Bokmässan Göteborg: Ökar risken för kärnvapenkrig? Digitalt och fysiskt

Laddar Karta...

Datum/Tid
25/09/2021
13:15 - 13:45

Plats
Världskulturmuséet


Se länkar nedan!
Ingela Mårtensson och Gunnar Westberg samtalar.
Moderator: Titti Wahlberg
​För 50 år sedan antog FN ickespridningsavtalet (NPT). Då förband sig kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen göra sig av med kärnvapnen. Trots det utvecklas nya, mindre och mer effektiva vapen. I Natos kärnvapenstrategi talas om nödvändigheten av kärnvapenavskräckning och “nuclear sharing” vilket innebär att medlemsländerna utan egna kärnvapen dras in i planeringen av kärnvapen. Sverige har ett allt närmare samarbete med Nato som en av dess viktigaste partners. Sverige har under lång tid verkat för avskaffandet av kärnvapen – hur vill Sverige fortsätta detta arbete?

Detta evenemang är gratis och om biljetter finns kvar kan de fås i kassan. Man kan förbeställa plats på länken: https://www.varldskulturmuseet.se/kalendarium/program/globala-torget/kvinnors-kamp-for-fred-och-demokrati/

Det är ganska förvirrande därför att det här evenemanget återfinns inom blocket Kvinnors kamp för fred och demokrati kl. 13.15-14.10. Man får alltså vid beställning plats i hela blocket. Längst ned på den här länkens sida står det BOKA.

Man kan också hitta fram genom nedanstående länkar men behöver veta att programmet ingår i ett block, Kvinnors kamp…

https://globalatorget.se/program/ eller https://bokmassan.se/programs/goteborg-och-karnvapenforbudet/ I denna sista länk står det om betalning. 395 kr för det digitala men då gäller det hela mässan.
Arr. Kvinnor för fred och Svenska läkare mot kärnvapen