Grundkurs MEDLING I SKOLAN – Träning och teori

Laddar Karta...

Datum/Tid
02/10/2019
18:00 - 21:00

Plats
SENSUS


Tre tillfällen:

Tid: Onsdagar kl. 18.00-21.00 den 2 okt., 30 okt. och  27 nov. -19.
Plats: Drottninggatan 30 Göteborg i Sensus lokal
Kostnad: 250 kr inkl. kursboken
Info och anmälan: karin.utas.carlsson@telia.com
Sista anmälningsdag: 25 sept.
Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

Vi har en vision att med mer kunskap i konstruktiv konflikthantering och medling kan skolan, hemmet och världen bli mindre våldsam och mer harmonisk. Barnen och de vuxna skulle få erfarenheter för livet.

Kursen riktar sig till skolpersonal – och föräldrar – som sett behov av förändring. När vi som tredje part går in och vill hjälpa barnen att lösa en konflikt dem emellan blir det lätt så att vi har en uppfattning om hur de ska göra – och inte göra – och vi säger det! Vi kanske t o m uppmanar dem att be om förlåtelse/ursäkt. Vi kanske tar ställning till problemet och, direkt eller indirekt, lägger skuld. På så vis ger vi inte parterna möjlighet att mötas i gemensam problemlösning, vi tar ifrån dem möjligheten till ökade insikter och utveckling.

Vår medlingsmetod bygger på frivillighet,förtroende och facilitering.Facilitering betyder att medlaren underlättar processen. Parterna får uttrycka sin verklighetsbild, sina känslor, behov och önskningar: De får hjälp att lyssna på den andre och gemensamt söka s k vinna-vinna-lösningar. Medlaren underlättar och stödjer dem.

Kursen lägger stor vikt vid träning i rollspel av fiktiva, realistiska medlingssituationer.

Kursledare: Karin Utas Carlsson, fil dr i fredsundervisning, f d skolläkare med dansk utbildning i medling. Se här under Om oss och www.laraforfred.se/kontakt.

Kursbok:K. Utas Carlsson, A. Rosenberg Kimblad ”Hantera konflikter och förebygg våld.”

Grundkurs medling i skolan

Se också https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/grundkurs-medling-i-skolan-traning-och-teori-179093/