Forumspel/Levande stolar. Katrin Byréus.

Laddar Karta...

Datum/Tid
28/06/2016 - 29/06/2016
Hela dagen

Plats
Skeppsholmens Folkhögskola


Plats: Skeppsholmens Folkhögskola, Stockholm.

Om kursen, se bifogad fil! Sommarkurser 2016. Forumspel och Levande stolar 28-29 juni. Rainbow 30 juni-1 juli

Kostnad: 4 900 kr + moms

Dessutom kurs: Rainbow 30 juni – 1 juli (se fbifogad fil) Om båda kurserna: 7 900 kr + moms

I kurserna ingår lunch, fika fm och em samt boken av Katrin Byréus: “Kreativa metoder för grupputveckling och handledning”.

Anmälan till: Katrin Byréus kursledare, telefon: 0708 736 871, katrin.byreus@bredband.net