Fred och säkerhet i en klimatförändrat värld. Kungälv

Laddar Karta...

Datum/Tid
21/03/2020
09:00 - 15:15

Plats
Nordiska Folkhögskolan Snorresalen


Seminariet arrangeras av Fredsrörelsen i samverkan med Vuxenskolan, Natur-skyddsföreningen och Nordiska folk-högskolan.

Programpunkter:

Rickard Söder (SIPRI): Fred och säkerhet i en klimatförändrad värld

David Reckmann och Joakim Ferring (Chalmers): Har du klimatkoll? Missupp-fattningar och myter kring vår personliga klimatpåverkan.

Jan-Erik Gustavsson (KTH): Världens vattenförsörjning ur ett freds- och konfliktperspektiv.

Avgift: 200 kronor (inkl. kaffe, fralla och lunch) sätts in på Fredsrörelsens plusgirokonto 786201-4 senast 11 mars.

Meddela om du behöver specialkost!

Se också hemsidan www.fredkungalv.se

FREDSRÖRELSEN I KUNGÄLV, medelmsblad feb,mars,2020