Fred! Palestina! Stora torget Falun

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
18/11/2023
12:00


Plats: Stora torget

Falu Fredskör inbjuder till manifestation för fred i Palestina.

Se här programmet! Samarbeten framgår av affischen.

FFK Affisch Fred Palestina ny