Gudrun Schyman och Sasja Beslik talar om pengar, pensioner & framtid

Laddar Karta...

Datum/Tid
29/10/2019
18:00

Plats
Folkets Hus


Frågan är – hur kan vi få våra pensionspengar att arbeta i klimatomställningens tjänst?
Detta kommer Sasja Beslik, en av Sveriges främsta experter inom finans och hållbarhet prata om, tillsammans med Gudrun Schyman, Fria Pensionärer. Sasja Beslik har de senaste 10 åren arbetat med hållbarhet i Nordea, är idag chef för Sustainable Finance på banken J. Safra Sarasin och är, tills. med en kollega, författare till boken “Guld och gröna skogar” (2019).Bakgrund: Vi vet att de 100 största klimatförstörarna (globala företag) idag står för 70 procent av alla utsläpp och att dessa företag till stora delar ägs av pensionsfonder. Våra pengar bidrar alltså till den pågående klimatkrisen. Därför måste vi låta pensionspengarna få fötter! Vi kan genom våra val av fonder få finanssektorn att flytta sina investeringar bort från fossil verksamhet och vi kan också agera för att de politiskt beslutade direktiven för AP-fonderna skrivs om. Ju fortare världens samlade pensionsmedel används för omställning desto snabbare når vi resultat. Vi måste omsätta våra sparmedel i handling!Färska rapporter, bl.a. från IPCC (FN:s klimatpanel), visar entydigt på att det är bråttom. Vi har ungefär 10 år på oss att vända utvecklingen och få kurvorna att gå åt ett annat håll. Det kommer att ta tid, vi arbetar för kommande genrationer, men vi måste börja nu. NU!

Vi behöver utveckla en ekonomi som sätter planetens gränser före kortsiktig avkastningsom är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som styr om från vinstnytta och konkurrens till samhällsnytta och samverkan. För detta krävs att många samverkande processer sätts igång, över politik- och partigränser, över generationsgränser och nationsgränser. Vi kan bidra genom att låta pensionspengarna få fötter. Vi vet – Money talks!

Vi ses!
Gudrun

https://www.facebook.com/events/494898987905657/