Kampanj Kärnvapenförbud. Nu!

Den här sidan kommer att ägnas åt en riksomfattande kampanj, Kärnvapenförbud. Nu! Mer material om kärnvapen finns under FREDSRÖRELSEN:s undermenyer Aktuellt och Artiklar-Debatt/Kärnvapen. Se också fortlöpande kalendariet.

Rikskampanj för att förmå regeringen att signera FNs kärnvapenförbud

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelse-Sverige och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Vi såg ett behov av samarbete ned på gräsrotsnivå för att få regeringen att sluta vänta.

Underskrifter av organisationer publiceras efter beslut om lansering. Ytterligare organisationer kommer sedan att tillkomma vartefter. Här är uppropet: 6 juni 2021 UPPROP Kärnvapenförbud.Nu!pdf

När lanseringen av kampanjen med underskrifter av stödjande organisationer sker har ännu inte beslutats. Namn på organisationer samlas in, liksom kontaktpersoner för arbetet ute i landet. Kontakta gärna Karin Utas Carlsson, k.utas.carlsson@gmail.com. Kampanjen förs också ut på sociala medier och i andra hemsidor.

Denna kampanj sker i samverkan med organisationer som redan sedan länge arbetar för att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud, TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. English. Den stora internationella kampanjen, ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org gör ett enormt arbete, och belönades med Nobels Fredspris 2017. Många svenska organisationer samverkar inom ICAN. Vår rikskampanj är ett sätt att med  kunskapsspridning och samordning av fler organisationer och personer på gräsrotsnivå stärka arbetet. Ytterligare en grupp ideella organisationer verkar för att påverka regering och riksdag att ansluta Sverige: Svenska nätverket för kärnvapennedrustning, som har en Facebooksida. Deras seminarier införs regelmässigt i vårt kalendarium. Livesändning och referat förs in här i form av länkar.

Bakgrund:

Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! inleddes med ett webbinarium den 25 maj -21 kl. 18.00. Se annons.

Se Minnesanteckning webinar 21-05-25 Kärnvapenförbud. Nu!

Cykla för freden och klimatet! I Skåne  8-20 aug.

Infotext till hemsidor original 19 juni 2021

Programmet:

Cykla för freden original 19 juni 2021

Österlens fredsfestival 6-8 aug.

Preliminärt program:

Österlens Fredsfestival, 6-8 augusti, program, (15 juni 2021)

SLMK och IKFF: Obegripligt från regeringen om kärnvapen 21-06-16

Obegripligt från regeringen om kärnvapen

Juni -21 ICAN – NATO report

ICAN släpper denna rapport inför NATO:s toppmöte den 14 juni. Vi blir påminda om att NATO 2010 började kalla sig en kärnvapenallians. ICAN menar att ingenting annat än politisk vilja hindrar NATO-staterna från skriva under kärnvapenförbudet, TPNW.

ICAN-NATO-report-final

Webbinariet 19 maj -21 “Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen”. Inspelning och skriftligt referat

Webbinariet anordnades av Nätverket för kärnvapennedrustning. Här är YouTubelänken:

ICANs kampanj lanseras den 1 juni

 

Intervju med Beatrice Fihn den 1 juni, TV4: https://www.tv4.se/klipp/va/13343350/sverige-avstar-att-signera-karnvapenavtal-det-ar-ologiskt?fbclid=IwAR2Pqt_4CqQLSAJ3RzzokORLdedlZi5qedzQaJvnkNd9KBQX4EM5lBEhim4