Frida Stranne om USA:s utveckling och ambitioner. Göteborg

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
16/05/2023
18:00 - 19:30

Plats
Globala studier Annedelsseminariet


PLATS:   Globala Studier, Annedalsseminariet, Seminariegatan 1A, rum 220 (närmast spårvagshållplats är Linnéplatsen)  OBS – möteslokal.

Frida Stranne och Trita Parsi har nyligen kommit ut med boken: “Illusionen om den amerikanska freden”

Fredsforskaren Frida Stranne har gjort sig känd som en självständig och kritisk röst – hennes specialitet och forskningsområde är USA.
Svenska Freds arrangerar.Efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 blev president George W Bushs svar en villkorslös kamp för att krossa terrorismen globalt. Det var inledningen till en ny form av krigföring som fördes på flera fronter och på andra sätt än traditionella krig. USA tog sig rätten att slå mot tänkbara hot med medel som tidigare varit otänkbara. Eftersom hoten kan finnas överallt och aldrig riktigt går att eliminera blev kriget också utan ände.

Kriget mot terrorismen har kostat ofattbara 16 biljoner dollar och över 900 000 människor har dött av det direkta våldet och ytterligare ett par miljoner som en konsekvens av förstörd infrastruktur, gifter och fattigdom som orsakats av krigen. Detta utan att USA lyckats uppnå något av de mål man satt upp exempelvis för invasionerna av Afghanistan och Irak. Redan strax efter Kalla Krigets slut ökade USA sina militära interventioner och sedan dess har det amerikanska samhället blivit ”genommilitariserat”, på bekostnad av landets egna välmående.

Arrangör: Svenska Freds Gbg i samarbete med Göteborgs universitet- Globala studier och ABF.

11 maj -23 i SvD Debatt: Parsi och Stranne: “Världen förändras och Sverige hänger inte med.”

Stranne, Parsi Världen förändras och Sverige hänger inte med