Hiroshimadagen på flera tider och platser i Göteborg

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
06/08/2023
13:00


I år minns vi kärnvapenoffren i Hiroshima och Nagasaki vid tre tillfällen: kl.

Kl. 11 i Domkyrkan: Stefan Risenfors.
kl 13.00 Röda Sten vid Fredsgudinnan program med musik, sång, diktläsning…. Svenska Fredskommittén organiserar
kl 18.30 Traditionell fredshögtid till minne av offren i Hiroshima och Nagasaki. Se annonsen nedan. Arrangör: Svenska läkare mot kärnvapen Göteborg i samarbete med Fredsam.

Hiroshimadagsaffisch 2023,1