Barn med explosiva och andra utmanande beteenden. Ross Greene till föräldrar och andra anhöriga

Laddar Karta...

Datum/Tid
16/08/2018
17:00 - 19:30

Plats
Hotel Rival


Föreläsning på engelska.

Barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. Det kan handla om att skrika, slåss eller svära, men också om att dra sig undan, gråta eller tjura. Dessa beteenden kan få föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning att känna sig
maktlösa, frustrerade och i stort behov av hjälp.

I föreläsningen tar Ross Greene bl a upp hur du kan förstå de faktorer som bidrar till utmanande episoder och identifiera de specifika situationer där de utmanande episoderna vanligtvis uppstår. Fokus är att lösa problem genom samarbete (snarare än ensidigt) och proaktivt (snarare än reaktivt). Hjälpa barnet att utveckla färdigheter för att kunna agera mer flexibelt i olika situationer, lösa problem och hantera frustration på ett mer adekvat sätt.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Målgrupp: Föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med explosiva och utmanande beteenden.

Föreläsare: Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

Pris: 590 kr inkl. moms per person. OBS! Anmäl dig före den 15 maj så får du 100 kr rabatt per person och betalar 490 kr inkl. moms per person. 700 kr exkl. moms för personliga assistenter och när arbetsgivare betalar föreläsningen. 100 kr rabatt vid anmälan före den 15 maj.

Anmälan: Via hemsidan pedagogisktperspektiv.se eller e-post och sista anmälningsdatum är 6/8 (under förutsättning att det finns platser kvar). Vid frågor ring 08-410 441 28 eller skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se