Början till slutet för kärnvapen. Filmvisning + samtal

Laddar Karta...

Datum/Tid
27/11/2019
18:00 - 20:00

Plats
Palmesalen, ABF-huset


Hur kan kärnvapenfrågan belysas utifrån mänskliga rättigheter och humanitär rätt? 

Innehav, utveckling och användning av kärnvapen går emot principerna i den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter och krigets lagar. Men kärnvapen har ännu inte blivit förbjudna. Det är därför som den nya FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) är så viktig. Men Sveriges regering avvaktar med signering. De politiska och juridiska aspekterna kommer att diskuteras av ledande experter på dessa frågor. Vi visar dokumentärfilmen “The Beginning of The End of Nuclear Weapons”, som handlar om kärnvapennedrustningens historia och om ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som fick Nobels fredspris 2017.

Medverkande är:

Thomas Hammarberg, Riksdagsledamot (S), tidigare Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter

Helena Sunnegårdh, Folkrättsrådgivare, Röda Korset

Samtalsledare: Sofia Tuvestad, Policyrådgivare, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Samtalet och filmen följs av en frågestund.

Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm, Palmesalen

Tid: 27/11 2019, kl 18.00-20.00

Välkomna!

Nätverket för kärnvapennedrustning www.nucleardisarmament.sewww.icanw.org   http://theendofnuclearweapons.com/event/stockholm-sweden/

Slutlig inbjudan Nätverket för Kärnvapennedrustning filmvisning och samtal 27 nov 2019 (1)