Aktuellt

Denna sida ansvarar Karin Utas Carlsson, Göteborg, för. Se också menyn Miljö.

I början av dec. 2020 har jag flyttat mycket till sina platser i undermenyerna och i menyn MILJÖ. Jag kommer att fortsätta flytta för att hålla undan här och därigenom underlätta läsningen

2021

“Statement” från TFF (Transnationella stiftelsen….) att överföra 50% av världens militärutgifter till att lösa globala problem. Underteckna!

Läs här i länken argument och uppmaning: https://transnational.live/2020/12/10/tff-statement-convert-military-expenditures-to-global-problem-solving/

Globalt upprop från en rad fredsorganisationer till ledarna för de 9 kärnvapennationerna. Skriv på!

Läs här bakgrund, argumentering och uppmaning till kärnvapennationernas ledare och stöd med ditt namn. Hittills, 7 jan., har över 10 200 namn samlats in.

https://actionnetwork.org/petitions/global-appeal-to-nine-nuclear-governments?source=direct_link&

2020

Försvarspropositionen har givit upphov till reaktioner

Satsa på fred och alliansfrihet inte militär  upprustning och Natosamarbete!

Nätverket Folk och Fred utsåg en arbetsgrupp att reagera på försvarspropositionen. Det ledde till en debattartikel till media och ett kortare brev till alla riksdagsledamöter. Debattartikeln undertecknades av 12 personer. Den har den 23 december kommit ut i Syre och i Global Politics Litet senare i unt.se och i Dagens ETC (7/1). Den finns på facebook och twitter.

201221 Satsa på Fred

Till riksdagsledamöterna inför försvarsbeslut

Här är försvarspropositionen som vi reagerade emot:

totalforsvaret-2021-2025-prop.-2020213

Sören Sommelius har skrivit i sin blogg:

http://www.nyakultursoren.se/?p=13499 och på Facebook:

https://www.facebook.com/soren.sommelius/posts/10158128639109888

”Försvarsbeslutet gör oss rädda”: Sverige storsatsar på militär upprustning

Farlig Nato-väg i säkerhetspolitiken

Försvarspropositionen Artikel av Jacob Johnson och Harald Nordlund 15 dec.-20

Kajsa Ekis Ekman Så tystades kritiken mot USA..

Kajsa Ekis Ekman 13 dec 2020 artikel i Aftonbladet: “Antiimperialism har blivit tabu i svensk politik och debatt.”

Kajsa Ekis Ekman. Så tystades kritiken mot USA… 13 dec-20

Human security policy and Human Needs Theory

Fredsforskaren Jan Öberg har tagit in hela Karins artikel i transnational.live. 

Human security policy and Human Needs Theory

Säkerhets- och utrikespolitiken måste ändras i grunden till mänsklig säkerhet

Uppsats av Karin Utas Carlsson.

Här är uppsatsen på svenska och engelska – olika främst i inledningen, uppdaterad 20-08-27.

20-12-01 Mänsklig säkerhet ser till människors behov

201201 Human Security and Human Needs Theory

Sverige har genom en farlig politik reducerats till en amerikansk spelpjäs

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad slutet av nov. -20. Crister Olsson: Sverige har genom en farlig politik reducerats till en amerikansk spelpjäs. Svensk säkerhetspolitik Crister Olsson nov. -20

Förbjud kärnvapen av moraliska skäl!

I Dagens Arena 28 nov. 2020 till Sveriges riksdag från Kyrkans folk en uppmaning att snarast ratificera FNs förbud mot kärnvapen. Förbjud kärnvapen av moraliska skäl

Amerikanska soldater övar i Sverige. Värdlandsavtalet utnyttjas

12 nov. 2020 alliansfriheten.se:

Amerikanska specialförband på svenskt territorium

SVT Nyheter: Vi tränar för att göra det möjligt att kunna få hjälp från USA

Gudrun Schyman: Klimatkrisen kräver nytt politiskt initiativ

Dagens Arena den 7 nov. 2020: Klimatkrisen kräver ett nytt politiskt initiativ.

Proposition till riksdagen om militärt engagemang i Irakkriget 

Propositionen: https://data.riksdagen.se/fil/24F8067E-8FD5-45EE-B730-812F88F7FDE7

Sverige blir alltmer inblandat i Irakkriget. Se från bloggen lindelof.nu 22 nov.-20. Sverige blir allt djupare inblandat i Irakkriget.

Tal av Bruce Gagnon Japan Peace Conference

Kort tal från 5 nov. -20 https://www.youtube.com/watch?v=iZidSqdNT68. Situationen i USA efter valet kan man hoppa över – några minuter. Bruce Gagnon är Coordinator i organisationen “Global Network Against Nuclear Power & Weapons in Space”,  http://www.space4peace.org 

65 organisationer uppmanar regeringen att skriva under kärnvapenförbudet. FN-dagen i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3QK4/regeringen-skriv-pa-forbud-mot-karnvapen?fbclid=IwAR3roO0DaJtSkEYZ1Zr7AoBW3QTQpgH8eSdvQ9HNcwhhtMfuUTFPqYxtYxk

Regeringen uppmanas att skriva på kärnvapenförbudet

Samma dag ratificerade den 50:e staten kärnvapenförbudet som blir internationell lag den 22 januari -21.

FN 75 år firades i Falun 24 okt. -20. Samma dag FN:s kärnvapenkonvention nådde 50 ratificeringar!

Ungdomar spelade och det fanns tid till samtal över kaffe och födelsedagstårta. Distriktet hade gjort en oerhört innehållsrik kärnvapenutställning som visades och ska visas på stadsbiblioteket. Dessutom har vi fått den hit till www.laraforfred.se/fredsrorelsen/debattartiklar/karnvapen

Ordförande i FN-distriktet i Dalarna, Helge Sonntag, talade över FN med kort historisk tillbakablick situationen idag: 201024 Inledning FN-dagen. Karin Utas Carlsson: En nödvändig ny grund för svensk säkerhetspolitik.

Kärnvapen: Elin Liss, IKFF och ICAN, talade kring kärnvapen och FN:s kärnvapenförbud (manus saknas tyvärr). Vid detta tillfälle hade 49 stater ratificerat FN:s kärnvapenförbud. och det var hon förstås mycket glad över. 3 månader efter att den 50:e staten anslutit sig blir konventionen internationell lag. I efterhand har vi fått veta att Honduras dagen före FN-dagen anslöt sig och den 21 januari träder förbudet i kraft! Sveriges regering har som bekant inte signerat och riksdagen inte ratificerat.

Att situationen för regeringen är komplicerad kan man ana av Jessica Wides formulering över ett glädjande beslut i Socialdemokraternas distriktskongress i i Dalarna:

“Jessica Wide från S-kvinnorna berättade från Socialdemokraternas distriktskongress i Dalarna att den bifallit S-kvinnors motion om att S-riksdagsledamöterna ska verka för att regeringen signerar och riksdagen ratificerar kärnvapenkonventionen. Motionen innehöll en önskan om att distriktskongressen skulle yttra sig i motionens menig, men det bifölls inte.

S-kvinnor är mycket glada över Socialdemokratiska distriktet Dalarnas beslut att efter tredje gången gillt som de lämnat in denna motion om att ratificera kärnvapenförbudet bifalla den, och har utifrån den framgången yttrat sig.”

 

Krigföring via satelliter. Agneta Norbergs sommartal. Videofilm om militärbasen Pine Gap i Australien

Teater Tribunalen inbjöd Agneta Norberg till sommartal i deras pod. Det sändes den 1 juli -20. All musik är med till och med september, sedan stängs den ned, så lyssna snabbt! Agneta är aktiv i Kvinnor för fred och i styrelsen för “Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space”, space4peace.net. Hon har varit lärare i 40 år, på slutet speciallärare. Här ärlänk till podden (t o m sept.): https://mediafiler.tribunalen.com/2020/06/1-juli-Agneta-Norberg.mp3.

Här är en videolänk som informerar om den stora militärbasen och avlyssningssationen Pine Gap i Australien, och motståndet mot den: https://www.youtube.com/watch?v=tfmVI8C87Xs&feature=youtu.be.

Också Sverige deltar med avlyssning och rapporter till USA och England samt nedladdning av data för att möjliggöra attacker mot utsedda mål, t ex drönar-attacker mot Jemen. Edward Snowden meddelade pressen 2013 att han deltagit i avlyssning och spioneri. Han har berättat om nära samarbete mellan Sverige och USA. Nedladdningsstationer finns i Sverige i Kiruna (Esrange), Lovön i en ö i Mälaren nära Stockholm och i Lerkil söder om Göteborg. Bård Wormdal, en norsk journalist, har skrivit Satellittkrigen: Norges militarisering av polområdene og verdensrommet (2011), Oslo: Pax, Agneta Norberg: The North: A Platform for Warfare against Russia” ( 2018) Helsinki.

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Intervju av biträdande utrikesministern i Ryssland om relationen till USA, 15 juni 2020

Engelska. https://www.youtube.com/watch?v=9uGkoBdk5FM&feature=youtu.be

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Nätverket Folk och Fred

Nätverket har bildats 19 april 2020 under huvudparollen: Fred på Jorden. Fred med Jorden. De fyra parollerna är: Nätverkets möte Folk och Fred stödjer:

  • Satsa på freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
  • Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
  • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
  • Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Konferens i Sälen planeras samtidigt med Folk och Försvar i mitten av januari 2021.
Här är en artikel i Dagens Arena: https://www.dagensarena.se/opinion/fortroendekrisen-fredsfragan-maste-losas/
Nu är fyra upprop på gång. Ett är nedanstående mot Aurora 20 och liknande krigsövningar, ett lanseras den 8 maj (idag): Utan bönder ingen civil beredskap. Om du har Facebook sök Folk och Fred.

Ännu aktuellt. Florencedeklarationen 7 april 2019 för en front mot Nato. 14 länder, 14 språk

USA upprustar/moderniserar kärnvapen för 1,2 biljoner dollar (1 200 000 000).

The Florence Declaration: An International Front Calling for NATO-Exit (14 Languages)