Grundutbildning Medling vid brott 2+2 dagar. Stockholm

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
14/03/2018 - 15/03/2018
Hela dagen


Kursledare: Eleonore Lind och Lotte Wahlin

Fyra dagars utbildning för dig som ska arbeta som medlare (tjänstemanna- och lekmannamedlare). Du ges en god grund för medling vid brott. I utbildningen blandas teori och praktik genom föreläsningar, diskussioner, övningar och rollspel. Utbildningen innehåller bl.a. konflikthantering, lagen om medling vid brott, värderingar kring medling och brott, brottsoffer- och gärningspersonsperspektivet, historik och utveckling av medling vid brott, reparativ rättvisa, avtal om gottgörelse samt myndigheternas roll i medling vid brott.

Tid: 2 + 2 dagar med ca en månads mellanrum, 4-5 mars och 18-19 april-18

Plats: Högbergsgatan 48, Stockholm

Pris: 10.200 kr, exkl. moms. Kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe ingår. Kost och ev. logi tillkommer.

Anmälan: info@medlarutbildning.com