Debatt med Göteborgspolitiker om Agenda 2030 ur ett lokalt perspektiv

Laddar Karta...

Datum/Tid
25/10/2021
18:00

Plats
Föreläsningssal Dragonen


Plats: Sprängkullsgatan 19. Föreläsningssal Dragonen
FN-föreningen Gbg
PANELSAMTAL MED POLITIKER
Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling ämnar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten. Vi i Göteborgs FN-förening hävdar att det är särskilt viktigt att lyfta dessa frågor på lokal nivå, då kommuner likväl regioner och riksdagen måste bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå.

Det är med utgångspunkt i detta som Göteborgs FN-förening bjuder in till ett panelsamtal om Agenda 2030 med samtliga partier i Göteborgs kommunfullmäktige. Syftet med detta panelsamtal är att öka medvetenheten kring Agenda 2030, hur Göteborg arbetar idag för att uppnå de globala målen samt hur de olika partierna ställer sig i frågor som berör Agenda 2030.