Fred, frihet, Europaintegration? Fokus på västra Balkan och sydöstra Europa

Laddar Karta...

Datum/Tid
14/05/2019
18:00

Plats
ABF, Palmesalen


OSSE-seminarium

Hur engagerar fredsfrågorna civilsamhällena i sydöstra Europa, och bör de prioriteras från svensk sida och av Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE? Hur är det med friheten, rättsstaten, populismen och korruptionen i regionen? Vilka slutsatser kan dras för Europaintegrationen (EU och Nato) och förhållandet till Ryssland?
Läget i regionen kommer att belysas från tre kompletterande perspektiv: civilsamhället, Sverige och utrikesdepartementet samt OSSE/EU.

Seminariet sker på engelska.

Medverkande:
Izabela Kisic, exekutiv chef för Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i Serbien
Johanna Strömquist, ansvarig för Sydöstra Europa och EU-utvidgning , utrikesdepartementet
Lars-Erik Lundin, tidigare EU-ambassadör vid Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa i Wien, styrelseledamot i OSSE-nätverket
Ian Anthony, ansvarig för säkerhetspolitiska programmet, Stockholms internationella fredsinstitut, Sipri

Samtalsledare:
Anders Bjurner, ordförande i OSSE-nätverket

Fri entré
Arrangör ABF Stockholm, OSSE-nätverket och Sällskapet för Studier av Ryssland, Central. och Östeuropa samt Centralasien
Välkomna!
önskar
Pirjo Talvitie och Åsa Murray