Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

Laddar Karta...

Datum/Tid
16/01/2017
18:00

Plats
Beskowsalen,ABF-huset


Talare: Sven Hirdman, f d ambassadör i Moskva och f d statssekreterare i Försvarsdepartementet
Bengt Wentzel, sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod
Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp)
Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus, huvudsekreterare i NATO-utredningen, Kristna Freds
Arr.: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm, Internationella Kvinnoförbunet Fred och Frihet Stockholmskretsen
Se nedan programblad Programblad Nej till NATO våren 2017.