ut på sociala medier och i andra hemsidor. Hjälp till med det!

Vi inbjuder även dem som vill hjälpa till att sprida kunskap om kampanjen att anmäla sig som lokal kontaktperson. Anmäl då ditt namn och e-postadress till Karin, k.utas.carlsson@gmail.com.

Brevmall för kontaktpersoner finns här som hjälp för att sprida kunskap om kampanjen – kan varieras efter målgrupp: Brevmall till kontaktperson för Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Den som önskar wordfil för att kunna ändra i texten och skriva egna kontaktuppgifter begär detta med brev till k.utas.carlsson@gmail.com.

Brevmall inbjudan till organisationer att medverka i kampanjen: Inbjudan till organisationer att stödja och medverka i kampanjen Kärnvapenförbud

Flygblad trycks upp. Här finns pdf-fil som kan skrivas ut på din skrivare:

Flygblad – A5 2 spalter – för skrivare

Vill du ha flygbladet i Wordformat för att skriva in egna kontaktuppgifter kontakta k.utas.carlsson@gmail.com.

Tryckta flygblad och broschyr kan beställas av ekbom.staffan@gmail.com.

Broschyr. Broschyr mot kärnvapen TRYCKVERSION

Samverkan Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu! sker i samverkan med organisationer som redan sedan länge arbetar för att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud, TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. English. Den stora internationella kampanjen, ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org gör ett enormt arbete, och belönades med Nobels Fredspris 2017. Många svenska organisationer samverkar inom ICAN. Vår kampanj är ett sätt att med  kunskapsspridning och samordning av fler organisationer och personer på gräsrotsnivå stärka arbetet. Ytterligare en grupp ideella organisationer verkar för att påverka regering och riksdag att ansluta Sverige: Svenska nätverket för kärnvapennedrustning, som har en Facebooksida. Deras seminarier införs regelmässigt i vårt kalendarium. Livesändning och referat förs in här i form av länkar. Svenska Freds grupp för en Kärnvapenfri Värld är med i vår kampanj.

Mycket har ändrats i omvärlden sedan vi lanserade kampanjen. Uppropet fortsätter som förut med namninsamlingen i Skiftet. Däremot har arbetsgruppen beslutat att också medverka i kampen för att säga nej till svenskt Natomedlemskap då vi ser det starka sambandet med kärnvapenhotet – och att Sverige medverkar till ökad spänning och risk för storkrig där t o m kärnvapen kan bli inblandade. Vi har formulerat argument för att vidga vår verksamhet.

Se här Utvidning av SYFTET för kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

De undertecknare till kampanjen som inte vill stå kvar när vi nu i verksamheten tar in Natofrågan har strukits från listan över personer och organisationer som stödjer kampanjen. Se ovan den uppdaterad listan 22-04-12!

I kalendariet och här nedan ses aktiviteter över landet vartefter vi får information för annonsering. Meddela k.utas.carlsson@gmail.com

Aktiviteter 

En landsomfattande demonstration mot svensk ansökan om Natomedlemskap pågick under maj till den 22 maj under namn Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap 

Landsomfattande demonstration mot Natomedlemskap

Se också här nedan information om det 10 argumenten mot anslutning till Nato (22-02-23). Här är länken till den namninsamlingen: https://www.skrivunder.com/finland_och_sverige_ska_sta_utanfor_nato_och_fora_en_fredspolitik

Den 31 maj kl 18 ett webinar för utvärdering och uppföljning av Kampanjen Nej till Svenskt Natomedlemskap

En interim ledningsgrupp bildades. Sverige och Finland ansökte i maj 2022 om medlemskap i Nato. Den 14 aug. var det ett nytt zoommöte då en ny ledningsgrupp antogs för att fortsätta med stöd till arbetet mot svenska medlemskap i Nato. Företrädare för olika organisationer, bl a Nej till Nato medverkar. Kampanjen fungerar som stödjande nätverk. Ny plattform antogs. Plattform Fas 2. Fas 2 beräknas pågå fram tills beslut i riksdagen om medlemskap i Nato. (Därefter fas 3 för påverkan inom Nato.) För närvarande finns överväldigande majoritet bland riksdagspartierna för medlemskap. Endast vänsterpartiet och miljöpartiet är emot men ser det som hopplöst att verka för att dra tillbaka ansökan. Inte heller folkomröstning är något de driver i valrörelsen. Ukrainakriget och medias rapportering har stor påverkan på debattklimatet.

Uppdatering av SLMK:s material

SLMK lanserade den 18 maj, tillsammans med Norske leger mot atomvåpen, sin nya, omarbetade och uppdaterade version av Lär om kärnvapen:
Studiematerialet finns på svenska och norska. Även den ryskspråkiga sidan kommer snart att vara klar för lansering. Översättning pågår.
Titta in, läs och lär!

Länk från webinar av Svenska Läkare mot kärnvapen den 22 april “Kärnvapenparaply eller kärnvapenskugga?”

Namninsamling hela världen: “We reject War and Nuclear Weapons!”

https://secure.avaaz.org/campaign/en/no_nuclear_war_loc/?bcgZonb&signup=1&cl=19269511116&v=139472&_checksum=82494ca0c74ca319e664c4cc69182d08881b9ca83073b08be900b58092baca31

Brev till stadsledningar i över 100 länder – förbud mot kärnvapen, mördarrobotar och beväpnade drönare. Initiativ av Kvinnor för Fred i Finland. 

123 nationella och internationella organisationer, rörelser och grupper har undertecknat.

TPNW – killer robots – NGO – Haavisto Svenska – 22.1.2022

Här finns en länk till Stop Natos (Norge) starka film “Økt spenning i nordområdene”:  https://www.naisetrauhanpuolesta.org/

Förslag från Susanne Gerstenberg Kvinnor för Fred

Deltagare i en studiecirkel – har skrivit till sina riksdagsledamöter i valdistriktet för att uppmana dem – se nedan.
Vi mailade (ingen pdf-fil!) och skickade ett pappersbrev till var och en till riksdagsadressen idag. 
Vi följde därmed FN-förbundets förslag i Världshorisont 3/2021, deras tidning med temat “Sverige utanför.HISTORISKT KÄRNVAPENFÖRBUD ”. https://fn.se/wp-content/uploads/2021/09/3-21-Karnvapen.pdf
SKRIV också och UPPMANA!
Informera sedan FN-förbundets: jens.petersson@fn.se

kl 12-13 och alla lördagar – kom till Medborgarplatsen för klimatet

Vi ses igen på Medborgarplatsen i Stockholm för att informera och engagera fler i kampen mot klimatförändringarna, och för en hållbar och trygg framtid. Efteråt går vi till Sopköket i Söderhallarna för en bit mat och klimatsnack. Kom som du är! Vi har foldrar att dela ut. Vid dåligt väder ses vi på Sopköket kl 12. Arr: Saturdaysforfuture och Klimataktion Stockholm. Vid frågor, kontakta Petra Palmén, petra.palmen@outlook.com, tel 072-2511400.

 

Artiklar/Uttalanden/Videos

SR-play program 1 i mars-22 “Gräns”: Taktiken bakom ryska kärnvapenhotet

Kriget i Ukraina se www.laraforfred.se/fredsrorelsen/aktuellt!

Arbeta för att avskaffa kärnvapnen, innan det är för sent

Arbeta för att avskaffa kärnvapnen, innan det är för sent

Analys av kriget i Ukraina. Video med bl a Mearsheimer

https://www.youtube.com/watch?v=OeeqooNWO48

Kriget i Ukraina påverkar också vår kampanj

För debatten kring kriget se www.laraforfred.se/fredsrorelsen/aktuellt

Sedan Ryssland invaderade den 24 februari har världen förändrats. Kärnvapenhotet är över oss liksom mycket annat elände. I en arbetsgrupp Sverige Finland publicerade vi dagen före krigsutbrottet den 24 februari  följande som innehåller en namninsamling i Sverige och en i Finland https://www.skrivunder.com/finland_och_sverige_ska_sta_utanfor_nato_och_fora_en_fredspolitik

22-02-23 Finland och Sverige ska stå utanför Nato och föra en fredspolitik

Idag, onsdag 23 februari 2022, har vi fyra medlemmar i en svensk-finsk arbetsgrupp (med bl andra Karin Utas Carlsson, k.utas.carlsson@gmail.com) tillsammans med 50 svenskar och ca 20 finländare publicerat ett öppet brev till våra medmänniskor i Finland och Sverige. I brevet framför vi tio argument för att Finland och Sverige ska stå utanför NATO och föra en fredspolitik nu och i framtiden.

Bland de som undertecknat brevet finns Thage G Peterson, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd i flera (s-)regeringar,  KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan, Lotta Hedström, ekofeminist och tidigare språkrör i Miljöpartiet, Johan Ehrenberg, grundare av ETC och Ruben Östlund, filmregissör samt finska författaren Risto Isomäki, filosofen Thomas Wallgren, sociologiprofessorn Vesa Puuronen, bildkonstnären Marjatta Hanhijoki och journalisten och politikern Esko Seppänen.

Brevet med de tio argumenten och de svenska underskrifterna bifogas (se BILAGA). Det är avsett för spridning via insändarspalter, webbplatser, e-postmeddelanden, flygblad osv. Brevet kan i fortsättningen läsas och även undertecknas av flera på nätadressen https://www.skrivunder.com/finland_och_sverige_ska_sta_utanfor_nato_och_fora_en_fredspolitik

Utanför Nato Uttalande och svenska undertecknare

Pressmeddelande 23 febr. -2

Här är detta uttalande som flygblad att skriva ut liggande FLYGBLAD Uttalande sv och fi

FLYGBLAD med  kontaktuppgift FLYGBLAD __Utanför Nato__ Uttalande sv

Kvinnor för fred stödjer kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!. Flygblad febr. 2022. Fredsrörelsen i mediaskugga

Fredsrörelsen och medieskugga flygblad KFF

Stopp Nato, Norge har gjort en video om Ökad spänning i Nordområdet

Extremely informative video on the militarisation of the Arctic region produced by STOPP Nato in Norway. Speech in Norwegian – ENGLISH SUBTITLE

22-02-02 Direktor Dan Smith, SIPRI, resonerar kring några aktuella frågor på agendan för kärnvapennedrustning

8½ minut på youtube. Lättlyssnat. Inga direkta nyheter för er men en kort och koncis uppdatering.

22-01-30 Schori: Stoppa miljömord och förbjuda kärnvapen är samma kamp

Schori 30-jan-22 Stoppa miljömord och förbjuda kärnvapen är samma kamp

Länkar till uttalande från kärnvapenstaterna 3 jan-22

P5 Statement On Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races | The White House

Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-Weapons States on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races • President of Russia (kremlin.ru)

JOINT STATEMENT Of the Leaders of the Five Nuclear-Weapon States On Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races (fmprc.gov.cn)

Jan Öberg om uttalandet från de fem kärnvapenstaterna: jan Öberg Nuclear Weapons abolition 7:1-22 

Dessutom denna artikel från dec. 2021 vilken visar på hur man (USA) vill föra frågan till NPT och komma ifrån TPNW (höjer Stockholmsinitiativet):

I am drawing your attention to this piece by Daryl Kimball, the Executive Director of the Arms Control Association based in the USA.

NPT States Prepare for a Critical Conference | Arms Control Association

Regeringskansliet inför NPT översynskonferens 2022 (som skjutits upp ytterligare

211206 Underlag om NPT inför möte med utrikesminister Ann Linde 10 december

Skuggutredningen – alternativ till den officiella Lundinutredningen om kärnvapenförbudet

Skuggutredning: I skuggan av makten – Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Se vidare om kärnvapen https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/debattartiklar/karnvapenhttps://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/debattartiklar/karnvapen

Uttalande för kärnvapenförbudet. Organisationer inom sjukvård och humanitär sektor

Uttalande från organisationer inom sjukvård och humanitär sektor för anslutning till kärnvapenförbudet

Nu kan du se och höra  “Kärnvapenhotet –Seminarium” i Uppsala den 26 sept. 2021

1 tim, 50 minuter. Moderator: Kirsti Kolthoff, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

Talare:
Lina Hjärtström och Merit Aguirre Kvinnor för Fred
Vendela Englund, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Hans Jivander, ordförande Naturskyddsföreningen Östhammar
Lars Drake, Nej till Nato, Uppsala,
Mona Haghgou Strindberg, ordförande Uppsala FN-förening
samt Carl Lindberg (S, Kommunfullmäktige)  och Linda Eskilsson (MP, Kommunstyrelsens arbetsutskott) som skrivit respektive behandlat en motion för att ansluta Uppsala till Cities Appeal.

Meddelanden från ICAN 21-12-15. Nu 58 stater som ratificerat. Det första statspartsmötet blir i mars 2022. Nu gäller det att fler ansluter sig så de kan vara med i beslutsprocessen. Men Sverige…….

You might have already heard, but we had an incredible week for the campaign last week with several successful results from the incredible work of ICAN partners and campaigners worldwide.

All of these developments are building momentum towards the first meeting of states parties in Vienna next year and we need your help to make this meeting a huge milestone for our movement.

Så kom detta brev precis efteråt den 15 dec.:

I wouldn’t normally send you two emails in one day, but just hours after I sent you the good news round up, we received confirmation from the UN Office of Legal Affairs that Guinea-Bissau has submitted its ratification instrument and become the 58th State Party to the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. You can read all about it here.

 ICAN informs us: In 2021 Från ICAN 21-12-23

127 financial institutions stopped investing in companies producing nuclear weapons in 2021, with many institutions citing the treaty’s entry into force and the risk of a negative public perception as reasons for the change in their investment policies. 

Tredje AP-fonden investerar dina pensionspengar i kärnvapen

Meddelande från ICAN den 19 nov. -21: I går rapporterade svenska medier som SVT, Sveriges Radio och DN om att den statliga Tredje AP-fonden, AP3, fortsätter att investera över en miljard svenska pensionspengar i kärnvapen trots nyliga lagförändringar. Vår svenska partnerorganisation Svenska Läkare mot Kärnvapen släppte nyligen en rapport som fått stor täckning i svensk media. Alla övriga AP-fonder har redan slutat investera i kärnvapen som ett resultat av den nya lagen, men AP3 fortsätter.

I ett läge då kärnvapenhotet återigen blir alltmer akut är det oacceptabelt att AP3 fortsätter att låta svenska pensionspengar bidra till kärnvapenstaternas upprustning. Vi kräver att AP3 skyndsamt avyttrar investeringar i alla bolag som ägnar sig åt all form av produktion, modernisering eller utveckling av kärnvapen.

Är du också upprörd? Maila AP3 och uppmana dem att sluta investera svenska pensionspengar i kärnvapen!

Du kan mejla till AP3s generaldirektör Kerstin Hessius: kerstin.hessius@ap3.se

 

New York har anslutit sig till ICAN:s Cities Appeal den 9 dec.-21

Hundratals länder har anslutit sig till Cities Appeal. Nu gör även New York det och uppmanar regeringen att skriva på TPNW. Dessutom tar man ställning för att uppmana pensionsfonder att dra tillbaka investeringar (“divest”) i kärnvapenproduktion. https://www.icanw.org/new_york_city_joins_ican_cities_appeal?utm_campaign=new_york_cities_appeal&utm_medium=email&utm_source=ican.

Uttalande från Nordic-Russian Seminar, Oslo 12-14 nov. -21

The Norwegian Peace Alliance, Grandmothers for Peace and Women’s International League for Peace and Freedom hade anordnat en fredskonferens i Oslo. “Neighbours as friends not enemies.” Här är uttalandet:

Seminar statement Final

Militarismen och miljön, tema i Kväkarnas tidning Fredsbladet

https://www.kvakare.se/wp-content/uploads/2021/11/Fredsbladet-hosten-2021.pdf

SLMK efter S-kongressens slut 9/11-21

48 motioner för kärnvapenförbudet och över 87% och vid opinionsundersökning drygt 87% av S-väljares röster för kärnvapenförbudet, ändå lyckades man inte. Så här skriver SLMK på sin hemsida om nyheter:

“Nyligen avslutades Socialdemokraternas partikongress. På dagordningen fanns, förutom val av partiordförande, ett ställningstagande om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Av media blev denna kärnvapenfråga kallad för av kongressens stridsfrågor.

Inför kongressen hade totalt 48 motioner inkommit från partidistrikt runt om i landet, om att Socialdemokraterna skulle ta ställning för en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. I underlaget till kongressen föreslog partistyrelsen riktlinjer i frågan som avsåg att konventionen skulle utvecklas, för att Sverige skulle kunna ansluta sig. Då det i praktiken är i princip omöjligt har vi tillsammans med andra nedrustningsorganisationer och engagerade socialdemokrater förberett underlag och samtal med ombuden i syfte att stärka formuleringarna kring kärnvapenkonventionen.

Olof Palmes Internationella Center har under hösten beställt en opinionsundersökning som presenterades i en debattartikel, undertecknad av 100 socialdemokrater. Undersökningen visar att hela 87,8 % av socialdemokraternas väljare vill att Sverige skriver under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Vi kan bara anta hur tuffa diskussionerna var i de tematiska grupperna mellan kongressombuden och partistyrelsen. Det slutgiltiga förslaget till politiska riktlinjer om kärnvapen blev följande: ”Som observatör till FN:s förbud mot kärnvapen ska Sverige bidra till att konventionen utvecklas och förtydligas. Målet är att Sverige ska ansluta sig. I arbetet för kärnvapennedrustning ska Sverige ha en ledande roll. Vi socialdemokrater vill ha ett globalt kärnvapenförbud. Det avgörande arbetet för en kärnvapenfri värld går genom att stärka icke-spridningsfördraget och att öka kärnvapenmakternas vilja till nedrustning.” Vi menar att det är något bättre än förslaget från partistyrelsen, även om vi såklart gärna hade sett ett ännu tydligare ställningstagande.

Vi ser fram emot ett mer målinriktat arbete från Socialdemokraterna och regeringen, med utgångspunkt av dessa nyligt antagna riktlinjer och att de verkligen verkar för att målet om anslutning ska uppnås. Det stora engagemanget hos socialdemokrater från hela Sverige har tydligt visat för partiledningen att kärnvapenfrågan är en angelägenhet som engagerar många och allt annat än ett svenskt anslutande till konventionen är ovärdigt den svenska socialdemokratin.”

IKFF/WILPF: Krav att signera FN:s kärnvapenförbud och att räkna in militärens utsläpp. 24 okt. -21

Felles uttalelse fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet sitt nordiske møte i Gøteborg

Vi måste skriva under förbud mot kärnvapen
100 S-profiler inför S-kongressen

Aftonbladet 5 nov. -21 S-politiker Vi måste skriva uner förbud mot kärnvapen

Jämför med följande i DN-debatt av Bidens statssekreterar för Europa:

DN-debatt 3 nov-21 Allt djupare USA-band stärker Sveries försvar – men kärnvapen tvistefråga

Debatt i Dagens Arena 20 okt. “Socialdemokraterna måste säga ja till kärnvapenförbud

Socialdemokraterna måste säga ja till kärnvapenförbud

Socialdemokraterna måste säga ja till kärnvapenförbud

DN-debatt. Schyman m fl “Hög tid för en klimatallians över höger/vänster-gränsen

DN Debatt “Hög tid för en klimatallians…” 3 okt. 21

Uppmuntrande brev från ICAN

Uppmuntrande brev från ICAN den 9 okt

56 stater har ratificerat TPNW. Påverkan sker på finansiella institut.

26 sept. Internationella dagen för avskaffande av kärnvapen. I Stockholm ABF-huset föredrag av Rolf Ekéus och Ingela Mårtensson

Här Youtube med Rolf Ekéus föredrag:

https://www.youtube.com/watch?v=Pmg9oO1Gi14&t=60s
Längd: ca 25 min

Här Youtube med Ingela Mårtenssons föredrag:

https://www.youtube.com/watch?v=0MguZygnzXs
Längd: ca 24 min
Filmare: Franz Smidek.

Under meny Arkiv finns annonseringen av mötet ordnat av Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! och Sveriges Fredsråd. Där finns också rapport på Global Politics, Anders Romelsjös blogg.

26 sept. FN-förbundets webbinarium om kärnvapen. Länk till inspelningen

Bokmässan Göteborg Globala Torget: Ökar risken för kärnvapenkrig? 25 sept.-21 kl. 13.15

Plats: Världskulturmuseet Göteborg och digitalt. Se länkar nedan!
Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg samtalar.

Länk: https://www.facebook.com/globalatorget/videos/391313699375493

Gunnar Westberg meddelar att Globala Torgets inspelade program finns på globalatorget.se/gt-play som du kan nå under en pågående inspelning. Eller efteråt. Vet du vilket program som kom innan det du söker är det lättare, eller använd den angivna starttiden. Det finns program från tidigare år också.

FN-förbundets tidning Världshorisont ägnar nummer 3 år 2021 åt kärnvapnen

Med tillstånd publicerar vi här hela tidningen där det finns en hel del kunskap att hämta: https://fn.se/wp-content/uploads/2021/09/3-21-Karnvapen.pdf

Karnvapen i Världshorisont nr 3-21

23 sept. Avskaffa kärnvapen. Insändare av Fredsrörelsen i Kungälv.Kungälvsposten

K-P_Fredsrörelsen_Kärnvapen_210923

Är kampen mot kärnvapen inte längre viktig för Centerpartiet? Debattartikel 21 sept. IKFF:s nyhetsbrev

21 sept DEBATT- Är kampen mot kärnvapen inte längre viktig för Centerpartiet?

S måste ändra sig om kärnvapen. Debattartikel av Thomas Hammarberg

S måste ändra sig om kärnvapen. Thomas Hammarberg Dagens Arena 23 sept

Klimatkrisen och kärnvapenhotet – hur ser ungdomar på de två ödesfrågorna? Zoom

Torsd. 23 sept. kl. 18.00-19,30
Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning inbjuder till vårt nästa webbinarium som belyser ungdomars syn på de två existentiella frågorna klimatkrisen och kärnvapenhotet.  Du anmäler dig för deltagande på Zoom via en länk som finns i  bifogad länk till facebookeventet. Anmälan senast den 21 sept.
.
Webbinariet spelas in. Här är länken på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z9MVLM0fHdo
Sara Moser ordförande, Meit Krakau sekreterare

Debattartikel i UNT 21 sept. -21. Skriv under kärnvapenförbud nu

Frågan är inte om kärnvapen ska avskaffas utan när, skriver sex föreningsrepresentanter: Ur UNT 21 sept. Skriv underkärnvapenförbud nu. 6 föreningsrepresentanter

Jan Öberg: Digitalt föredrag om hotet av kärnvapnen och deras påverkan “nulearism”. 16 sept. 2021. Kan höras och ses senare. YouTube-länk

https://www.youtube.com/watch?v=kPaOfKVOTfQ

Jan Öberg om hotet av kärnvapen och vad göra. Han inleder med att säga att han ska tala inte så mycket om kärnvapen som om ”nulearism”, dvs hur människor tänker, hur kärnvapen görs legitima och hur människor lever under det existentiella hotet av kärnvapnen utan att tänka så mycket på det.

Webbinariet lifestreamades och finns här: https://www.facebook.com/DNSdenmark/videos/548717723055854

Jan Öberg har hållit 6 sådana här webbinarier på Den nödvändiga lärarhögskolan i Danmark (Tvind). Man hittar alla föreläsningarna (30 minuter) och följande streamade samtal på skolan här: https://transnational.live/2021/09/08/seminar-on-how-militarism-fuels-climate-change/

Pierre Schori i Dagens Arena 4 sept. -21: Det behövs en Afghanistan-kommission

Pierre Schori Dagens Arena 4 sept. -21

Uttalande av Svenska Läkare mot Kärnvapen, International Federation om Medical Students Sweden, Svenska Röda Koret, Svensk Sjuksköterskeförening och Sveriges Läkarförbund.

Gemensamt-uttalande-TPNW-6-augusti-2021

Vännernas Samfund I Sverige uppvaktade regeringen kring kärnvapenförbudet

Kväkarnas brev-till-regeringen-12-juli-2021

Debattartikel i Dagens Arena den 5 aug. -21: https://www.dagensarena.se/opinion/folj-folkets-vilja-om-karnvapen/

Debattartikel Dagens Arena den 5 aug.-21 Pierre Schori och Anna Sundström, Olof Palmecentret:

https://www.dagensarena.se/opinion/sverige-maste-ansluta-sig-till-fns-karnvapenforbud/

Artikel  Svenska Läkare mot Kärnvapens hemsida, 6 aug. -21:

https://slmk.org/nyheter/76-ar-efter-hiroshima-och-nagasaki-organisationer-inom-sjukvard-och-humanitar-sektor-uppmanar-sverige-att-ansluta-sig-till-fn-avtal-mot-karnvapen/

Malin Nilsson IKFF i Världshorisont 2 aug. -21:

https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/sverige-star-utanfor-historiskt-karnvapenforbud/

Martinsonsällskapet:
Hiroshimadagen 6 augusti 2021 – Harry Martinson-sällskapet

Pierre Schori i Dagens Arena 4 sept. -21: Det behövs en Afghanistan-kommission

Pierre Schori Dagens Arena 4 sept. -21

Pierre Schori i Svenska Dagbladet, debatt 29 juli -21 “Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen

pierre_schori__Ödesfrågan_i_höstens_val_är_kärnvapen_

Bakgrund

Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! inleddes med ett webbinarium den 25 maj -21 kl. 18.00. Se annons.

Livesänt möte med tre talare första timmen: https://youtu.be/TaDJlQMKn2U 

Lär om kärnvapen: 

laromkarnvapen.se

faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021

ICANs Cities Appeal https://cities.icanw.org 210307_

Utställning: broschyr 7 mars 2021  En kärnvapenfri värld

Stödgrupp i Skellefteå, offentlig grupp i Facebook

Gunilla Bäckström, miljögruppen i IKFF, funderade i samband med Hiroshimadagen den 6 augusti över vad hon kunde göra för att stödja kampanjen. Hon startade en offentlig stödgrupp i Facebook och fick direkt 50 stödjande och intresse från lokalpressen!

https://www.facebook.com/groups/343916650795892

Kampanjen är lanserad! Fredsfestivalen i Simrishamn succé!

Här  för jag in efterdyningarna av fredsfestival och lansering och dessutom material från festivalen (program se en liten bit ned.) Jan Öbergs  blogg stödde 9 aug. namninsamlingen och jag ser en stark ökning från före festivalen. https://janoberg.me/2021/08/09/sveriges-karnvapenaccept-landsforraderi-och-fredsforraderi/

Klickar man på länken förträfflig sammanfattning  i början av Jans blogg finner man i Global Politics Jan Strömdahls och arbetsgruppens artikel i Dagens Arena, angiven med länk här ovan “Bakgrund”. är finns också ett par andra artiklar.

Tidningen Proletären skrev en informativ artikel efter intervju av arbetsgruppens medlem Staffan Ekbom: https://proletaren.se/artikel/fredsvanner-kraver-karnvapenforbud.

FRÅN FREDSFESTIVALEN programmet: Österlens Fredsfestival, 6-8 augusti, program, (15 juni 2021)

På YouTube kan man hitta streamade bitar av vad som hände under festivalen https://www.youtube.com/results?search_query=Österlen+fredsfestival

Brev från Ulla Klötzer Finland Kvinnor för Fred: Österlen hälsning till Fredsfestivalen i Simrishamn 6-8 aug. -21

Föredrag om krigens miljökostnader av Åse Møller-Hansen, IKFF Norge: Krigens miljøkostnader Simrishamn

Här en bit av hennes streamade tal: https://youtube.com/watch?v=DFnijTfhnkA&feature=share

Karins lansering av rikskampanjen: Karins lansering av kampanjen, FredsfestivalenÖsterlen 6 aug. -21 Allt kunde inte sägas inom tidsramen så jag publicerar det här.

Cykla för freden och klimatet! I Skåne  8-20 aug.

Gunnel och Eva Ståhl cyklade från Simrishamn till slutstationen Ängelholm. Aktivister från lokala grupper stötte till. Här Stig Broqvist från Jordens Vänner och Enhetsgruppen i Helsingborg.

Infotext till hemsidor original 19 juni 2021

Programmet:

Cykla för freden original 19 juni 2021 

Insändare i Sydöstran 14 juli-21

Insändare Sydöstran 14 juli -21 Ulf Bjerén m fl FiB Kulturfront

SIPRI årsbok 2021. Global nuclear arsenals with operational forces grow

Despite this overall decrease, the estimated number of nuclear weapons currently

deployed with operational forces increased to 3825, from 3720 last year. Around

2000 of these—nearly all of which belonged to Russia or the USA—were kept in a

state of high operational alert.

Global nuclear arsenals grow as states continue to modernize

SLMK och IKFF: Obegripligt från regeringen om kärnvapen 21-06-16

Obegripligt från regeringen om kärnvapen

Juni -21 ICAN – NATO report

ICAN släpper denna rapport inför NATO:s toppmöte den 14 juni. Vi blir påminda om att NATO 2010 började kalla sig en kärnvapenallians. ICAN menar att ingenting annat än politisk vilja hindrar NATO-staterna från skriva under kärnvapenförbudet, TPNW.

ICAN-NATO-report-final

Webbinariet 19 maj -21 “Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen”. Inspelning och skriftligt referat

Webbinariet anordnades av Nätverket för kärnvapennedrustning. Här är YouTubelänken:

ICANs kampanj lanseras den 1 juni

 

Intervju med Beatrice Fihn den 1 juni, TV4: https://www.tv4.se/klipp/va/13343350/sverige-avstar-att-signera-karnvapenavtal-det-ar-ologiskt?fbclid=IwAR2Pqt_4CqQLSAJ3RzzokORLdedlZi5qedzQaJvnkNd9KBQX4EM5lBEhim4