FORUMSPEL/Jokerrollen och Levande stolar.Byréus.

Laddar Karta...

Datum/Tid
27/06/2017 - 28/06/2017
00:00

Plats
Skeppsholmens Folkhögskola


Kursledare. Katrin Byréus. Se bifogad fil!

FORUMSPEL/jokerrollen och Levande stolar 27-28 juni

FORUMSPEL är en rollspelsmetod för att arbeta med konflikter och dilemman. I metoden ingår också en utveckling av värderingsövningar och teamövningar. Kursen har fokus på att utveckla jokerrollen – ledarskapet i forumspel och visar enkla sätt att starta forumspel med vuxna och unga. Forumspel används bl.a. i grupphandledning, bemötandefrågor, främjande hälsoarbete/ konfliktlösning med barn och unga, etik – och diskrimineringsfrågor och värdegrundsarbete.

LEVANDE STOLAR: När grupper är nyfikna på något mer än samtal och forumspel upplevs som lite för ovanligt fungerar ofta metoden Levande stolar (som också kan kombineras med forumspel, figurer och reflekterande team). Med hjälp av stolar kan vi bl.a. gestalta och utforska dilemman, problemlösningar och ambivalens. Metoden Levande stolar används bl.a. i grupphandledning. Nya övningar som ej finns publicerade ännu presenteras också.

Den 29-30 juni går kursen RAINBOW. Se den annonseringen i kalendariet.

Kostnad: 4.900:-+ moms per kurs eller 7.900:- + moms för båda. I priset ingår lunch, fm- och em-fika och boken ”Kreativa metoder för grupputveckling och handledning” (Byréus, Liber 2012)

Info och anmälan senast 27/4 till: Katrin Byréus, kursledare, tel. 0708-736871 katrin.byreus@bredband.net