Kalendarium

Datum/Tid Evenemang
10/08/2020 - 31/12/2021
Hela dagen
Demokrati pågår. Utställning Forum för levande historia Stockholm.
Forum för levande historia, Stockholm
30/08/2021 - 16/01/2022
00:00
Fred, ickevåld, ledarskap. Halvfart terminskurs. Härnösands fhs
,
25/09/2021
12:30
FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Falun
Geislerska parken, Falun
25/09/2021
13:15 - 13:45
Bokmässan Göteborg: Ökar risken för kärnvapenkrig? Digitalt och fysiskt
Världskulturmuséet, Göteborg
25/09/2021
16:00 - 16:30
Politikersamtal på Bokmässan: Göteborg och kärnvapenförbudet
Svenska mässan, Göteborg
26/09/2021
14:00 - 16:00
Möte Kärnvapenförbud. Nu! på FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapnen
ABF-huset Sandlersalen, Stockholm
26/09/2021
16:00
FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Digitalt möte
,
07/10/2021
19:00
HAR VI RÅD ATT TVIVLA PÅ HOTET MOT KLIMATET?
 Om klimatvariationernas samhällseffekter i ett långsiktigt perspektiv
Kajutan, Henåns Kulturhus, Orust
20/10/2021
12:30 - 16:00
Fortbildning: Demokrati pågår.
Forum för levande historia, Stockholm
21/10/2021
19:00
EFTER CORONAN FORTSATT HOT MOT KLIMATET Business as usual eller besinning?
Kajutan, Henåns Kulturhus, Orust
1 2