Hur kan alliansfriheten och försvaret fungera i framtiden?

Laddar Karta...

Datum/Tid
04/04/2017
18:00

Plats
Beskowsalen, ABF-huset


Sveriges säkerhets- och försvarspolitik ska bestämmas av Sveriges Riksdag – i n t e i Washington, Moskva eller Bryssel.
Det är Sveriges folk som ska avgöra sin egen framtid – ingen annan. Vi ska inte tillhöra någon militärallians, t ex NATO. Vi ska motarbeta att en EU-armé byggs upp. Sverige ska ha ett starkt och modernt militärt och civilt försvar – baserat på folkförsvaret med allmän värnplikt för både
kvinnor och män – för att försvara vårt lands gränser och territorium.

Det ligger i Sveriges intresse att vi har goda och öppna relationer med a l l a våra grannar och särskilt med länderna i Östersjö-området. Vi ska tala med samma språk och tonläge till öst och väst. En strikt alliansfrihet gagnar freden och betyder att Sverige kan tala och agera för
fred och fredliga lösningar världen över.

Talare: Thage G Peterson, fd talman och statsråd i flera regeringar under tre decennier, bl a försvarsminister

Lars-Gunnar Liljestrand, medförfattare till boken “Lagen mot krig”.

Moderator: Göran Eriksson, folkbildare

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

http://www.nejtillnato.se/hur-kan-alliansfriheten-och-forsvaret-fungera-i-framtiden/

Programblad Nej till NATO våren 2017