Aktuellt

Denna sida ansvarar Karin Utas Carlsson, Göteborg, för. Se också menyn Miljö.

Säkerhets- och utrikespolitiken måste ändras i grunden till mänsklig säkerhet 

Human security policy

Uppsats av Karin Utas Carlsson. 

Här är uppsatsen på svenska och engelska – olika främst i inledningen, uppdaterad 20-08-27.

20-08-27 Mänsklig säkerhet ser till människors behov

20-08-27 Human Security and Human Needs Theory

Krigföring via satelliter. Agneta Norbergs sommartal. Vidoefilm om militärbasen Pine Gap i Australien

Teater Tribunalen inbjöd Agneta Norberg till sommartal i deras pod. Det sändes den 1 juli -20. All musik är med till och med september, sedan stängs den ned, så lyssna snabbt! Agneta är aktiv i Kvinnor för fred och i styrelsen för “Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space”, space4peace.net. Hon har varit lärare i 40 år, på slutet speciallärare. Här ärlänk till podden (t o m sept.): https://mediafiler.tribunalen.com/2020/06/1-juli-Agneta-Norberg.mp3

Här är en videolänk som informerar om den stora militärbasen och avlyssningssationen Pine Gap i Australien, och motståndet mot den: https://www.youtube.com/watch?v=tfmVI8C87Xs&feature=youtu.be.

Också Sverige deltar med avlyssning och rapporter till USA och England samt nedladdning av data för att möjliggöra attacker mot utsedda mål, t ex drönar-attacker mot Jemen. Edward Snowden meddelade pressen 2013 att han deltagit i avlyssning och spioneri. Han har berättat om nära samarbete mellan Sverige och USA. Nedladdningsstationer finns i Sverige i Kiruna (Esrange), Lovön i en ö i Mälaren nära Stockholm och i Lerkil söder om Göteborg. Bård Wormdal, en norsk journalist, har skrivit Satellittkrigen: Norges militarisering av polområdene og verdensrommet (2011), Oslo: Pax, Agneta Norberg: The North: A Platform for Warfare against Russia” ( 2018) Helsinki.

Hiroshimadagen den 6 augusti, 75 år 2020

Vi påminner varje år i manifestationer på många platser om atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Tyvärr har jag inte samlat flera länkar i år men här har ni FN-föreningens länk, Zoom-konferens. Anmälan senast 4 augusti: https://fn.se/engagera-dig/kalender/hiroshima

I Göteborg sker möte fysiskt som vanligt, kl 18:30 i Fredslunden i Vasaparken vid Engelbrektsgatan mitt emot Vasakyrkan. Se kalendariet här!

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Från och med 6 juli i år, 2020, går en 6 veckor lång kurs “War and the Environment” (plattformen Zoom) där man kan få certifikat om man uppfyller alla krav för det (ej nödvändigt för att delta). Kostnaden är 100 US-dollar. Vi får material varje vecka och kan också delta i diskussioner med andra deltagare och även kursansvariga. Det är ett imponerande utbud.

Intervju av biträdande utrikesministern i Ryssland om relationen till USA, 15 juni 2020

Engelska. https://www.youtube.com/watch?v=9uGkoBdk5FM&feature=youtu.be

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Nätverket Folk och Fred

Nätverket har bildats 19 april 2020 under huvudparollen: Fred på Jorden. Fred med Jorden. De fyra parollerna är: Nätverkets möte Folk och Fred stödjer:

  • Satsa på freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!

  • Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!

  • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!

  • Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Konferens i Sälen planeras samtidigt med Folk och Försvar i mitten av januari 2021.
Här är en artikel i Dagens Arena: https://www.dagensarena.se/opinion/fortroendekrisen-fredsfragan-maste-losas/
Nu är fyra upprop på gång. Ett är nedanstående mot Aurora 20 och liknande krigsövningar, ett lanseras den 8 maj (idag): Utan bönder ingen civil beredskap. Om du har Facebook sök Folk och Fred.

Upprop Nej till Aurora 20 – För Freden, Miljön och Välfärden. Maj 2020

Militärövningen Aurora 20 är uppskjuten, inte inställd. Så här skriver Nätverket mot Aurora 20 – för Freden, Miljön och Välfärden:

Nej till Aurora 20 – för Freden, Miljön och Välfärden

Pugwash uttalande om NPT-konferensen och risker efter pandemin

NPT-ickespridningsavtalet (om kärnvapen), konferensen som blev uppskjuten pga Coronapandemin.

Pugwash Statement on the NPT Review Conference Postponement and Risks after the Pandemic

Kort video med exempel på ickevåldsträning

Den prisbelönade tränaren Per Herngren  visar i rollspel, c:a 10 minuter, exempel på ickevåldsträning i liten grupp: https://www.youtube.com/watch?v=zPqR41wgd7U Maj 2020.

Ännu aktuellt. Florencedeklarationen 7 april 2019 för en front mot Nato. 14 länder, 14 språk

USA upprustar/moderniserar kärnvapen för 1,2 biljoner dollar (1 200 000 000).

The Florence Declaration: An International Front Calling for NATO-Exit (14 Languages)

Debattartikel om kärnvapen den 27 april 2020: Regeringens prioriteringar svårtolkade

Författare är ordförandena i Svenska Läkare mot kärnvapen, FN-förbundet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen samt generalsekreteraren i Internationella Kvinnoförbundet Fred och Frihet.

https://www.altinget.se/artikel/debatt-om-karnvapen-regeringens-prioriteringar-ar-svaartolkade

Hultqvist om Sverige som frontstat till Ryssland ökar otryggheten

Denna artikel i Bevara alliansfriheten.se  den 14 mars.20       =Hultqvist om Sverige som frontstat mot Ryssland skapar otrygghet

ICAN: Global doctors on COVID 19 – and nuclear war

Mars 2020. Den pågående pandemin visar den enorma påfrestning som sjukvården och samhällena utsätts för. Jämför detta med ett kärnvapenkrig. Det får inte hända! Regeringen och riksdagen underteckna och ratificera FN:s avtal för internationellt förbud mot kärnvapen!

ICAN 9 Global doctors on COVID 19 – and nuclear war

Internationella Fredsbyrån, IPB, och FN:s generalsekreterare uppmanar världen: Stoppa krigets vansinne!

Mitt under Covid 19-pandemn, mars 2020, kommer kraftfulla uppmaningar från fredsrörelsen och FN:s generalsekreterare. Världen har inte råd med militarismen, våld måste ersättas av ickevåldsliga medel, resurser ges för social välfärd (tänk bara på pandemins följdverkningar!) och för att hantera ekonomin så att klimatförändringarna stoppas upp. De fattigaste länderna och människorna hotas mest.

IPB STATEMENT

FNs generalsekreterare The fury of the virus illustrates the folly of war

Låt pandemin ge upphov till en verklig förändring av politiken! Låt oss alla medverka så att politiker, investerare och industrialister vågar vrida utvecklingen!

Anders Björnsson om säkerhetspolitiken

I sajten www.alliansfriheten.se  skriver Anders Björnsson 26 mars 2019: “Låt oss säga det utan omsvep: Den svenska regeringens politik i försvars- och säkerhetsfrågor riskerar att göra vårt land till ett naturligt förstahandsmål i ett krig mellan stormakter. Myndiga svenska regeringsföreträdare har valt sida, och detta utan mandat i allmänna val.”

Anders talar för ett nationellt försvar och mot allians med Nato. Han tar också avstånd från Svenska FN- förbundetsavvikelse från FN-stadgan: “Ett ganska groteskt uttryck för tidsandan är hållningen hos svenska FN-förbundet, som sedan en längre tid förespråkar humanitär interventionism i namn av mänskliga rättigheter och tar lätt på hur det går för världsfreden. Den svårartade tragedin i Jemen är det sällan någon i dessa kretsar som bekymrar sig om. I Jemen har interventionismen ställt till det; det gjorde den också på Balkan. Där lever befolkningen ständigt med epidemier, hunger, våld. FN-förbundet vill göra FN:s säkerhetsråd till en krigsmaskin, genom avskaffande av stormaktsvetot som är en återhållande kraft i världspolitiken.”

Anders Björnsson- Hellre i nöd än död

“Grannar som vänner, inte fiender.” Oslo 3-4 febr. -20

Uttalande från internordiskt seminarium med deltagare från Ryssland. Arrangörer var norska IKFF (internationella Kvinnoförbundet Fred och Frihet) och Norges Fredslag. Platsen var Fredsforskningsinstitutet i Oslo, PRIO. Seminariet var en uppföljning till en fredsresa till Ryssland 2018. Deltagare kom från Norge. Danmark, Finland, Ryssland och Sverige. Det är ett innehållsrikt uttalande med många förslag på vad vi vill göra. Jag/Karin U C var med på konferensen.

Uttalande från nordiskt -ryskt seminarium i Oslo 3-4 febr -20

För vems skull är Sverige i Irak?

I den utmärkta sajten www.alliasfriheten.se skriver Lars-Gunnar Liljestrand den 16 dec. -19 om Sveriges deltagande i krig i Irak. https://www.alliansfriheten.se/for-vems-skull-ar-sverige-i-irak/?

4 av 5 svenskar vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapenförbud

Sören Sommelius blogg (www.nyakultursoren.se) 11 dec. -19 uppdaterar oss: Olof Palme centret har 3 år i rad publicerat statistik. Svenskarnas kärnvapenmotstånd och stöd till FN-förbudet ligger lika högt som tidigare.

Ändå skriver regeringen inte på och riksdagen har inte fått avtalet på sitt bord. Det behövs ratificeringar från 50 länder för att avtalet ska bli internationell lag. Sverige är viktigt!

4 av 5 svenskar vill att Sverige skriver under FNs kärnvapenförbud

Rustar världen för krig? SAAB säljer till Jemen

Sören Sommelius blogg (www.nyakultursoren.se) 12 dec. -19 ger statistik från vapenförsäljningen i världen.SIPRI har nyligen offentliggjort utvecklingen från 2017 till 2018.

RUSTAR VÄRLDEN FÖR KRIG? SAAB säljer till Jemen

Palmes internationella Center lanserar en nyhetssajt

Palmes Internationella Center lanserar en informationssajt som förmedlar kunskap om vad ett kärnvapenkrig skulle kunna innebära, hur vapenslaget fungerar och hur vi skulle kunna stoppa det.

http://www.stoppabomberna.nu

Appeal to European Parliament by European states´ inhabitants

Den 19 nov. 2019 lämnades  23 191 underskrifter från 110 organisationer en vädjan till vice presidenten i Europaparlamentet att leva upp till namnet Fredsprojekt, Peace project. Läs här:

www.savethepeaceproject.eu  

Peace Appeal delivered to the European Parliament

MEP Hannah Neumann and the Alliance’s spokespersons agreed that the European Parliament’s control function over the EU Commission must be strengthened. The Common European Position on arms exports must finally be enforced so that no weapons are delivered to war and crisis zones. MEPs should call on the Commission to implement the European Parliament’s earlier declaration on strengthening mediation and prevention capacities.

Opinionsundersökning EU-stater med kärnvapen utplacerad. ICAN-rapport

Polls: Public opinion in EU host states firmly opposes nuclear weapons | ICAN

Pathway to Peace, tal av Nobelpristagaren Mairead Maguire No to War konferens i Limerick Irland 

Pathways to Peace by Mairead Maguire 5 0kt-19

Militär upprustning i Europa

Ingela Mårtensson har skrivit denna artikel i Kvinnor för freds senaste nummer, nov. 2019. Militär upprustning i Europa19.

Den är mycket informativ med många jämförande siffror kring militära rustningar i Nato, EU, Ryssland och Sverige. I slutet av artikeln tas också militären och klimatet upp.

Många kommuner uppmanas nu att ansluta sig till Cities Appeal, dvs att regeringen  ska skriva under kärnvapenförbudet

Växjö: Växjö som kärnvapenfri zon medborgarförslag

Den 25 oktober fick jag följande information: Grupper i Borås, Svenljunga, Tranemo, Marks och Bollebygds kommuner verkar för Cities Appeal.

29 sept. -19 FN-konventionen för ett internationellt förbud mot kärnvapen 

Rösta på Göteborgsförslaget! Observera bara för den som har rösträtt till Göteborgs kommunfullmäktige men idén kan spridas till andra städer.

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater i FN för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Kärnvapenländerna och NATO-länder (förutom Nederländerna som röstade emot) bojkottade förhandlingarna. Sverige var med i förhandlingarna och röstade för förbudet. ICAN, den stora internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, fick 2017 Nobels fredspris för sitt arbete som ledde till avtalet. Nu måste 50 stater  ratificera det för att det ska bli internationell lag. För närvarande (27 sept. -19) har 32 stater ratificerat avtalet och 79 regeringar signerat det. Det återstår alltså 18 ratificeringar och Sveriges röst som EU-stat är viktig. Österrike har som EU-stat ratificerat avtalet.

ICAN har uppmanat städer i länder som ej skrivit under avtalet att påverka sina regeringar till att göra det. Detta kallas Cities Appeal. Städer som Olso, Paris och Barcelona har undertecknat Cities Appeal och nu uppmanar Tomas Magnusson (och vi andra i fredsrörelsen) Göteborg att göra sammaledes. Vi gör det via Göteborgsförslaget. 200 namn behövs före den 24 december. Direktlänk för att stödja förslaget finns här: 
https://goteborg.se/wps/portal/gbgaktuellaforslag?DFR=%7B%22ItemId%22%3A953%7D.

En god idé är att använda sociala medier. Delningsfunktionerna hittar du när du öppnar förslaget på Göteborgsförslagets webbsida Aktuella förslag.

När avtalet blivit internationell lag gäller det för de stater som ratificerat det. Då kan kärnvapenfria stater och  civilsamhället utnyttja det för att t ex påverka banker, försäkringsbolag och andra investerare att inte investera i företag som producerar delar till kärnvapen. På många sätt kommer en internationell lag att pressa kärnvapenmakterna att rusta ned. 

Opinionsundersökning i EU-länder visar att majoriteten vill vara neutral i händelse av konflikt mellan USA och Ryssland

https://finance.yahoo.com/news/side-conflict-between-us-russia-154409159.html

Mer om kriget i Jemen. Sveriges delaktigt med vapenexport

Jemenkriget och Sveriges delaktighet

Svenska Freds uttalande 14 aug. -19 om kriget i Jemen och svensk vapenexport

Uttalande 14 aug. 2019 av Svenska Freds om vapenexporten och kriget i Jemen

Boliva är den 25:e staten som ratificerat. Det var på Hiroshimadagen den 6 augusti det meddelandet kom.

På ICANs hemsida kan man följa hur staterna ställer sig till FNs kärnvapenförbud: http://www.icanw.org/why-a-ban/positions/?mc_cid=9078047327&mc_eid=e79b534a6a

Hiroshimadagen 6 aug. 2019 DN debattartikel från Svenska Läkare mot Kärnvapen

“Sverige måste skriva under avtalet mot kärnvapen”. Gunnar Westberg och Jan Larsson.

Dagens Nyheter: ”Sverige måste skriva under avtalet mot kärnvapen”

https://dela.dn.se/YW02cWV2clBFeUIxd3RNSGQ2UlV2dmJTSStIU2djaTlXYlBjajJqRG0xL1U2MUtsQ0ZDSnRGaU5BS2pJSTdrd2tibEZJczdsM3VXd0RIbUhmK2M2a0E9PQ

Fredsorganisationen World Beyond War har juli 2019 givit ut flygblad och artiklar i många ämnen

Ämnena är många med massor av fakta:

Fact Sheets:

War Is Immoral
War Endangers Us
War Threatens Our Environment
War Erodes Liberties
War Impoverishes Us
War Promotes Bigotry
We Need $2 Trillion/Year for Other Things

Genom att klicka  vidare från flygbladen hittar man fördjupande artiklar, t o m videoinspelningar. Det finns referenser. Vilket arbete man gjort! Det är bara för oss att ta för oss.

Är världen på väg att ersätta dollarn? Läs här Peter Koenigs artikel “The World is Dedollarizing”

The World Is Dedollarizing av Peter Koenig Global Research 19 juli 2019

I slutet av artikeln kan man läsa vem författaren är.

Sven Hirdman 20 juli 2019: Den militärpolitiska situationen i Nordeuropa

Föredrag i Talloires i Frankrike 8 juli 2019, infört i www.alliansfriheten.se den 20 juli-19.

https://www.alliansfriheten.se/sven-hirdman-foredrag-i-talloires-i-frankrike-den-8-juli-2019/

Regeringen har den 12 juli -19 beslutat att nu ej signera FN:s kärnvapenförbud. Beatrice Fihn, ICAN, fredspristagare skriver i debattartikel i Aftonbladet 15 juli 

Beatrice Fihn Skandal, regeringen – säg nej till kärnvapen

Stina Oscarson har sökt underlaget till Lundins utredning om kärnvapenförbudet

 Det har visat sig att mailkonton är raderade och referensgrupper hemliga. Se här Sofia Tuvestads (SLMK) artikel den 14 juni -19: https://slmk.org/nyheter-press/karnvapenutredningen-raderade-mailkonton-och-hemliga-referensgrupper. 

Jag har också lagt in texten i media: KÄRNVAPENUTREDNINGEN

Här är Stina Oscarsons artikel 14 juni -19 i ETC magasin: ETC 14 juni-19 Oscarson söker underlaget till Ludinutredningen.

“Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”. Debattartikel i SvD 8/6-19 av Blix, Ekéus och Hirdman

https://www.svd.se/sverige-kan-gora-mer-for-avspanning-i-europa

pdf-fil: SvD Debatt _Sverige kan göra mer för avspänning i Europa_ Blix, Ekéus och HIrdman 8-6-19

Remissvaren på Lundinutredningen om globalt kärnvapenförbud

Här är en länk där du kan hitta både remissvaren från de utvalda remissinstanserna och de andra (dvs oss): https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-utredning-av-konsekvenserna-av-ett-svenskt-tilltrade-till-konventionen-om-forbud-mot-karnvapen/

MP i riksdagen uppmanar: Skriv under FN-förbudet mot kärnvapen

MP. uppmanar Skriv under FNs förbud mot kärnvapen

ICAN-kampanj “Cities appeal”

http://nuclearban.org/cities/getinvolved?utm_source=ICAN+Campaigners&utm_campaign=7a43ffbaba-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_12_12_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cd5f0de77f-7a43ffbaba-58328613&mc_cid=7a43ffbaba&mc_eid=e79b534a6a

Städer tar nu beslut att försöka påverka sina länders regeringar att skriva under Kärnvapenförbudet. Senast har Paris och Oslo gjort det! Det är dags för städer i Sverige att ta tag i saken. (Detta skrivet den 26 maj.-19).

“Låt inte migrationen villkora EUs bistånd”. 46 humanitära organisationer i Aftonbladet 25 maj -19.

Humanitära organisationer om EU bistånd

ICANs (IKFFs, SLMKs) kampanj “Det kan verka omöjligt. Tills det är gjort.”

I fyra korta informationsfilmer visar IKFF på fyra framgångsrika kampanjer: 1. Sverige beslutar att ej skaffa atombomben, 2. Ickespridningsavtalet blir till, 3. Internationellt förbud mot personminor, 4. Internationellt förbud mot klusterbomber.
Se nedanstående artikel “Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik”! I denna debattartikel berättar Malin Nilsson och Clara Levin om de här fyra lyckade kampanjerna.

https://ikff.se/kampanj-det-kan-verka-omojligt-tills-det-ar-gjort-2/

Den finns också på Svenska läkare mot kärnvapens hemsida.

”Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik”

Publicerad  1

”Sveriges beslut om att gå med i internationella konventioner har ofta föregåtts av motstånd och tuffa debatter. Trots det har olika svenska regeringar valt folkrätt och avspänning framför att stå utanför och rusta upp”, skriver debattörerna, Malin Nilsson IKFF och Clara Levin, SLMK.

Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik

Malmö European Social Forum 4 maj 2019

Malmö European social Forum bygger vidare på Bilbao European Forum 2018 som uppmanade till att “kombinera våra krafter för att öppna dörren till en ny era, en väg mot en ny social, ekonomisk och ekologisk modell …. för att möta mänsklighetens stora utmaningar.”

I  Malmö lyfter man fram ökade motsättningar, både inom och mellan länder, ökande klyftor mellan centrum och periferi, men också mellan de rikare delarna av Europa och resten av världen. “EU stärker bankernas och finanskapitalets makt med evig tillväxt som mål åtminstone för de rika. Det är en politik som hotar mänsklighetens överlevnad i en tid med accelererande artutrotning, global uppvärmning, matjordens utarmning och försvinnande, vattenbrist och risken för förstörelse av människans livsvillkor genom radioaktiv strålning vid ett kärnvapenkrig.”

Deklarationen är ganska lång. Läs den här i sin helhet. Malmödeklarationen 4 maj.

Eliten som kontrollerar det globala kapitalet

Per Shapiros recension av bok av Peter Phillips. “Giants: The Global Power Elite”.

Eliten som ko trollerar det globala kapitalet. Aftonb ldet, per Shapiro 24 maj -19

Stina Oscarsons intervju av Agneta Norberg refuseras av SvD

Agneta, känd fredsaktivist, intervjuades för SvD av Stina Oscarson. Det var en serie intervjuer. Alla andra togs in men inte den med Agneta. Läs här Kajsa Ekis Ekmans artikel i Aftonbladet om detta och yttrandefriheten. 

Hon skriver: “Kvar av denna yttrandefrihetsserie blev alltså tre invandringsmotståndare samt en muslim, en feminist och en människorättsaktivist. Gränsen för vilka som får höras tycks alltså gå ungefär vid Miljöpartiet – till vänster om dem är det stopp.”

https://www.aftonbladet.se/a/RRjg4x?refpartner=link_copy_app_share

DN Debatt 9 maj -19: “Argumenten för att bygga ny kärnkraft håller inte.”

DN debatt _Argumenten för att bygga ny kärnkraft håller inte

Referat från seminarium “Kärnvapen – det största hotet mot allt levande” den 8 maj -19

Seminariet anordnades av Nätverket för kärnvapennedrustning och hölls i Stockholm. Här är ett innehållsrikt referat av Ingegerd Municio. Seminariet spelades in och kommer enligt Ingegerd att läggas ut på YouTube.

Nätverkets sem 8 maj 2019 (1)

Vapenmässa som förnekas vara en vapenmässa

Antimilitaristen Pelle Sunvisson har skrivit en debattartikel den 7 maj -19 med anledning av en stor vapenmässa i Stockholm den 14-16 maj. Han uppmanar till protest och visar på att sådana protester tidigare avskräckt arrangörer för sådana utställningar.

Stoppa vapenmässan i Stockholm

Se också https://www.svenskafreds.se/upptack/fred-och-sakerhet/svartlistade-vapenforetag-staller-ut-pa-stockholmsmassan/

Historisk chans till kärnvapennedrustning.  11 företrädare för humanitära organisationer 

Historisk chans till kärnvapennedrustning

Slutreplik av artikelförfattarna Ekéus, Ingelstam och Jonter den 13 maj: “Vi välkomnar försvarsministerns klarlägganden”

”Vi välkomnar försvarsministerns klarlägganden” – DN.SE

Peter Hultqvists replik 7/5-19 på DNs debattartikel

Hultqvists svar på DN-debattartikel

DN Debatt 4 maj -19 om Lundin-utredningen utifrån remissvar från Försvarsmakten som nu inkommit

Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Thomas Jonter har skrivit en mycket intressant debattartikel i DN efter att Försvarsmakten har lämnat in sitt remissvar till UD. Här kan du läsa insändaren: Remissvar visar att Sverige nu accepterar kärnvapen.

FN-förbundets remissvar på Lundinutredningen

SvD 23 april FN-förbudets ordf. Bristfällig analys leder fel om kärnvapenavtal.

IKFF:s remissvar på Lundinutredningen

IKFF remissyttrande-ud201900979nis-internationella-kvinnoforbundet-for-fred-och-frihet-ikff

Remissvar Svenska Pugwash på Lundinutredningen om kärnvapenförbud, 9 april-19

Remiss Sv Pugwash om TPNW

Lundinutredningen. Remissvar Fredsrörelsen på Orust 5 april

FN-konventionen mot kärnvapen Ola Friholt

Referat av möte i Göteborg med Lars-Erik Lundin

Referat av möte med utredaren Lars-Erik Lundin den 27 febr

Riksföreningen Nej till Natos remissvar på Lars-Erik Lundins utredning om konsekvenserna av FN:s kärnvapenförbud

Remissvar från Nej till Nato, riks UD2019-00979-NIS

Olof Palmes internationella center dec. -18 beställd Sifoundersökning om inställning till det globala kärnvapenförbudet

86% av svenskarna för FN-förbudet mot kärnvapen, TPNW. Här finns tabeller över olika gruppers inställning.  

Direktlänk: https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2018/12/2018_Sifo-om-k%C3%A4rnvapenf%C3%B6rbud_Tabell.pdf

Anne Ramberg: Det är klart vi ska skriva under kärnvapenkonventionen

Anne Ramberg är advokatsamfundets generalsekreterare. Hon skriver sin blogg 18 jan. 2019: https://annerambergs.wordpress.com/2019/01/18/det-ar-klart-vi-ska-skriva-under-karnvapenkonventionen/ Här även inlagd i mediabiblioteket, pdf-fil (så vi har den kvar): Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs blogg 18 jan

Här kan man bl a läsa om Internationella domstolen i Haag som 1996 svarade på en fråga från FN:s generalförsamling huruvida det är förbjudet att hota med kärnvapen.

ICAN reagerar på tillbakadragandet av INF-avtalet

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/ 1 febr.-19

Satsa på fred, inte på krig

Debattartikel i alliansfriheten.se av Sven Hirdman den 13 febr. Hirdman. Satsa på fred, inte på krig

Fyra forskare granskar kritiskt Lundinutredningen om kärnvapenförbud

Här finns direktlänk til den 12-sidiga mycket initierade rapporten i Pugwash http://pugwash.se/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Kommentarer-till-utredningen-20190212-2.pdf

Kommentarer-till-utredningen-20190212-2

Fyra forskare i DN-debatt om Lundinutredningen om kärnvapenförbud

2019-02-13 https://www.dn.se/debatt/verklighetsframmande-om-forbud-mot-karnvapen/ För att läsa hela artikeln se Verklighetsfrämmande om förbud mot kärnvapen

Farligt säkerhetstänkande

Erni och Ola Friholt, Fredsrörelsen på Orust, sätter in säkerhetspolitiken i ett större sammanhang än vi är vana vid.

FARLIGT SÄKERHETSTÄNKANDE

Lundins utredning – beställningsjobb av USA

Artikel av Karin Utas Carlsson, publicerad i bloggen lindelof.nu den 26 jan. -19. Intressant är att Lars-Erik Lundin är Senior Research Fellow i Institute of Security & Development Policy (http://www.isdp.eu) vars styrelseordförande enligt deras hemsida är Anna Wieslander som är Director for Northern Europe, Atlantic Council, en organisation som står nära Washingtonregimen. Fundering: Varför valde regeringen/UD en person med viss anknytning till USA-administrationen som hela vägen varit så negativ mot utarbetandet av FN-avtalet för ett förbud mot kärnvapen? Hade inte en dokumenterad opartiskhet varit angelägen?

Lundins utredning – beställningsjobb av USA, artikel till Lindelöf. Publicerad där den 26 jan.

Se också en rad uttalanden och pressmeddelanden samt Liljestrands artikel i alliansfriheten.se. 24 jan. -19 Sveriges säkerhet skadas inte av kärnvapenförbud

SLMK, IKFF PRESSMEDDELANDE Svenska LÄkare mot kärnvapen

SKV 2019-01-21 Uttalande om förbud mot kärnvapen

Lundins utredning om kärnvapenförbudet, remissförfarande samt Kvinnor för Freds pressmeddelande

Pressmeddelande från Kvinnor för Fred den 19 jan. -19 med anledning av Lars-Erik Lundins utredning.
Emellertid inbjuds ett antal fredsorganisationer (bland andra) att inkomma med remissvar. Även övriga fredsorganisationer kan göra det. Utredningens länk:  https://www.regeringen.se/48f047/contentassets/756164e2ca3b4d84a3070a486f123dbb/rapport_l-e_lundin_webb.pdf   här nedan information om remissförfarande.

190118-remissmissiv-kvp-utr-slutlig

Pressmeddelande Kvinnor för Fred Sverige måste stå bakom förbud mot kärnvapen

Carl Schlyter i Svt Opinion den 17 ja. -19: “Idag lämnar jag Miljöpartiet”

“Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning”

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 16 jan. Ett stort antal organisationsföreträdare har skrivit under, överst Andreas Tolf SLMK, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Sverige uppmanas skriva under kärnvapenförbudet. För att inte betalväggen ska kunna hindra er att läsa artikeln finns den som fil. I filen finns länkadressen.

SvD Debatt 16 jan.-19 Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning

Fjärde AP-fonden drar sig ur företag som bidrar till kärnvapenutvecklingen

Meddelande den 16 jan. -20 från Närverket för kärnvapennedrustning:
Stor och viktig framgång för oss i anti-kärnvapenrörelsen!  Läs artikeln i dagens DN.
https://www.dn.se/ekonomi/fjarde-ap-fonden-lamnar-stort-antal-forsvarsbolag/

Ny opinionsundersökning om kärnvapenförbudet och uttalande från socialdemokrater och Olof Palmes Internationella Center

Ny opinionsundersökning om kärnvapenförbudet och uttalande från socialdemokrater och Olof Palmes Internationella Center

Fredsforskaren Jens Stilhoff Sörensen: Det säkerhetspolitiska läget farligare än på 30 år

Svenska Dagbladet har den 11 januari släppt in en politiskt avvikande röst i debatten. Läs här artikeln som också återfinns i www.alliansfriheten.se

Länk till artikeln i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/sakerhetspolitiska-laget-farligare-an-pa-over-30-ar?fbclid=IwAR1DJSYytDmaNxV0ZrwPyJizxgN7FIPnS_Z29t_oFqgWM7-AEIglcyw0Qf4

Eftersom betalvägg brukar stoppa läsning lägger jag in artiklen i media här på sidan:

Jens Stilhoff Sörensen om det säkerhetspolitiska läget

Krav från Aktivister för fred 5 dec. -18: De-eskalera konflikten mellan Ryssland och Ukraina 

https://wp.me/p8c9Jz-Db 

Aktivister för fred. Krav för de-eskalering av konflikten mellan Ryssland och Ukraina

Opinionsundersökning nov. 2018 i Finland bl a om inställning till NATO-medlemskap

“Till ett Natomedlemskap för Finland förhåller sig nu 59 procent negativt, för ett år sedan 62 procent. En femtedel, 20 procent, vill att Finland ansluter sig till Nato, för ett år sedan var de 22 procent. En femtedel, 21 procent, har ingen åsikt i saken, i fjol var de 17 procent.”

PFI_2018_Finlandars_asikter_om_utrikes-_och_sakerhetspolitiken_forsvaret_och_sakerheten

Ny riktning för miljöpolitiken: Krigens, upprustningens och den ohejdade konsumtionen miljöpåverkan 

Docenten Heikki Tervahattu vid Helsingfors universitet avdelningen för ekologiskt miljöskydd har den 28/10-18 sammanställt fakta om rustningarnas och krigsövningarnas utsläpp av klimatförstörande koldioxid. Se här: Heikki Tervahattu Den militära upprustningens utsläpp. Han har skrivit detta på begäran av fredsgrupper för offentliga möten i Kemi, Tammerfors och Åbo

Extinction Rebellion – Ickevåldaktion

Extinction Rebellion är en internationell organisation som vill uppmärksamma det akuta hotet mot klimatet och skapa opinion för en förändring. Det är bråttom!

Ett sätt att skapa opinion är att göra som en grupp i Stockholm gjorde i den 17 november -18: stoppa upp trafiken vid övergångsställe och i samband med det dela ut det flygblad som finns i denna länk: Extinction Rebellion Stockholm 17 nov.-18 .

Behöver inte militären ta klimatansvar?

Uttalande från Kvinnor för Fred den 17 nov. -18. sv-eng-militarism-miljo 17-4.-18

Oslodemonstrationen 27/10-18 mot Trident Juncture på YouTube

49 demonstranter från Göteborg under två banderoller medverkade. Här är länken till YouTubeinspelningen: https://www.youtube.com/watch?v=rn4Gb1X9wkk

Den norske journalisten Erling Borgens tal vid demonstrationen mot krigsövningen Trident Juncture 18

Erling Borgen var huvudtalare vid demonstrationen i Trondheim den 20 oktober. Han berättade bl a om stor festlighet på Byneset, Trondheim med 367  inbjudna s k VIPer (som han inte lyckats få namnen på). Det ska bli champagne och stor kraftdemonstration med stridsflyg i vågor under 15 minuter! Läs om detta och annat här i hans tal:

Erling Borgens tal i Trondheim 20 okt. -18 under Trident Juncture-övningen

Demonstrationer sker också på andra håll i Norge samt i Danmark. I Oslo var det den 27 okt. demonstration med Erling Borgen som samtalsledare. Han höll själv tal. Det gjorde också företrädare för LO i Oslo, Stop Nato och norska IKFF. Det var fina konstnärliga, musikaliska framträdanden med bl a sångerskan och fredsaktivisten Birgitte Grimstad. En stor mängd organisationer stod bakom demonstrationen vars huvudparoller var:

Nej til krig. Fred Fred Fred

Nej till fremmede baser -vi vil ikke ha dem her!

Yankee go home!

Palmecentret om FN-förbudet mot kärnvapen

Ja, vi kan förbjuda kärnvapen!

Det mesta tyder på att svensk säkerhetspolitik inte skulle skadas om vi undertecknar FN:s avtal om kärnvapenförbud. Det vore därför ett misstag av de borgerliga partierna att gå emot en folkmajoritet och hålla fast vid sitt nej till avtalet, skriver Anna Sundström.

https://www.palmecenter.se/article/ja-vi-kan-forbjuda-karnvapen

Bokmässan i Göteborg, Globala Torget, stora scenen

Här är länken så ni kan se och lyssna, “lifestreaming”: https://www.youtube.com/embed/JR4iL80jK7I

Samling för fred. Debattartikel i UNT den 15 sept.-18

Harald Nordlund har i Upsala Nya Tidning, UNT, skrivit en debattartikel om varför fredsrörelsen inte syns och hörs (mer). Under valrörelsen lyste säkerhetspolitiken med sin frånvaro. Läs här Haralds funderingar kring orsaker och möjligheter för framtiden. Samling för fred.UNT den 15 sept. -18. Harald Nordlund

Valguide 2018

SLMK och IKFF, ICAN och Göteborgskampanjen Ett kärnvapenfritt Sverige har givit material inför valet. På Svenska Läkare mot kärnvapens hemsida, www.slmk.org finns t o m hela deras tidning att ladda ned. Faktablad-forbudet-mot-karnvapen-1709

lathund-svar-pa-tal-slmk-ikff

Se oss den här länken https://slmk.org/nyheter-press/valguide-2018/

Göteborgskampanjen Ett kärnvapenfritt Sverige har skickat enkät till riksdagspartierna och till Feministiskt initiativ och ställt fem frågor om förbud mot kärnvapen på svensk mark, FN-avtalet om förbud mot kärnvapen, kärnvapenfria zoner och Natos kärnvapenstrategi. Dessutom har de gått igenom motionerna i riksdagen under 2014-2018 och sett på röstningar i riksdagen om dessa frågor, april 2018. På så sätt har de gjort en tabell för var partierna står. Det visar sig att flera partier inte röstar som deras riksdagsledamöter motionerat. Dessa svar har förts in i tabellen. Läs noga förklaringen som står under tabellen sidan 2! Kärnvapen – ett hot mot mänskligheten.

Fredsskulptur och invigningstal av konstnären Bertil Gustafsson, Göteborg, Hiroshimadagen 2018

Konstnären Bertil Gustafssons invigningstal av fredsskulpturen 2018 08 06

Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige 

Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Göteborg, Fredsam, har under devisen Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige till de politiska partierna ställt fem frågor om deras inställning till kärnvapen och även Natos kärnvapenstrategi. Resultatet är redovisat i en broschyr,  “Ett kärnvapenfritt Sverige – vad vill politikerna?” Där finns också en jämförelse med hur partierna har röstat i dessa frågor i riksdagen. Man ser i vissa fall en intressant diskrepens mellan svaren på frågorna och hur man röstat. Läs här Ett kärnvapenfritt Sverige

Två artiklar om säkerhetspolitik och Säkerhetsrådet

Mats Björkenfeldt har i två artiklar i www.alliansfriheten.se givit råd till läsning, en av dem riktar han direkt till Margo Wallström eftersom Sverige nu sitter i Säkerhetsrådet. Den  ena är skriven av fredsforskaren Ola Tunander om Libyenkriget Libyenkriget.

Den andra artikeln rekommenderar: “När nu vår utrikesminister tror sig kunna göra underverk med Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd, är det ett klokt råd att hon tar del av den indiska diplomaten Hardeep Singh Puris erfarenheter från säkerhetsrådet i boken Perilous Interventions. The Security Council and the Politics of Chaos (HarperCollins 2016).” …….År 2016 publicerades även Rajan Meno The Conceit of Humanitarian Intervention (Oxford University Press). I boken visas att doktrinen om humanitär intervention är fullkomligt förkastlig. Som en recensent påtalade: ”Rajan Meno achieves the best available critique of humanitarian intervention ever written.” Två böcker för Margot Wallström att läsa.

Pierre Schori: “Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen”

Pierre Schori _Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen

Debatt med moderater, SvD. Schori svarar. Moderaternas inlägg har jag ej

Schori i debatt med M

“Grannar som vänner – inte fiender”. Öppet brev efter vänskapsresa till Ryssland

Öppet brev till de nordiska regeringarna

Underskrifterna till uttalandet från Rysslandsresan

NEIGHBOURS AS FRIENDS, 4 June 2018

 

Göteborgare ny chef för Svenska FN-förbundet

Annelie Börjesson ska leda FN-förbundet

Fredsforskaren Jens Stillhof Sörensen i debatt i SvD efter mötet mellan presidenterna Trump och Putin.

https://www.svd.se/det-centrala-gloms-bort-i-hatet-mot-trump-och-putin

 

Ship to Gaza har den 22 juli lämnat Palermo, Italien

Ship to Gaza har den 22 juli -18 lämnat Palermo. Pressmeddelande

 

Lars-Gunnar Liljestrand skriver “Nato splittrat men går vidare”

Lars-Gunnar Liljestrand, delförfattare till boken Lagen mot Krig: Om FN-stadgan och aggressionskrigen samt innehavare av www.alliansfriheten.se, har informerat om Nato:s toppmöte den 11-12 juli. Där enades man om en gemensam deklaration. https://www.alliansfriheten.se/nato-splittrat-men-gar-vidare/#more-14670.

 

Stoppa upprustningen i Norden – Fred med fredliga medel

Pressmeddelande går ut idag, den 20 juni, från fredsrörelsen i Norge, Danmark, Sverige och Finland. Där ges länk till den fullständiga texten samt namnunderskrifter på de organisationer som stöder, även webbadresser. Här är den: 2018-07-12 Upprustningen i Norden Svensk text

Initiativet togs i samband med ett seminarium vid manifestationen i Göteborg mot den stora Aurora-övningen i september 2017. Då bildades en internordisk grupp med uppgift att samla kunskapen om vad som sker i Norden, sprida informationen och uppmana till fredlig konfliktlösning. Tanken var också att bredda samarbetet i fredsrörelsen i Norden. Nu har ett stort antal föreningar/organisationer stött uttalandet och vi har en kontaktlista som kan utökas. Den kan också innehålla privatpersoner. Maila karin.utas.carlsson@telia.com och tidtilfred@tidtilfred.nu

Det var öppet för kompletterande underskrifter fram till den 10 juli -18, dvs just före Natos toppmöte i Bryssel. Alla adresser och kontaktpersoner finns nu i den bifogade länken ovan. Förutom svensk text finns nu norsk, dansk, finsk, engelsk OCH, det senaste tillskottet som skett spontant pga spridningen, fransk! Jag bifogar här den engelska STOP REARMAMENT IN THE NORDIC COUNTRIES och den franska STOP AU RÉARMEMENT DES PAYS DU NORD DE L´ EUROPE men alla underskrifterna finns bara i den svenska.

Gunnar Lassinantti i NDS: Kärnvapenförbudet borde bli en valfråga

Den 30 maj -18: http://www.nsd.se/nyheter/karnvapenforbudet-borde-bli-en-valfraga-nm4844064.aspx

Gunnar Lassinantti Kärnvapenförbudet borde bli en valfråga

Ulf Bjerén i Sydöstran: Sverige skall slå vakt om FN-stadgan

Den 18 maj: http://www.sydostran.se/insandare/sverige-skall-sla-vakt-om-fn-stadgan/

U Bjerén Sverige skall slå vakt om FN-stadgan

Österrike ratificerade den 8 maj FN:s konvention om ett kärnvapenförbud

Detta meddelar ICAN följande dag, den 9 maj. Nu har 9 stater ratificerat konventionen. Österrike är med i EU. Nu blir det lättare för Sverige att följa efter. Här väntar ju regeringen på en en-mansutrednig som ska vara klar den 21 oktober. Sedan ska riksdagen ratificera. När 50 stater ratificerat blir konventionen internationell lag för dem som skrivit under. Då kommer kärnvapenstaternas innehav att delegitimeras. Då kan vi fortsätta att pressa på mot eliminering av dessa vapen bl a genom att påverka banker och fonder att inte investera i kärnvapenindustrin.

8 maj 2018. Försvarsminister Peter Hultqvist skakar hand med USA:s försvarsminister Mattis om ökat militärt samarbete. Finland också med

Se Knut Lindelöfs blogg https://www.lindelof.nu/varfor-ett-okat-militart-samarbete-med-usa/

Intervju med Kirsti Kolthoff: “Våga gå i motvind”

Tidningen Syre hade den 4 maj -18 denna intervju av Kirsti Kolthoff, mångårig fredsaktivist som bl a arbetat inom IKFF, också internationellt. Kirsti-Kolthoff-Vaga-ga-i-motvind-Nyhetsmagasinet-Syre20180504nr261

Många missförstår Rysslands utrikespolitik

Fredsforskaren Jens Stilhoff Sörensen skriver den 15 april 2018 en debattartikel i SvD en förklarande text över Rysslands utrikespolitik. Den är värd att läsa eftersom våra medier, tyvärr inklusive regeringsföreträdare, ofta talar om Ryssland som aggressivt, något som bidrar till en fiendebild som motverkar god konflikthantering och fredlig utveckling i samarbete.

Läs artikeln! SvD 15 april 2018 Fredsforskare om Rysslands utrikespolitik

Finland, Sverige och säkerheten

Gunnar Lassinantti, tidigare verksam vid Palmecenter, skrev en krönika i NSD 8 febr. -18 där han visar på motståndet mot NATO-medlemskap i Finland (och Sverige). Den nyvalde presidenten Sauli Niinistö, som delar makten över utrikespolitiken med regeringen, är motståndare till att Finland blir medlem i NATO. Läs hela artikeln. Mycket intressant. För säkerhets skull lägger jag in både länken och filen Finland, Sverige och säkerheten 8-2-18 här.

http://www.nsd.se/nyheter/finland-sverige-och-sakerheten-nm4759253.aspx 

Upprop från Kvinnor för Fred, Finland. Östersjöns militarisering hotar världsfreden

Ulla Klötzer och Kvinnor för Fred i Finland skickar till fredsrörelsen ut ett upprop att reagera på – och ansluta sig till – före den 15 mars 2018. Lydelsen finns här.

De bifogar en 72-sidig rapport på finska, svenska och engelska) Östersjöns militarisering hotar världsfreden, sammanställd av Ulla Klötzer och Lea Launokari nov. 2017. Där finns en mängd information, bl a statistik från SIPRI, över militärutgifterna i världen. NATO:s omringning av Ryssland tvärtemot löften till Gorbatjov i samband med Sovjetunionens upplösning visas. Källor anges.

YouTubelänk till “Greetings from Aleppo”.

I videoupptagningen på möte – arrangerat att Syriensolidaritet – talar dokumentärfilmaren Issa Toumas om två av sina filmer: ”Greetings from Aleppo”, och ”New stories from Aleppo”. Den senare filmades under hans vistelse i Aleppo mellan 22 december 2017 fram till 22 Januari 2018.

Ny hemsida för kärnvapennedrustning

Nätverket för kärnvapennedrustning har en ny hemsida, www.nucleardisarmament.se

Svenska Läkare mot Kärnvapen har i sin tidskrift ägnat senaste numret åt Nobelpriset till ICAN

Tidskriften går att ladda ner från slmk.org. Här finns t ex på sidan 15 en intervju med enmansutredaren Lars-Erik Lundin. Utredningen om konsekvenser av ett svenskt undertecknande (och ratificering) av FN-förbudet mot kärnvapen ska inte vara klar förrän den 31 oktober, dvs EFTER valet. Med borgerlig valseger ökar risken att Sverige inte kommer att höra till undertecknarna eftersom alliansens partier uttalat att de vill att Sverige blir medlem i NATO – och USA och NATO varnat Sverige för att skriva under avtalet.

86% av svenskarna har i en intervjuundersökning i höstas sagt att de vill att Sverige ska skriva under avtalet. Även bland borgerliga väljare ligger siffran mycket högt. https://www.palmecenter.se/article/karnvapenforbud/#.WfHlYwq1z-o.twitter

Även denna artikel har jag lagt in i vårt mediabibliotek. Opinionsundersökning 2017 FN-förbud mot kärnvapen

Sören Sommelius skriver i sin blogg om Fredspriset till ICAN

http://www.nyakultursoren.se/?p=8203

Sören Sommelius, Helsingborg, skrev den 5 januari i sin blogg om Fredspriset till ICAN under rubriken Om Helsingborg vore Hiroshima.

För säkerhets skull har jag också lagt in bloggtexter i vårt mediabibliotek: Sören Sommelius om ICAN och Fredspriset.

Observera att i den här inlagda pdf-filen kan man inte komma fram när man klickar på länkarna. Det går däremot om du går in på länken till Sörens blogg, den du ser här ovan.

Fredspriset gick i år till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Prismotivering i översättning. ICAN får priset för dess arbete att dra uppmärksamheten till de katastrofala humanitära konsekvenserna av varje användning av kärnvapen och för dess banbrytande ansträngningar att nå ett avtalsgrundat förbud mot sådana vapen. Original:  “for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons”

​Du hittar talen av generalsekreteraren Beatrice Fihn och överlevaren Setsuku Thurlow www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/ican-lecture_en.html
Det inledande talet av ordföranden för den norska Nobelkommittén, Berit Reiss-Andersen finns här: 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2017/presentation-speech.html

Det går att se och höra ceremonin på SVT Play: Nobel 2017: Fredsprisutdelningen (bäst) eller på YouTube: 2017 Nobel Peace Prize Ceremony.

​International Physicians Against Nuclear Weapons (svenska SLMK), Women´s International League for Peace and Freedom (svenska IKFF) hör till de 468 organisationerna som ingår i ICAN.

Sifo-undersökning 16-19 okt.-17 visar att 86% av svenskarna är för ett kärnvapenförbud och lika många att Sverige ska skriva under FN:s avtal om  förbud mot kärnvapen.

Palmecentret begärde undersökningen som är intervju av 1 000 personer den 16-19 okt. Intressant är att skillnaden mellan män och kvinnor inte är stor och  kanske ännu intressantare är partitillhörigheten. 90% av de som skulle rösta på Centerpartiet om det var val är för ett förbud mot kärnvapen och 87 % för att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud. För liberalerna är siffran 82% resp. 87%. För hela den borgerliga alliansens väljare ligger motsvarande siffror på 82 resp. 80-. Det finns en diskrepans mellan dessa siffror och partiföreträdarnas. Annelie Lööf, t ex har gått ut och sagt att Sverige ej ska skriva under.

Även för socialdemokraterna finns motsvarande diskrepens. Enligt Sifo-undersökningen vill 90+ % ha ett globalt förbud mot kärnvapen och 93+% att Sverige ska skriva under. För Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare är siffrorna högre. (Ännu högre för FI, Feministiskt initiativs väljare, lägst för Sverigedemokraternas väljare men en bra bit över 50%.)

Här är resultatet av Sifo-undersökningen

Regeringen har skjutit upp underskriften av avtalet genom att tillsätta en utredning som ska vara klar den 31 oktober, dvs EFTER valet. Detta efter att USA:s försvarsminister har hotat eller varnat Sverige för att skriva under. Talat om att Sverige inte kan räkna med ett säkerhetspolitiskt samarbete i så fall. Socialdemokratin är splittrad i frågan. Se vidare under menyn Referat: Nedrustningsambassadör Eva Walders besök i Göteborg den 16 november!

Sverige, EU och försvarssamarbete. PESCO: Permanent Structured Cooperation

Här är länken till en mycket intressant artikel den 22 nov. -17 i Friatidningen. EU:s försvarssamarbete utvecklas alltmer. I december planeras ett nytt avtal, PESCO, vara på plats. Regeringen vill att Sverige går med i ett nytt försvarssamarbete med EU. Kritiker menar att regeringen går försvarsindustrins ärende och varnar för att Sverige tar ytterligare ett steg bort från alliansfrihet.

Margot Wallström säger enligt Friatidningen  att avtalet inte strider mot Sveriges “militära alliansfrihet”.

Enligt avtalet ska parterna bland annat bidra finansiellt till utvecklingen av EU:s försvarsförmåga och delta i gemensamma projekt för att utveckla försvarsmateriel och internationella insatsstyrkor. I december hoppas man ha alla detaljer klara för ett slutligt godkännande.

Avtalet består av två huvuddelar: en som handlar om att satsa resurser på forskning och utveckling av försvarsmateriel och en som innebär att medlemsländerna måste delta i minst ett gemensamt projekt på området.

Enligt artikel i finska Arbetarbladet den 12 oktober har den socialdemokratiska partistyrelsen i Finland tydligt tagit ställning för att regeringen ska underteckna FNs kärnvapenförbud

Här är länken till artikeln i Arbetarbladet: https://demokraatti.fi/sdp-finland-bor-underteckna-fns-karnvapenforbud/ För säkerhets skull lägger jag in den kopierade artikeln som en länk till vårt mediabibliotek här: Socialdemokraterna i Finland tar ställning för KV-förbud

Det gäller nu att påverka regeringen så att den skriver under FN-konventionen om kärnvapenförbud snabbt och lämnar över till riksdagen för ratificering.

Greenpeace har gjort en länk för upprop med uppmaning till Margot Wallström att skriva under: http://www.greenpeace.org/sweden/se/fred-och-nedrustning/forbudmotkarnvapen/

Man kan se det som ett stöd för hennes linje i regeringen.

Sverige del i kärnvapenhot

Debattartikel i Tidningen Syre, nummer 193, den 8 sept. 2017. https://tidningensyre.se/2017/nummer-193/sverige-del-karnvapenhot/

Fredsseminarium i Stockholm den 2-3 sept. 2017. Alla talen filmade för YouTube

Var så goda! fib.se/article/filmade-tal-fraan-fredsseminariet Maj Britt Theorins tal kommer först. Det är värt att lyssna till med tanke på hennes starka reaktion mot USAs försvarsministers brev till Peter Hultqvist där han hotar Sverige om vi ratificerar avtalet om förbud mot kärnvapen. Nu gäller det att regeringen står upp för en självständig säkerhetspolitik. Detta är akut och hon uppmanar fredsrörelsen att här och nu lägga in våra krafter för att påverka regeringen.

Margot Wallström i debattartikel: “En värld utan kärnvapen är möjlig”

 Det är nu dags för regeringen att ta ställning till avtalstexten som förhandlades fram i våras. I en debattartikel den 25 aug. -17 i Svenska Dagbladet skriver Margot Wallström att regeringen nu analyserar förslagstexten. Efter regeringens beslut, som var och en av oss måste hoppas blir positivt, ska riksdagens ratificera texten. Debattartikeln står på regeringens hemsida.

Stark artikel den 23 aug. -17 om hot från fascisterna mot “dem som har en hud som skriker”

Här är länken: http://www.friatidningen.se/artikel/130110

Den 7 juli avslutades förhandlingarna om kärnvapenförbud. Avtal!

Här får vi information direkt från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons och även från WILPF, IKFF. Läs här hela det avtal som slöts av 122 länder efter år av förhandlingar om en text som skulle kunna tillfredsställa alla: Treaty on the Prohibition of Nuclear Arms. Den föreslagna texten accepterades av alla utom Nederländerna, som röstade nej. En röst lades ned. Kärnvapenmakterna och ytterligare ett antal stater deltog inte i omröstningen. Avtalet ses som en stark början.

Här är länken till Andreas Tolfs (SLMK) och Gabriella Irstens (IKFF) artikel i DN Debatt: FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen den 18 juli 2017. DN Debatt 170718

Avtalstexten Draft Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Artikel från SLMK och IKFF om kärnvapenförbud

Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet publicerar den 14 juni -17 till stöd för FN-förhandlingarna om kärnvapenförbud artikeln “Förbjud alla kärnvapen“. Den publicerades i flera landsortstidningar.

Öppet brev till president Trump att söka fred med Nordkorea. Från kvinnor i 40 länder

Fearing Korean Nuclear War, Women of 40 Nations Urge Trump to Seek Peace 26th April 2017. Öppet brev, publicerat den 27 april 2017 i New York Times.

Precis innan senatorerna skulle informeras från Vita huset lämnade en grupp kvinnor över 200 underskrifter med uppmaning att använda diplomati inte våld i Nordkorea. Så här skrev de:

 We sent the letter to the White House through a personal contact from Gloria Steinem.

“You are our only direct line into the current impasse involving North Korea, South Korea and the United States. I cannot tell you the degree of dread that is present in the streets about this mounting danger, and also the frustration among those of us who have had peaceful contact across the DMZ, and who stand ready to be civilian back channels in any way that could diminish this danger. Please do read the attached letter. We have written it with great care and with long years of experience. We have signed it in unprecedented numbers, diversity,  unanimity and global reach. We believe that seventy years of militarism have failed where human contact might succeed. Only you may understand what use we can be at this time of crisis. We want you to know that every signer of this letter stands ready to help in any way you advise.”

Här är länken till brevet:

Idag, den 6 april, har jag lagt in ett par föreläsningar av prof. Jan Öberg, oberoende fredsforskare, om Aleppo och Syrien. Se nedan under Jan Öberg.

Vad är NATO?

YouTube-länk som beskriver NATOs födelse och expansion. Det finns personer som inte vet vad NATO är. https://youtu.be/Yhv71YLHp30?t=1

Få ned det ekologiska fotavtrycket. UR play har gjort ett program i fyra delar

I Sverige är det ekologiska fotavtrycket i genomsnitt drygt 4, dvs om alla lever som vi skulle det behövas 4 jordklot.
 
Utbildningsradion har gjort en serie på fyra underhållande TV-program om klimatfrågan, Zero Impact.
 
Sedan 90-talet har vi visserligen lyckats minska vår miljöpåverkan inom landet, men vi har fördubblat den utomlands. Vem får betala priset för våra utlandsresor, matvanor och shopping?
 
En av familjerna har fått sänka sina koldioxidutsläpp med hela 90%.  I ett radioinslag om programmet nämndes, att det då bl.a. gällde att förändra resvanorna.
 
Syftet med URs tv-serie Zero Impact är att på ett underhållande sätt öka kunskap om hur vår konsumtion påverkar miljö och klimat. Serien har premiär onsdagen den 22 februari 21.00 i SVT1 och sänds i fyra delar. Repris av resp. program sänds på tisdagen i veckan efter. Avsnitten publiceras även på urplay.se.
 
Det här programmet tas bort den 15 sept. 2017 så passa på att se det! Det tar nästan en timme.
 
 

 

Demokratisk kongressledamot Tulsi Gabbard, som varit i Syrien intervjuas av CNN

Januari 2017. Här en viktig intervju med en kongressledamot som varit i Syrien.

http://thesaker.is/congresswoman-tulsi-gabbard-interviewed-after-her-trip-to-syria/

Stig Henrikssons (V) riksdagsmotion om kärnvapenförbud

Läs här Stig Henrikssons (V) innehållsrika riksdagsmotion för lag mot kärnvapen, kärnvapenfri zon i Europa m m
På riksdagens hemsida riksdagen.se hittar du med hjälp av sökfunktionen ytterligare motioner (från ledamöter i MP och från d:o i S) om förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Dessa är också från 2016.

Tider beslutade för FN-förhandlingar som siktar på internationellt förbud mot kärnvapen

Vid föredrag i Helsingborg den 8 febr. -17 berättade Maj Britt Theorin att förhandlingarna i FN nämnda nedan under “Historiskt beslut …..” kommer att ske den 27 – 31 mars  och den 15 juni -7 juli i år. Dessa förhandlingar kommer att sikta till ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen och därmed pressar kärnvapenmakterna till nedrustning och slutligen eliminering av dessa massförstörelsevapen som vid ett krig hotar vår hela existens . Förhandlingarna nu ker utan att kärnvapenmakternas medgivande efterfrågas. Vår regering har röstat för att stödja de kommande förhandlingarna.

Följeslagareprogrammet i Västbanken, Palestina

Se under menyn Artiklar/Palestina-Israel Zeinabs fem reserapporter. Upprörande läsning.

Jan Öberg, TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, i Aleppo mitten av  dec. 2016. Reportage med bilder.

Humans in Liberated Aleppo, 11-12 dec. 2016. Detta kan läsas och ses i blog.transnational.org. Den är skriven den 30 december -16. Slå upp under Archives.

Här är direkt länkar till YouTube-inspelningar av två föredrag av professor Jan Öberg, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning: Vittnesmål från Aleppo del 1 (dec. 2016): https://youtu.be/k3wRtyMG_f0 och del 2 https://youtu.be/nXCnwJPrBco

USA:s luftvärn och stridsvagnar bjuds in att öva i Sverige

SVT-Nyheter har den 30 nov. 2016 en artikel om krigsövningen Aurora.

Kampanjen Stoppa krigsövningen Aurora har under hösten 2016 bildats

Protokoll den 11 september 2016. Arbetsgrupper har bildats informationsinsamlande och för webbplats, www.stoppaaurora.se. Finns också på facebook.

Riksorganisation Nej till Nato bildad

Riksorganisation nej till Nato bildades i Göteborg den 15-16 oktober 2016. Läs stadgar, protokoll, appell samt plattform.
Också en nättidning bildades under hösten. Här är den första nättidningen Nej till Nato. Beslut om namninsamling under parollerna: Nej till NATO-medlemskap och värdlandsavtalet. Nej till NATO-baser och NATOs krigsövningar i Sverige. Lista för namninsamling här. Man kan också skriva under på www.nejtillnato.se.

Lucia för fred, Göteborg

Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Göteborg, Fredsam, arrangerade den 12 december 2016 en ljusmanifestation på Järntorget. Denna gång ville man glädja sig åt en framgång: Den svenska regeringen hade röstat Ja till en resolution i FN för att starta nedrustningsförhandlingar med sikte på en lag mot kärnvapen. Gunnar Westberg, läkarrörelsen mot kärnvapen höll ett kärnfull tal. Talet avslutades med en appell till regeringen om kärnvapenförbud. Medlemmar berättade om pågående aktiviteter. Musik, sång, flygbladsutdelning och namninsamling mot Nato. Facklor.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens (Göteborg) fredspris till Valter Mutt.

Valter Mutt får för mod och sitt arbete i riksdagen mot Värdlandsavtalet med NATO ett nyinrättat fredspris, som överlämnades vid en högtidlig ceremoni i Göteborg den 6 december 2016. Motivering.

Folkets fredspris till Alfred Nobels minne

Det finns allvarlig kritik mot hur Fredspriset i Oslo delas ut. Fredrik Heffermehl har skrivit boken Nobels Fredspris: Visionen som försvann (Leopard, Stockholm, 2011). Enligt Alfred Nobel skulle priset ges till “den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Därför har Fredsrörelsen på Orust  – av Johan Galtung och andra kallad Sveriges bästa fredförening – instiftat ett eget pris som i år delades ut för fjärde gången. Denna gång till Maj Britt Theorin, som i åratal verkat för nedrustning. Mer material och prismotivering kommer senare. Här är hennes föreläsning den 3 december på Orust, En kärnvapenfri värld är möjlig.

Tidigare pristagare är Johan Öberg, TFF, Lund, Åke Sandin, TUFF Tyresö och Gandhi postumt.

Historiskt beslut i FN:s Generalförsamling: Förhandlingar  om ett internationellt avsetsukotal som förbjuder kärnvapen

setsuko

Den 27 oktober -16 röstade FN:s Generalförsamling Ja till en resolution från Österrike m fl att inleda förhandlingar nästa år för en internationell lag om förbud av kärnvapen. Svenska Läkare mot kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har underlång tid verkat för detta tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nucelar Weapons) som samlar över 400 organisationer i närmare 100 länder. Sveriges utrikesminister Margot Wallstörm röstade Ja.

123 av FN:s medlemsländer (193 stycken) röstade för resolutionen. 38 röstade emot och 16 lade ner sina röster. Det gör 63,7% som röstade för resolutionen. Natoländerna röstade emot, förutom Holland som lade ned sin röst. Kärnvapenländerna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan röstade emot och Kina och Indien lade ned sina röster. Nordkorea röstade för resolutionen trots att det ju är ett kärnvapenland.

Se vidare pressmeddelandet den 28 oktober  från Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och ICAN. Se också själva resolutionen.

PS den 17 dec. -16: Detta är litet svårt för mig att förstå men från ICAN får jag följande information daterad den 15 dec.: “While the resolution has not yet passed the full General Assembly vote (still expected just before Christmas), we are not expecting the voting pattern to change drastically.” Sedan fortsätter Beatrice Fihn från ICAN med att berätta om planerna för arbetet nästa år.

FN-dagen 2016 på Hulebäcksgymnasiet: Utställningen “Forgiveness” visades för grupper av elever.

Fredens Hus i Uppsala har hyrt ut utställningen “Forgiveness – Försoning”. Den har hängt på väl synlig plats på Hulebäcksgymnasiet i Härryda utanför Göteborg. Utställningen består av 15 bilder med berättelser från människor som har erfarenhet av svåra trauman, såsom folkmordet i Rwanda, att bli kidnappad och tvingas bli barnsoldat, att ha lämnat bort sitt barn till släkting för att barnet ska få utbildning – och barnet misshandlas till döds….

Till utställningen finns ett material, en broschyr, med berättelser av “offer” och “förövares” och i vissa fall andra som drabbats av förlust och katastrofer. Vi har sammanställt en lärarhandledning som kort beskriver bakgrunden till bilderna. I denna finns citat lämpade för samtal. Fotografier av själva utställningen finns. Vi har fått tillstånd från Fredens Hus i Uppsala att lägga in dessa. Se menyn SKOLA/Konflikthantering/Försoning..

I Fredsam (samarbetsorganisation för fredsrörelsen i Göteborg) arbetar vi för att själva så småningom kunna starta ett Fredens Hus liksom i Uppsala. Utifrån detta skulle man kunna bedriva olika typer av utbildning, ordna föredrag, visa utställningar, ha ett bokcafé med bl a litteratur för fredsundervisning. En fredsfrämjande mötesplats. Se vidare under Referat 24 okt. -16!

Ett par aktuella länkar om politiken i Mellanöstern

Först en artikel av Robert F. Kennedy Jr (brorson till presidenten): “Why the Arabs don´t want us in Syria”:
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/

Här är en videolänk till ett engagerat föredrag av en brittisk journalist och fredsaktivist, Vanessa Beeley, som varit i Östra Aleppo och som gav ett helt annat perspektiv än det som vi får höra i våra mainstream-media. Den heter ”Why everything you hear about Aleppo is Wrong” 25 minuter: https://www.youtube.com/watch?v=I8mA0h7dCKI

Dikteposet Aniara 60 år den 12 oktober

Harry Martinsonsällskapets ordförande Åke Widfeldt publicerar en artikel ! “Aniaradagen den 12 oktober 2016”  med anledning av att Aniara fyller 60 år den 12 oktober. Den 6 maj 2017 kommer operan Aniara att ha premiär i Malmö. Se http://www.malmoopera.se/aniara. Förra gången denna starka opera uppfördes var i samband med Gögteborgsoperans invigning 1994, har jag fått veta. Den 6 maj var Harry Martinsons födelsedag.

Appell för överföring av resurser från militären till miljö

appell ekonomiska resurser från militär till miljö

Bringéus enmansutredning om samarbeten i svensk försvars- och säkerhetspolitik

Här kan du läsa ambasssadör Krister Bringéus’ rapport Säkerhet i ny tid. Den lämnades sept. 2016 och fick genast mycket kritik:

28 sept. -16 i SvD Debatt, Lennart Palm om NATO-utredningen.

Torbjörn Wikland i Folket i Bild Kulturfront.

Anders Björnsson i www.alliansfriheten.se.

Nej till Nato-aktiviteter

Aktiviteter fram till riksdagsbeslutet om värdlandsavtalet finns nu under menyn Artiklar, Debatt/NATO,

Veckoslutet den 14-15 oktober 2016 bildades riksföreningen Nej till Nato med hemsidan www.nejtillnato.se. Se plattform. En appell till regeringen att säga Ja till FN-resolutionen om att starta förhandlingar med sikte på ett internationellt förbud mot kärnvapen skrevs. Där röstade sedan regeringen Ja.

Nej till Nato har börjat en namninsamling mot svenska NATO-medlemskap, NATO-baser i Sverige och krigsövningar här. Namninsamling och flygbladsutdelning sker. Vad gäller arbete i Göteborg, se www.fredsam.se. Fredsam är ett nätverk för ett 10-tal fredsorganisationer i Göteborg.

Aurora 17

Försvarsmakten planerar en mycket stor krigsövning, Aurora 17, med deltagande av alla vapenslag, hemvärn och civila myndigheter. NATO-länder och länderna krig Östersjön bjuds in. Övningen kommer att ske under tre veckor i september 2017. Start den 11 september. Scenariot är ett anfall mot Sverige av ett land i öster. Övningen sker i Göteborg, Stockholm och Gotland. Avsikten är att ge innehåll åt värdlandsavtalet, men övningen började planeras redan innan detta var antaget av riksdagen den 25 maj i år, 2016.

I Göteborg har man i oktober -16 startat planering av motstånd mot detta, Kampanjen stoppa Aurora. Det finns en hemsida www.stoppaaurora.se och en facebooksida.

Arbetslivet

Thomas Jordan, docent vid Göteborgs universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, har på Facebook en grupp “Konfliktens vänner”. Där har han generöst delat med sig av videos och material från tre seminarier han hållit om “robusta samarbetskulturer” och konflikthantering på arbetsplatser och. kränkande särbehandling. När du kommer till partsradet.se klicka vidare på arbetsmiljö och sedan på organisatorisk och social arbetsmiljö.