Amerikanska militärbaser i Sverige – Säkerhet eller säkerhetsrisk? Lund

Laddar Karta...

Datum/Tid
31/01/2024
18:00 - 19:30

Plats
Lunds Stadsbibliotekt, Atriumgården


Arrangör: svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Skåne.

Talare: Ingela Mårtensson f d riksdagsledamot, fredsaktivist

Tomas Magnusson, ordförande Svenska Freds- och Skiljdomsföreningen i Göteborg

Riksdagen ska i år fatta ett av de viktigaste besluten som någonsin tagits kring Sveriges självständighet som nation – avtalet om ett försvarssamarbete med USA, Defence Cooperation Agreement, DCA.
     Sveriges och USA:s försvarsministrar undertecknade den 5 december i fjol avtalet som gäller utplacering av utrustning och amerikanska trupper i Sverige. För att avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om de författningsändringar som behövs för att genomföra det.
     Frågan om DCA har inte föregåtts av någon debatt eller möjlighet för landets medborgare att ta ställning till om avtalet ska bli verklighet.
     Det är nu hög tid för en öppen demokratisk process där Sveriges invånare kan ventilera avtalets fördelar och risker. Det kan vara för sent att diskutera detaljer när riksdagen väl tar ställning till den slutliga texten.
     Om avtalet träder i kraft är det i en tid då de krigshot som såväl statsministern som civilförsvarsminister och överbefälhavaren uttalade under den stora konferensen Folk och försvar tidigare i januari i år lagt sig som en våt filt över all diskussion om fredlig konfliktlösning. Politiker och massmedier är vända åt ett annat håll. Nu gäller militära hot och upprustning.
     Utvecklingen har gjort att oroliga människor strömmar till landets fredsorganisationer som aldrig tidigare. Det sker samtidigt som regeringen har dragit in de bidrag som organisationerna tidigare fått som stöd för sina verksamheter. Att det är så främjar på intet sätt en allsidig debatt.
     Avtalet om ett försvarssamarbete med USA garanterar de amerikanska styrkorna fri tillgång till 17 militära områden i Sverige – flygplatser, hamnar, regementen och liknande – samt tillfartsvägar till dem.
     För amerikanska medborgare kommer amerikansk lag att gälla även när de är i Sverige. Sverige har inte tillträde till områdena utan USA:s godkännande.
     De nordiska länderna har inte skrivit på FN:s kärnvapenförbud, men Natoländerna Danmark, Norge och Spanien tillåter inte utplacering av kärnvapen på sina territorier under fredstid. Finland, Island och Litauen tillåter inte utplacering av kärnvapen vare sig under fred eller under krigstid.
     Sverige har inte något kärnvapenförbud. Det finns inte heller med i DCA-avtalet. Att det är så försätter Sverige i en farlig situation och ökar risken för att landet utsätts för kärnvapenangrepp.
     De amerikanska baserna i Sverige blir ingen isolerad företeelse. De kommer att utgöra en del av USA:s militära supermakt. USA har 750 liknande baser runt om i världen. Fredsforskaren Tarja Cronberg, verksam vid fredsforskningsinstitutet Sipri, konstaterar: ”Det finns gott om bevis för att människorättskränkningar har skett vid en del av dem [baserna] … Vi vet att det har förekommit tortyr i vissa länder, där man flugit in människor som förhörts på militärbaser. Det har man inte nödvändigtvis full kontroll över.”
     Svenska Freds vädjar nu till riksdagen att inte godkänna DCA, ett avtal som ökar hotet om konventionellt krig och kärnvapenkrig samt undergräver Sveriges självständighet. Det går att säga nej till avtalet även om Sverige blir medlem i Nato. Avtalet har inte med Nato att göra.
     Även allmänheten kan protestera. Svenska Freds uppmaning är tydlig: Låt inte regeringen ge bort en del av Sveriges självständighet!
 
Allt gott
Per Abrahamsson
Ordf. Svenska Freds, Skåne

Diskussion av följderna av Försvarssamarbetsavtalet, DCA mellan Sverige och USA.

Karta över baserna visas.

USAbaserA