Manifestation mot Natomedlemskap och för alliansfrihet, Stockholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
13/05/2023
13:00 - 14:00

Plats
Odenplan


Kampanjdag lördag 13 maj!

Flera landsomfattande DEMONSTRATIONER har

hållits i Nätverkets regi, och nästa tillfälle blir lördagen

den 13 maj.

Enligt vad vi hittills vet blir det då manifestationer på

följande platser och tider. (Med reservation för ändringar.)

Falun kl. 11:00 i centrum: Flygbladsutdelning.

Falun kl. 12:00 på Stora torget: Torgmöte mot

Nato i (K):s regi. Andra Nato-motståndare är

välkomna att tala.

Göteborg kl. 12:00 på Gustav Adolfs torg: Likvaka

över alliansfriheten med likkista, appelltal,

flygbladsutdelning. Kontaktperson Christer

Carneby.

Laholm kl. 12:00 – 13:00 på Stora torget.

Luleå kl. 13:00 utanför Smedjan: Flygbladsutdelning.

Malmö kl. 14:00 på Gustav Adolfs torg: Manifestation.

Stockholm kl. 13:00 – 14:00 på Odenplan: Manifestation

– Nej till Nato! Ja till Alliansfrihet!

Sundsvall kl. 13:00 på Röda Stjärnan, Storgatan

45 inre gården: Öppet möte för alla motståndare

till svenskt Nato-medlemskap.

Uppsala kl. 12:30 – 13:30 på Celsiustorget.

Ytterligare aktiviteter kan förekomma även på andra

platser. Mer information kan också finnas på Facebook

Nätverket Nej till Nato.

2023-05-11 Nätverket Resolution 13 maj

Pressmeddelande

Flygblad pdf.