HAR VI RÅD ATT TVIVLA PÅ HOTET MOT KLIMATET?
 Om klimatvariationernas samhällseffekter i ett långsiktigt perspektiv

Laddar Karta...

Datum/Tid
07/10/2021
19:00

Plats
Kajutan, Henåns Kulturhus


Efter Coronauppehåll inbjuder Fredsrörelsen på Orust uppskjutna föredrag och samtal.

Först ut blir
Hans Linderholm, Professorn i geovetenskap, forskare med inriktning på Europas, Asiens och havens klimatförhållanden: HAR VI RÅD ATT TVIVLA PÅ HOTET MOT KLIMATET? Om klimatvariationernas samhällseffekter i ett långsiktigtperspektiv
Fortsatt antas regeln om anmälan om deltagande gälla: Erni Friholt tel 073-9072717 eller ernifriholt@gmail.com. Vi tror dock på ett rimligare deltagarantal.
Här är hela höstprogrammet skrivet i vårutskicket: