Kampanj Kärnvapenförbud. Nu!

Den här sidan kommer att ägnas åt en riksomfattande kampanj, Kärnvapenförbud. Nu! Mer material om kärnvapen finns under FREDSRÖRELSEN:s undermenyer Aktuellt och Artiklar-Debatt/Kärnvapen. Se också fortlöpande kalendariet.

Under menyn Arkiv finns en undermeny för kampanjen. Där för jag in genomförda aktiviteter.

 

Namninsamling Kärnvapenförbud. Nu! 

https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Du kan ladda ned QR-koden till namninsamlingen här: 21-08-22.Namninsamling QR-kod. Vid flygbladsutdelning och namninsamling på stan har man nytta av att ge möjlighet till att direkt klicka sig fram till att skriva på. Skriv ut bladet och tag med vid aktivitet! Dock behövs app för QR-kod.

Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu!  Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Har du skrivit på en liknande namninsamling tidigare, skriv ändå. Denna räknas inte samman med någon annan. Vi ska nå 235 000 namn i likhet med den radikala fredspetitionen 1893 – nyåret 1894! (Per Anders Fogelström: Kampen för fred, sid. 60, 2:a upplagan 1983).

Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

– för att förmå regeringen att signera FNs kärnvapenförbud

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelse-Sverige och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Man såg ett behov av samarbete ned på gräsrotsnivå för att få regeringen att sluta vänta.

Hiroshimadagen den 6 augusti lanserades kampanjen med underskrifter Pressmeddelande – Kampanj for karn vapenförbud lanseras 6 augusti. Namnen på kända personer (27 stycken) och organisationer (56 stycken) släpptes. Ytterligare organisationer och kända personer tillkommer vartefter. Dessa läggs in här: uppdaterat Upprop med underskrifter

 Vi tar fortsatt emot namn på organisationer nästan ända fram till valet 2022.

Anmäl: namn på organisationer och e-postadress via mail till: k.utas.carlsson@gmail.com eller jfstromdahl@gmail.com

Kampanjen förs också ut på sociala medier och i andra hemsidor. Hjälp till med det!

Vi inbjuder även dem som vill hjälpa till att sprida kunskap om kampanjen att anmäla sig som lokal kontaktperson. Anmäl då ditt namn och e-postadress till Karin, k.utas.carlsson@gmail.com.

Brevmall för kontaktpersoner finns här som hjälp för att sprida kunskap om kampanjen – kan varieras efter målgrupp: Brevmall till kontaktperson för Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Flygblad trycks upp. Här finns pdf-fil som kan skrivas ut på din skrivare: Flygblad_KärnvapenförbudNU_skrivare.

Tryckta flygblad kan beställas av ekbom.staffan@gmail.com.

Samverkan Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu! sker i samverkan med organisationer som redan sedan länge arbetar för att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud, TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. English. Den stora internationella kampanjen, ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org gör ett enormt arbete, och belönades med Nobels Fredspris 2017. Många svenska organisationer samverkar inom ICAN. Vår kampanj är ett sätt att med  kunskapsspridning och samordning av fler organisationer och personer på gräsrotsnivå stärka arbetet. Ytterligare en grupp ideella organisationer verkar för att påverka regering och riksdag att ansluta Sverige: Svenska nätverket för kärnvapennedrustning, som har en Facebooksida. Deras seminarier införs regelmässigt i vårt kalendarium. Livesändning och referat förs in här i form av länkar. Svenska Freds grupp för en Kärnvapenfri Värld är med i vår kampanj.

I kalendariet och här nedan ses aktiviteter över landet vartefter vi får information för annonsering. Meddela k.utas.carlsson@gmail.com

Aktuella aktiviteter

Den 24 sept. kl. 15.00 Stora Torget Sundsvall. Rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu. Kom med!

Måna Wibron skriver: Representer från de lokala oerganisationer som undertecknat Rikskampanjens Upprop Kärnvapenförbud. Nu! delar ut flygblad, visar fredskalendern för 2022 samt har även fredsreflexer för försäljning.
Vi uppmanar alla läsare att följa oss på Fb: https://www.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen/

Lördag 25 september kl 13.15-13.45
Bokmässan Göteborg: Ökar risken för kärnvapenkrig?

Plats: Världskulturmuseet Göteborg och digitalt. Se länkar nedan!
Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg samtalar.
Moderator: Titti Wahlberg
​För 50 år sedan antog FN ickespridningsavtalet (NPT). Då förband sig kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen göra sig av med kärnvapnen. Trots det utvecklas nya, mindre och mer effektiva vapen. I Natos kärnvapenstrategi talas om nödvändigheten av kärnvapenavskräckning och “nuclear sharing” vilket innebär att medlemsländerna utan egna kärnvapen dras in i planeringen av kärnvapen. Sverige har ett allt närmare samarbete med Nato som en av dess viktigaste partners. Sverige har under lång tid verkat för avskaffandet av kärnvapen – hur vill Sverige fortsätta detta arbete?
Arr. Kvinnor för fred och Svenska läkare mot kärnvapen

Detta evenemang är gratis och om biljetter finns kvar kan de fås i kassan. Man kan förbeställa plats på länken: https://www.varldskulturmuseet.se/kalendarium/program/globala-torget/kvinnors-kamp-for-fred-och-demokrati/

Det är ganska förvirrande därför att det här evenemanget återfinns inom blocket Kvinnors kamp för fred och demokrati kl. 13.15-14.10. Man får alltså vid beställning plats i hela blocket. Längst ned på den här länkens sida står det BOKA.

Man kan också gå in via nedanstående länk men behöver veta att evenemanget ingår i blocket Kvinnors kamp….. för att hitta var man klickar för att BOKA.

se https://globalatorget.se/program/ eller https://bokmassan.se/programs/goteborg-och-karnvapenforbudet/ I denna sista länk står det om betalning. 395 kr för det digitala men då gäller det hela mässan.

Lördag 25 september kl 16.00-16.30
Göteborg och kärnvapenförbudet. Politikersamtal på Bokmässan Göteborg

Plats Mässan i Göteborg och digitalt.För ett år sedan blev Göteborg första kommun i Sverige att ansluta sig till ICAN Cities Appeal.
Detta beslut i Göteborgs kommunfullmäktige följer en lång tradition i staden, där en av Sveriges största fredsdemonstrationer arrangerades 1982 och fyllde Nya Ullevi.
Hur kommer det sig att Göteborg utmanar makthavarna, att fredsrörelsen i Göteborg är så stark och att kommunens politiker är modiga?
Kan freden sprida sig från Göteborg till andra städer?

Ett samtal mellan kommunpolitikerna Jonas Attenius, Socialdemokraterna och Stina Svensson, Feministiskt initiativ och initiativtagare till den motion som ledde till Göteborgs anslutning till ICAN Cities Appeal. Gabriella Irsten medverkar med expertkunskap. Moderator: Amanda Liedberg, Svenska Freds Göteborg.
För mer information: se https://globalatorget.se/program/ eller https://bokmassan.se/programs/goteborg-och-karnvapenforbudet/

Den sista länken ger info om biljetter, också digitalt (395 kr för hela mässan.

Lörd. 25 sept. kl 12.30
FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Falun. Geislerska parken

Kom och hör Socialdemokraternas Daladistrikts, S-kvinnornas och SSU:s gemensamma förslag till Socialdemokraternas kongress i november:

SIGNERA OCH RATIFICERA TPNW,

FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD!

Talare: Julia Johansson, ordförande SSU Dalarna Musik: Annacari Jadling och Stefan Ohlsson

25 sept 2021 FN-föreningen affisch[50781]

I Göteborg flygbladsutdelning Brunnsparken Johannastatyn den 26 sept. kl. 12.00. 

Utdelningen den 21 sept. på Internationella Fredsdagen fungerade fint när vi stod vid Stadsbiblioteket och sa t ex: Jag antar att du inte gillar kärnvapen. Då stannade de upp och ibland fick vi fina samtal.

Sönd. 26 sept. kl. 16.00
FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Zoom-möte

Vår långsiktiga chans att överleva kräver att all världens kärnvapen avskaffas! Den 26 september är den internationella dagen för total eliminering av kärnvapen.
Dagen till ära arrangerar Svenska FN-förbundet ett öppet seminarium om vikten av nedrustning tillsammans med aktörer inom Socialdemokraterna och arbetarrörelsen.
Som inbjudna experter deltar ICAN-medlemmar som Svenska Läkare Mot Kärnvapen, svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.Socialdemokraterna har historiskt sett varit tydliga motståndare till kärnvapen och förespråkare för nedrustning. Dock återstår det för regeringen att signera och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Frågan kommer behandlas på partiets kongress under hösten.Välkomna att lyssna till en diskussion om hur arbetarrörelsens sidoorganisationer ställer sig till frågan om ett kärnvapenförbud.Medverkande:
Klas Corbelius: Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS)
Dan Wergelius: Olof Palmes Internationella Center (OPC)
Lisa Nåbo: Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)Från ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) deltar:
Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Lina Hjärtström, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Gabriella Irsten, Svenska Freds- och SkiljedomsföreningenJens Petersson från Svenska FN-förbundet inleder webbinariet med en kort introduktion om FN:s konvention om kärnvapenförbud och skillnaden mellan detta och icke-spridningsfördraget.Medverkar gör också Pierre Schori,statsråd i tidigare socialdemokratiska regeringar samt f d svensk FN-ambassadör och chef för FN:s fredsbevarande operation i Elfenbenskusten.

Möte i Stockholm Kärnvapenförbud. Nu! 26 sept. FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapnen

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG MÅSTE SIGNERA RESPEKTIVE RATIFICERA FN KÄRNVAPENFÖRBUD NU.

Föredrag av Rolf Ekeus fd ambassadör och freds och antikärvapenförespråkare.
Ingela Mårtensson fd liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred.
Musik: Xavie Castro och Jan Hammarlund.
Abf huset kl14-16.
Kl 14 Inledning
14.10 Jan Hammarlund sång musik
14.30 Rolf Ekeus talar
15 10 Xavie Castro musik o sång
15.20 Ingela Mårtensson talar
15.45 Diskussion om hur vi når vårt mål.
Eva Jonsson

Flygbladsutdelning FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapnen 26 sept. kl. 12.00 vid statyn Johanna Brunnsparken i Göteborg

Kom och var med! Fredsams organisationer medverkar. Info: Karin Utas Carlsson 0760 – 308600

Artiklar/Uttalande/Videos

Klimatkrisen och kärnvapenhotet – hur ser ungdomar på de två ödesfrågorna? Zoom

Torsd. 23 sept. kl. 18.00-19,30
Svenska Nätverket för kärnvapennedrustning inbjuder till vårt nästa webbinarium som belyser ungdomars syn på de två existentiella frågorna klimatkrisen och kärnvapenhotet.  Du anmäler dig för deltagande på Zoom via en länk som finns i  bifogad länk till facebookeventet. Anmälan senast den 21 sept.
.
Webbinariet spelas in och kommer att bli tillgängligt efteråt.
Sara Moser ordförande, Meit Krakau sekreterare

Inbjudan och anmalan webbinarium klimatk ris kärnvapenhot 210923 _slutversion

Jan Öberg: Digitalt föredrag om hotet av kärnvapnen och deras påverkan “nulearism”. 16 sept. 2021. Kan höras och ses senare. YouTube-länk

https://www.youtube.com/watch?v=kPaOfKVOTfQ

Jan Öberg om hotet av kärnvapen och vad göra. Han inleder med att säga att han ska tala inte så mycket om kärnvapen som om ”nulearism”, dvs hur människor tänker, hur kärnvapen görs legitima och hur människor lever under det existentiella hotet av kärnvapnen utan att tänka så mycket på det.

Webbinariet lifestreamades och finns här: https://www.facebook.com/DNSdenmark/videos/548717723055854

Jan Öberg har hållit 6 sådana här webbinarier på Den nödvändiga lärarhögskolan i Danmark (Tvind). Man hittar alla föreläsningarna (30 minuter) och följande streamade samtal på skolan här: https://transnational.live/2021/09/08/seminar-on-how-militarism-fuels-climate-change/

Pierre Schori i Dagens Arena 4 sept. -21: Det behövs en Afghanistan-kommission

Pierre Schori Dagens Arena 4 sept. -21

Uttalande av Svenska Läkare mot Kärnvapen, Interntional Federation om Medical Students Sweden, Svenska Röda Koret, Svensk Sjuksköterskeförening och Sveriges Läkarförbund.

Gemensamt-uttalande-TPNW-6-augusti-2021

Vännernas Samfund I Sverige uppvaktade regeringen kring kärnvapenförbudet

Kväkarnas brev-till-regeringen-12-juli-2021

Debattartikel i Dagens Arena den 5 aug. -21: https://www.dagensarena.se/opinion/folj-folkets-vilja-om-karnvapen/

Debattartikel Dagens Arena den 5 aug.-21 Pierre Schori och Anna Sundström, Olof Palmecentret: https://www.dagensarena.se/opinion/sverige-maste-ansluta-sig-till-fns-karnvapenforbud/

Artikel  Svenska Läkare mot Kärnvapens hemsida, 6 aug. -21: https://slmk.org/nyheter/76-ar-efter-hiroshima-och-nagasaki-organisationer-inom-sjukvard-och-humanitar-sektor-uppmanar-sverige-att-ansluta-sig-till-fn-avtal-mot-karnvapen/

Malin Nilsson IKFF i Världshorisont 2 aug. -21: https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/sverige-star-utanfor-historiskt-karnvapenforbud/

Martinsonsällskapet:
Hiroshimadagen 6 augusti 2021 – Harry Martinson-sällskapet

Pierre Schori i Dagens Arena 4 sept. -21: Det behövs en Afghanistan-kommission

Pierre Schori Dagens Arena 4 sept. -21

Bakgrund

Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! inleddes med ett webbinarium den 25 maj -21 kl. 18.00. Se annons.

Livesänt möte med tre talare första timmen: https://youtu.be/TaDJlQMKn2U 

Lär om kärnvapen: laromkarnvapen.se

faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021

ICANs Cities Appeal https://cities.icanw.org 210307_

Utställning: broschyr 7 mars 2021  En kärnvapenfri värld

Stödgrupp i Skellefteå, offentlig grupp i Facebook

Gunilla Bäckström, miljögruppen i IKFF, funderade i samband med Hiroshimadagen den 6 augusti över vad hon kunde göra för att stödja kampanjen. Hon startade en offentlig stödgrupp i Facebook och fick direkt 50 stödjande och intresse från lokalpressen!

https://www.facebook.com/groups/343916650795892

Kampanjen är lanserad! Fredsfestivalen i Simrishamn succé!

Här  för jag in efterdyningarna av fredsfestival och lansering och dessutom material från festivalen (program se en liten bit ned.) Jan Öbergs  blogg stödde 9 aug. namninsamlingen och jag ser en stark ökning från före festivalen. https://janoberg.me/2021/08/09/sveriges-karnvapenaccept-landsforraderi-och-fredsforraderi/

Klickar man på länken förträfflig sammanfattning  i början av Jans blogg finner man i Global Politics Jan Strömdahls och arbetsgruppens artikel i Dagens Arena, angiven med länk här ovan “Bakgrund”. är finns också ett par andra artiklar.

Tidningen Proletären skrev en informativ artikel efter intervju av arbetsgruppens medlem Staffan Ekbom: https://proletaren.se/artikel/fredsvanner-kraver-karnvapenforbud.

FRÅN FREDSFESTIVALEN programmet: Österlens Fredsfestival, 6-8 augusti, program, (15 juni 2021)

På YouTube kan man hitta streamade bitar av vad som hände under festivalen https://www.youtube.com/results?search_query=Österlen+fredsfestival

Brev från Ulla Klötzer Finland Kvinnor för Fred: Österlen hälsning till Fredsfestivalen i Simrishamn 6-8 aug. -21

Föredrag om krigens miljökostnader av Åse Møller-Hansen, IKFF Norge: Krigens miljøkostnader Simrishamn

Här en bit av hennes streamade tal: https://youtube.com/watch?v=DFnijTfhnkA&feature=share

Karins lansering av rikskampanjen: Karins lansering av kampanjen, FredsfestivalenÖsterlen 6 aug. -21 Allt kunde inte sägas inom tidsramen så jag publicerar det här.

Cykla för freden och klimatet! I Skåne  8-20 aug.

Gunnel och Eva Ståhl cyklade från Simrishamn till slutstationen Ängelholm. Aktivister från lokala grupper stötte till. Här Stig Broqvist från Jordens Vänner och Enhetsgruppen i Helsingborg.

Infotext till hemsidor original 19 juni 2021

Programmet:

Cykla för freden original 19 juni 2021 

Insändare i Sydöstran 14 juli-21

Insändare Sydöstran 14 juli -21 Ulf Bjerén m fl FiB Kulturfront

SIPRI årsbok 2021. Global nuclear arsenals with operational forces grow

Despite this overall decrease, the estimated number of nuclear weapons currently

deployed with operational forces increased to 3825, from 3720 last year. Around

2000 of these—nearly all of which belonged to Russia or the USA—were kept in a

state of high operational alert.

Global nuclear arsenals grow as states continue to modernize

SLMK och IKFF: Obegripligt från regeringen om kärnvapen 21-06-16

Obegripligt från regeringen om kärnvapen

Juni -21 ICAN – NATO report

ICAN släpper denna rapport inför NATO:s toppmöte den 14 juni. Vi blir påminda om att NATO 2010 började kalla sig en kärnvapenallians. ICAN menar att ingenting annat än politisk vilja hindrar NATO-staterna från skriva under kärnvapenförbudet, TPNW.

ICAN-NATO-report-final

Webbinariet 19 maj -21 “Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen”. Inspelning och skriftligt referat

Webbinariet anordnades av Nätverket för kärnvapennedrustning. Här är YouTubelänken:

ICANs kampanj lanseras den 1 juni

 

Intervju med Beatrice Fihn den 1 juni, TV4: https://www.tv4.se/klipp/va/13343350/sverige-avstar-att-signera-karnvapenavtal-det-ar-ologiskt?fbclid=IwAR2Pqt_4CqQLSAJ3RzzokORLdedlZi5qedzQaJvnkNd9KBQX4EM5lBEhim4