Hur ska Sverige försvaras?

Laddar Karta...

Datum/Tid
13/03/2017
18:00

Plats
Beskowsalen,ABF-huset


Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v)

Anders Björnsson, publicist och historiker

Moderator: Kent Zetterberg, prfessor i historia

Arr.: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen.

Hur skall Sverige försvaras?

Programblad Nej till NATO våren 2017