Hållbart skogsbruk för klimat, biologisk mångfald, markägare och samhälle. Stockholm + livestreaming

Laddar Karta...

Datum/Tid
31/08/2022
18:00

Plats
ABF-huset


Det är dags för verkstad i klimatpolitiken! Klimatriksdagens andra omställningsseminarium handlar om hur vi utnyttjar skogen på ett sätt som skapar tillräckligt stor kolinlagring och samtidigt tillgodoser markägare, friluftsliv, besöksnäring och samhälle på ett rimligt sätt.
Plats ABF, Sveavägen 41. Seminariet livestreamas.
Info och anmälan, både fysisk och digital, på ABFs hemsida eller Klimatriksdagens hemsida. 

Medverkande: moderator, Stellan Hamrin från Klimatriksdagens skogsutskott, vattenekolog.
Tomas Lundmark, professor Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.
Lisa Röstlund, undersökande journalist DN, författare till boken “Skogslandet”.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Peter Roberntz, senior rådgivare skog, WWF.
Stig-Olof Holm, universitetslektor Institutionen för miljö- och geovetenskap, Umeå universitet.