Finland, Nato och kärnvapen. Stockholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
02/05/2023
17:00

Plats
Linnésalen Kungliga Vetenskapsakademien


Plats: Linnésalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A (T-bana Universitetet) Stockholm.

Seminaariet inleder Pugwashs årsmöte. Talare är Tytti Erästö. forskare vid SIPRI och dess program för kärnvapennedrustning,  vapenbegränsning och ickespridning. Tytti Erästö är även ledamot i Svenska Pugwash styrelse. Pugwash ordförande Thomas Jonter leder den efterföljande diskussionen.

Efter samtalet håller Svenska Pugwash årsmöte (se nedan). Mötet är öppet för alla deltagare vid seminariet. Föranmäl gärna deltagande till per.larsson@su.se