Aktuellt

Denna sida ansvarar Karin Utas Carlsson, Göteborg, för. Se också menyn Miljö.

I början av dec. 2020 har jag flyttat mycket till sina platser i undermenyerna och i menyn MILJÖ. Jag kommer att fortsätta flytta för att hålla undan här och därigenom underlätta läsningen

2022

Det falska hotet från Ryssland

Pär Salander i Dagens Arena den 5 dec. 2021 ger historik i dagens debatt kring “rysk aggressivitet” kring militär uppladdning runt Ukrainas gräns (där NATO:s rustningar inte nämns)

Det falska hotet från Ryssland

2021

Frisläpp Julian Assange. 21 nov. 2021 Teater Tre Nils Melzer, Arne Ruth och samtalsledare Stina Oscarson

Fantastiskt informativt och berörande. Två föredrag samt samtal. Nils Melzer är FN:s speciella rapportör för att undersöka tortyr, Arne Ruth är journalist. https://www.youtube.com/watch?v=2Neg72Xn8Jw&t=15s.

Melzer har 2021 skrivit boken Fallet Julian Assange – en historia om förföljelse.

Ola och Erni Friholt insändare den  2 dec.-21 : Demokrati och historia

DEMOKRATI OCH HISTORIA

Towards a mine-free world. Webinar anordnat av FN-förbundet den 25 nov. -21. Inspelningen är här:

https://youtu.be/eLZzBcbwV-0

Tredje AP-fonden och kärnvapnen. Brev från ICAN, den 19 nov.-21

Meddelande från ICAN

Julian Assange, tillbakablick i Iraksolidaritet 21-10-25

Julian Assange, Iraksolidaritet 211025

Upprop från forskare: Politisera inte kampen mot antisemitism

Upprop fran forskare_ Politisera inte kampen mot antisemitism _ SvD Debatt

En mycket viktig artikel publicerad 11/10-21.

Fredsforskare USA, Richard Falk om antisemitism

Richard Falk about the “New anti-semitism”

Gemensam säkerhet

Ekocid – fred och gemensam säkerhet 9/4-21 https://www.youtube.com/watch?v=5uaoyT3Y58s&t=720s

Samuel Moyn Human. How the United States abandoned Peace and Reinvented War. Intervju av Aaron Maté

Noam Chomsky svarar på frågor om Afghanistan

8 sept. -21

https://gulfnews.com/videos/news/noam-chomsky-weighs-in-on-afghanistan-1.1631111082572

Putins Ryssland

!8 sept. 2021 Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva, har skrivit en insiktsfull artikel: https://www.alliansfriheten.se/putins-ryssland/.

Denna artikel är angelägen eftersom massmedias bevakning är ensidig och bidrar till att skapa en farlig fiendebild. Här skriver en diplomat som kan se skeendena och utrikespolitiken ur flera perspektiv i god konfliktlösningstradition. Vi behöver mer av detta.

Jan Öbergs serie på internationell lärarhögskola i Danmark om globala problem och lösningar

Jan Öberg har hållit 6 zoom-webbinarier (på engelska) på Den nödvändiga lärarhögskolan i Danmark (Tvind). Man hittar alla föreläsningarna (30 minuter) och följande streamade samtal på skolan här i TFF:s website: https://transnational.live/2021/09/08/seminar-on-how-militarism-fuels-climate-change/

De handlar om

1. The World After the Corona.
2. How Militarism Fuels Climate Change.
3. The Military-Industrial-Media-Academic Complex (MIMAC).
4. China, the Belt & Road Initiative And the West.
5. The Balkans and the Purpose of NATO.
6. Nuclearism, the Threat of Nuclear Weapons and What To Do.

Här är beskrivning av nr 6 (den 16 nov. -21). Studenterna var väldigt engagerade och ville ha samarbete med Jan för fortsatt arbete.

Nuclearism, the Threat of Nuclear Weapons and What To Do.

https://www.youtube.com/watch?v=kPaOfKVOTfQ

Jan Öberg om hotet av kärnvapen och vad göra. Han inleder med att säga att han ska tala inte så mycket om kärnvapen som om ”nulearism”, dvs hur människor tänker, hur kärnvapen görs legitima och hur människor lever under det existentiella hotet av kärnvapnen utan att tänka så mycket på det.

Webbinariet lifestreamades och finns här: https://www.facebook.com/DNSdenmark/videos/548717723055854

Lärdomar av Sveriges deltagande i Afghanistankriget

Lars-Gunnar Liljestrand: https://www.alliansfriheten.se/lardomar-av-sveriges-deltagande-i-afghanistankriget/

Om tidigare Afghanistankrig och dess betydelse i dag

Lars-Gunnar Liljestrand: https://www.alliansfriheten.se/ett-krig-som-praglade-afghanerna/

När vapen och specialstyrkor blev Sveriges exportgiv

Artikel  17 juli -21 i Dagens Arena av Eva Brita Järnefors om Sveriges samarbete med USA och Nato och Sveriges vapenexport, inte minst SAABs del. https://www.dagensarena.se/essa/nar-vapen-och-specialstyrkor-blev-sveriges-exportgiv/

Stor krigsövning i Svarta Havet riktad mot Ryssland. Sverige deltar. The Art of War från 30 juni

Sea Breeze militärövning i Svarta havet. The Art of War, Il Manifesto 29 juni

USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige, ACE 21. 7-18 juni

Den feministiska paraplyorganisationen CONCORD har granskat Sveriges implementering av Agenda 2030

civil-society-spotlight-report-on-sweden-implementation-of-the-2030-agenda

Senaten i USA beslutar om 300 miljoner US-dollar till antikinesisk propaganda

https://transnational.live/2021/05/05/the-cynical-hypocrisy-of-the-worlds-no1-propagandist-us-pledges-300mn-to-fund-massive-global-anti-china-media-machine/

Arctic Challenge Exercise, ACE 21, stor krigsövning i Norr

210530_ ACE21

Mördarrobotar – framtidens självgående vapen, fuf 21-05-12

FUF Föreningen för Utvecklignsfrågor

Så mycket kostar övningar, historisk upprustning, ETC 21-05-10

ETC 21-05-10. Så mycket kostar övningar ….

Rikskampanj för att förmå regeringen att signera FNs kärnvapenförbud

Vi är med i arbetsgruppen och har fört in en egen meny Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! här under FREDSRÖRELSEN. I kalendariet kommer jag att föra in händelser både fysiska ute i landet och digitala. Jag tar också emot information för att föra vidare. Skriv till k.utas.carlsson@gmail.com. Det finns här under FREDSRÖRELSEN en egen undermeny för den här kampanjen. Den hålls aktuell.

 

Vi saknar en stor fredskämpe och politiker, Maj-Britt Theorin, som lämnade oss den 6 april.

Natos jätteövning i Europa

Natos jätteövning i Europa… Proletären

Skillnaden mellan Internationell lag och regler baserade på internationell ordning. You Tube av Alexander Mercouris (eng.)

Här utreder Alexander Mercouris skillnaderna mellan ”international law” beslutat av FN och ”rules based international system” beslutat av ingen annan än USA.

Dessutom följer en rätt rolig beskrivning av att Blinken erkänner att USA inte följt ”mänskliga rättigheter” men de tänker de göra …
Hela diskussionen börjar med Wang Yi – kinas utrikesminister, därefter Blinkens synpunkter och slutligen smashar Lavrov.
C:a 30 minuter. Tålamod behövs därför att You Tube avbryter med annonser hela tiden – och uppmanar till prenumeration utan annonser.

DIALOGENS KRAFT. Inspelat samtal mellan den ryske ambassadören och Gudrun Schyman. Delsbo, den 5 febr. 

Detta är en klippt version, 1 timme 20 minuter. Den innehåller samtalet men också vacker musik och tal om FN:s avtal om kärnvapenförbud.

https://drive.google.com/file/d/1W-u98wXy8Fs4puJOYqt5Mja6SZk1kDSl/view?usp=sharing

Arr. Hudiksvalls fredsdagar.

Den israeliska regeringen samt landets myndigheter anklagas i en ny rapport från Human Rights Watch för att bedriva apartheid gentemot palestinier

Israeliska staten och apartheid

SIPRI Världens militärutgifter ökar, steg till 1 981 miljarder dollar 2020

Pressmeddelande 26 april:

sipri_milex_press_release_swe 

Världens militära utgifter Sipri

https://www.lindelof.nu/varldens-militarutgifter-2020/

Röda Korsets faktablad om kärnvapen

Detta faktablad är skrivet 2018 och beskriver innehållet i avtalet om internationellt förbud mot kärnvapen (FN) 2017.

faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021

Kärnvapenförbudet. Cities Appeal och överklagande i Göteborg

Kommunfullmäktige i Göteborg antog i somras en motion från Fi (och därigenom samtidigt ett medborgarförslag) att ansluta sig till ICANs Cities Appeal (https://cities.icanw.org) och uppmana regeringen att ansluta sig till det internationella avtalet om förbud av kärnvapen – antaget den 22 juli 2017 (se menyn Artiklar – Debatt/kärnvapen).

En medborgare i Göteborg överklagade och fick rätt i Förvaltningsdomstolen. Här kan du läsa två överklaganden till Kammarrätten. Jan Wallinders och Tomas Magnusson. Dessa har stor betydelse. Göteborgs KF var först i Sverige att ansluta sig till Cities Appeal och andra städer är på väg att göra samma sak.

Jans överklagande FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG

210319-överklagan kammarrätten

Här är avtalstexten: https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2016/05/Draft-Treaty-on-the-Prohibition-of-Nuclear-Weapons-1.pdf

12 mars -21 Debattartikel i Altinget av SLMK och IKFF: Sveriges nedrustningspolitik är mer tondöv än tongivande

https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/debatt-sveriges-nedrustningspolitik-ar-mer-tondov-an-tongivande

DN debatt den 14 febr. Varför har Sverige övergett sin politik för fred och avspänning?

Författare är 9 kända personer, bl a Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Birgitta Hambreus, Thage G. Peterson, Pierre Schori och Maj Britt Theorin.

https://www.dn.se/debatt/varfor-har-sverige-overgett-sin-politik-for-fred-och-avspanning/

Nordiskt webbinarium den 27 januari om kärnvapenförbudet

FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, har trätt i kraft. Varför fattas de nordiska länderna och vad kan de nordiska ländernas regeringar och folkrörelser göra nu? Prominenta företrädare för ett internationellt kärnvapenförbud höll anföranden och svarade på frågor. Det blev ett mycket informativt möte där alla fyra nordiska länder var representerade. Se den fullständiga rapporten i bifogad länk. Här är videoinspelningen: https://www.facebook.com/abf.stockholm/videos/1062705267561092

Natverket webbinarium 27 januari 2021 referat_ slutversion_korr

Dialogens kraft. Samtal i Delsbo den 5 februari mellan Gudrun Schyman och den ryske ambassadören Viktor Tatarintsev

P g a pandemin och restriktioner blev det inget fysiskt möte för allmänheten. I stället satsade arrangörerna på film. Här är länk till den oklippta versionen: https://drive.google.com/file/d/1DDHNCraX0mFDAFzdBuVTDl_Ss13ndE59/view?usp=sharing.

Jag återkommer med den klippta versionen när jag har den.

Hudiksvalls fredsdagar var arrangör. Karin Utas C ersatte moderatorn (som efter påtryckningar hoppade av) och skrev efter negativ press gentemot fredsrörelsens inbjudan av rysk diplomat denna insändare: 5 febr.-20 Hur kan vi få säkerhet och fred?

Det är viktigt att ha goda kontakter med Ryssland i likhet med andra grannar.

FN:s kärnvapenförbud trädde i kraft den 22 januari. Det firades med bland annat insändare i medierna

Här är hela avtalstexten: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. English.

Läs mer i www.icanw.org.

DN tog in en insändare av Gudrun Schyman, Ia Bartén och Jea Jonsson. Insändare i DN av Gudrun Schyman, Ingalill Bjarten och Jea Jonsson också som direktlänk https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-skriva-pa-fns-konvention-mot-karnvapen/

Fredsrörelsen i de nordiska länderna samordnade brev till sina regeringar; FN – konventionen. Kärnv.fritt Norden 2 docx på respektive lands språk.

I Göteborg publicerade GP denna artikel: GP-artikel 22 jan.-21 uppmaning till reg. skriva under KVförbudet I nätupplagan infördes en intervju med Gunnar Westberg och David Viktorin (båda från Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK.

Konferensen Folk och Fred 10-11 jan.

Konferensen med länkar finns också i https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Innehåll för konferens kommer här först bland länkarna. Sedan kommer annat material. Sist ligger länkarna till YouTubekanalen. Där finns direktlänkar till de olika passen. I programmet kan du se vad passen heter och innehåller.

Bakgrund och program på denna länk: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Detta upprop antogs under konferensen: Uppropet från Sälen_20210111

Här följer några av föredragen (fler kan komma att sättas in här när/om jag får dem)

Ur pass 1. Vilka hot finns mot Sverige?

Sven Hirdman: Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato Sven Hirdman 10 jan. Folk och Försvar

Lars Drake:  Militära styrkeförhållanden och hotbild: http://www.synapze.se/?link=article&key=17434

Agneta Norberg: Rymdens utnyttjande i krig. Agneta Norberg Rymdens nyttjande i krig

Ur pass 2. Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete

Lars-Gunnar Liljestrand: Folkrätt och alliansfrihet.https://www.alliansfriheten.se/folkratt-och-alliansfrihet/

K. Utas Carlsson: Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras! – Från maktpolitik till mänsklig säkerhet. Utas Carlsson Från maktpolitik till mänsklig säkerhet Sälen 21-01-10

Filmerna från Konferensen Folk och Fred 2021 den 10-11 januari är nu klara och ligger uppe på vår Youtubekanal i HD-kvalitet (720p) :
Direktlänkar till alla 7 avsnitt:
Söndag 10 januari – Dag 1
(OBS! Det går inte att klippa in filmen “Atomen…” i Pass 4 p.g.a. upphovsrättsliga skäl, länk finns ca 10 sekunder in i filmklippet.)
Måndag 11 januari – Dag 2
Varsågoda!

“Statement” från TFF (Transnationella stiftelsen….) att överföra 50% av världens militärutgifter till att lösa globala problem. Underteckna!

Läs här i länken argument och uppmaning: https://transnational.live/2020/12/10/tff-statement-convert-military-expenditures-to-global-problem-solving/

Globalt upprop från en rad fredsorganisationer till ledarna för de 9 kärnvapennationerna. Skriv på!

Läs här bakgrund, argumentering och uppmaning till kärnvapennationernas ledare och stöd med ditt namn. Hittills, 7 jan., har över 10 200 namn samlats in.

https://actionnetwork.org/petitions/global-appeal-to-nine-nuclear-governments?source=direct_link&

2020

När USA intog svenska skärgården. Informativ artikel om militär upprustning, inkl. kärnvapen.

Den 12 dec. 2020 skrev Eva Brita Järnefors i Dagens Arena denna artikel med tillbakablick:

ttps://www.dagensarena.se/essa/nar-usa-intog-svenska-skargarden/

Försvarspropositionen har givit upphov till reaktioner

Satsa på fred och alliansfrihet inte militär  upprustning och Natosamarbete!

Nätverket Folk och Fred utsåg en arbetsgrupp att reagera på försvarspropositionen. Det ledde till en debattartikel till media och ett kortare brev till alla riksdagsledamöter. Debattartikeln undertecknades av 12 personer. Den har den 23 december kommit ut i Syre och i Global Politics Litet senare i unt.se och i Dagens ETC (7/1). Den finns på facebook och twitter.

201221 Satsa på Fred

Till riksdagsledamöterna inför försvarsbeslut

Här är försvarspropositionen som vi reagerade emot:

totalforsvaret-2021-2025-prop.-2020213

Sören Sommelius har skrivit i sin blogg:

http://www.nyakultursoren.se/?p=13499 och på Facebook:

https://www.facebook.com/soren.sommelius/posts/10158128639109888

”Försvarsbeslutet gör oss rädda”: Sverige storsatsar på militär upprustning

Farlig Nato-väg i säkerhetspolitiken

Försvarspropositionen Artikel av Jacob Johnson och Harald Nordlund 15 dec.-20

Kajsa Ekis Ekman Så tystades kritiken mot USA..

Kajsa Ekis Ekman 13 dec 2020 artikel i Aftonbladet: “Antiimperialism har blivit tabu i svensk politik och debatt.”

Kajsa Ekis Ekman. Så tystades kritiken mot USA… 13 dec-20

Human security policy and Human Needs Theory

Fredsforskaren Jan Öberg har tagit in hela Karins artikel i transnational.live. 

Human security policy and Human Needs Theory

Säkerhets- och utrikespolitiken måste ändras i grunden till mänsklig säkerhet

Uppsats av Karin Utas Carlsson.

Här är uppsatsen på svenska och engelska – olika främst i inledningen, uppdaterad 20-08-27.

20-12-01 Mänsklig säkerhet ser till människors behov

201201 Human Security and Human Needs Theory

Sverige har genom en farlig politik reducerats till en amerikansk spelpjäs

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad slutet av nov. -20. Crister Olsson: Sverige har genom en farlig politik reducerats till en amerikansk spelpjäs. Svensk säkerhetspolitik Crister Olsson nov. -20

Förbjud kärnvapen av moraliska skäl!

I Dagens Arena 28 nov. 2020 till Sveriges riksdag från Kyrkans folk en uppmaning att snarast ratificera FNs förbud mot kärnvapen. Förbjud kärnvapen av moraliska skäl

Amerikanska soldater övar i Sverige. Värdlandsavtalet utnyttjas

12 nov. 2020 alliansfriheten.se:

Amerikanska specialförband på svenskt territorium

SVT Nyheter: Vi tränar för att göra det möjligt att kunna få hjälp från USA

Gudrun Schyman: Klimatkrisen kräver nytt politiskt initiativ

Dagens Arena den 7 nov. 2020: Klimatkrisen kräver ett nytt politiskt initiativ.

Proposition till riksdagen om militärt engagemang i Irakkriget 

Propositionen: https://data.riksdagen.se/fil/24F8067E-8FD5-45EE-B730-812F88F7FDE7

Sverige blir alltmer inblandat i Irakkriget. Se från bloggen lindelof.nu 22 nov.-20. Sverige blir allt djupare inblandat i Irakkriget.

Tal av Bruce Gagnon Japan Peace Conference

Kort tal från 5 nov. -20 https://www.youtube.com/watch?v=iZidSqdNT68. Situationen i USA efter valet kan man hoppa över – några minuter. Bruce Gagnon är Coordinator i organisationen “Global Network Against Nuclear Power & Weapons in Space”,  http://www.space4peace.org 

65 organisationer uppmanar regeringen att skriva under kärnvapenförbudet. FN-dagen i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3QK4/regeringen-skriv-pa-forbud-mot-karnvapen?fbclid=IwAR3roO0DaJtSkEYZ1Zr7AoBW3QTQpgH8eSdvQ9HNcwhhtMfuUTFPqYxtYxk

Regeringen uppmanas att skriva på kärnvapenförbudet

Samma dag ratificerade den 50:e staten kärnvapenförbudet som blir internationell lag den 22 januari -21.

FN 75 år firades i Falun 24 okt. -20. Samma dag FN:s kärnvapenkonvention nådde 50 ratificeringar!

Ungdomar spelade och det fanns tid till samtal över kaffe och födelsedagstårta. Distriktet hade gjort en oerhört innehållsrik kärnvapenutställning som visades och ska visas på stadsbiblioteket. Dessutom har vi fått den hit till www.laraforfred.se/fredsrorelsen/debattartiklar/karnvapen

Ordförande i FN-distriktet i Dalarna, Helge Sonntag, talade över FN med kort historisk tillbakablick situationen idag: 201024 Inledning FN-dagen. Karin Utas Carlsson: En nödvändig ny grund för svensk säkerhetspolitik.

Kärnvapen: Elin Liss, IKFF och ICAN, talade kring kärnvapen och FN:s kärnvapenförbud (manus saknas tyvärr). Vid detta tillfälle hade 49 stater ratificerat FN:s kärnvapenförbud. och det var hon förstås mycket glad över. 3 månader efter att den 50:e staten anslutit sig blir konventionen internationell lag. I efterhand har vi fått veta att Honduras dagen före FN-dagen anslöt sig och den 21 januari träder förbudet i kraft! Sveriges regering har som bekant inte signerat och riksdagen inte ratificerat.

Att situationen för regeringen är komplicerad kan man ana av Jessica Wides formulering över ett glädjande beslut i Socialdemokraternas distriktskongress i i Dalarna:

“Jessica Wide från S-kvinnorna berättade från Socialdemokraternas distriktskongress i Dalarna att den bifallit S-kvinnors motion om att S-riksdagsledamöterna ska verka för att regeringen signerar och riksdagen ratificerar kärnvapenkonventionen. Motionen innehöll en önskan om att distriktskongressen skulle yttra sig i motionens menig, men det bifölls inte.

S-kvinnor är mycket glada över Socialdemokratiska distriktet Dalarnas beslut att efter tredje gången gillt som de lämnat in denna motion om att ratificera kärnvapenförbudet bifalla den, och har utifrån den framgången yttrat sig.”

 

Krigföring via satelliter. Agneta Norbergs sommartal. Videofilm om militärbasen Pine Gap i Australien

Teater Tribunalen inbjöd Agneta Norberg till sommartal i deras pod. Det sändes den 1 juli -20. All musik är med till och med september, sedan stängs den ned, så lyssna snabbt! Agneta är aktiv i Kvinnor för fred och i styrelsen för “Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space”, space4peace.net. Hon har varit lärare i 40 år, på slutet speciallärare. Här ärlänk till podden (t o m sept.): https://mediafiler.tribunalen.com/2020/06/1-juli-Agneta-Norberg.mp3.

Här är en videolänk som informerar om den stora militärbasen och avlyssningssationen Pine Gap i Australien, och motståndet mot den: https://www.youtube.com/watch?v=tfmVI8C87Xs&feature=youtu.be.

Också Sverige deltar med avlyssning och rapporter till USA och England samt nedladdning av data för att möjliggöra attacker mot utsedda mål, t ex drönar-attacker mot Jemen. Edward Snowden meddelade pressen 2013 att han deltagit i avlyssning och spioneri. Han har berättat om nära samarbete mellan Sverige och USA. Nedladdningsstationer finns i Sverige i Kiruna (Esrange), Lovön i en ö i Mälaren nära Stockholm och i Lerkil söder om Göteborg. Bård Wormdal, en norsk journalist, har skrivit Satellittkrigen: Norges militarisering av polområdene og verdensrommet (2011), Oslo: Pax, Agneta Norberg: The North: A Platform for Warfare against Russia” ( 2018) Helsinki.

NYHET: Mapping Militarism https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/

World Beyond War, en cirka 6 år gammal internationell organisation har gjort kartor med massor av fakta kring militarism och militarisering, https://worldbeyondwar.org/militarism-mapped/, siffror hämtade bland annat från SIPRI och Uppsala Conflict Data Program.

De här kartorna är konstruerade så att man kan placera datorns pekare på länder i världskartan och få ut informationen. Det finns 10 menyer. Under varje meny finns kartor. Dessa behandlar bland annat krig, vapenexport, antal trupper i olika länder,  antal USA-baser/med NATO-allierade i olika länder, länder som är medlemmar i NATO, USA:s drönaranfall på ett antal länder, kostnader för militären, kärnvapen, kärnvapenfria zoner, länder som signerat avtalet för att förbjuda kärnvapen, var kemiska och biologiska vapen finns…. Man kan, genom att använda pekaren, på en del kartor få fram utvecklingen 2015-2019 . Det är lätt att med klick få fram uppgifterna och översikten.

World Beyond War satsar på utbildning och publicerar både öppna seminarier och kurser på internet. Det finns också en podcast. Nu kommer en uppdatering av deras bok: “A Global Security System – An Alternative to War”.

Intervju av biträdande utrikesministern i Ryssland om relationen till USA, 15 juni 2020

Engelska. https://www.youtube.com/watch?v=9uGkoBdk5FM&feature=youtu.be

“När fred och miljö förenas kan vi ändra världen!”

Nu händer något! Ungdomar i Europa går samman för en förändring. Läs här vad Tord Björk, Aktivister för Fred, aktiv också i Jordens Vänner, berättar. Länken går till svensk text, pdf-filen till engelsk översättning. Nätverket för Folk och Fred och många andra ska förhoppningsvis haka på. Facebook har redan  blockat Aktivister för  Fred så det går inte att länka.

När fred och miljö förenas kan vi förändra världen

When peace and environment are united we can change the world

Nätverket Folk och Fred

Nätverket har bildats 19 april 2020 under huvudparollen: Fred på Jorden. Fred med Jorden. De fyra parollerna är: Nätverkets möte Folk och Fred stödjer:

  • Satsa på freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
  • Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
  • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
  • Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Konferens i Sälen planeras samtidigt med Folk och Försvar i mitten av januari 2021.
Här är en artikel i Dagens Arena: https://www.dagensarena.se/opinion/fortroendekrisen-fredsfragan-maste-losas/
Nu är fyra upprop på gång. Ett är nedanstående mot Aurora 20 och liknande krigsövningar, ett lanseras den 8 maj (idag): Utan bönder ingen civil beredskap. Om du har Facebook sök Folk och Fred.

Ännu aktuellt. Florencedeklarationen 7 april 2019 för en front mot Nato. 14 länder, 14 språk

USA upprustar/moderniserar kärnvapen för 1,2 biljoner dollar (1 200 000 000).

The Florence Declaration: An International Front Calling for NATO-Exit (14 Languages)