Julian Assange och hoten mot yttrande- och tryckfriheten, Stockholm

Laddar Karta...

Datum/Tid
09/10/2022
13:00 - 15:30

Plats
ABF Katasalen


Mötet tar upp Julian Assanges situation och aspekter på de rådande hoten.
Det är frågor av yttersta vikt för journalister och allmänhet.
Förslaget om utlandsspioneri innebär en grundlagsändring och att grävande journalister kan dömas som spioner. Ingen debatt pågår i våra media. Det är tyst.
Lagar som innebär grundlagsändringar ska antas av riksdagen två gånger med val emellan.
Nu närmar sig 17 november då riksdagen ska behandla förslaget för andra gången.

Se programmet bifogad fil. En rad prominenta talare.

Arr. Stödkommittén för Julian Assange i samarbete med Teater Tribunalen, Folket i Bild
Kulturfront/Stockholm, IrakSolidaritet, Sveriges Fredsråd, Diem25 Stockholm

Kom på mötet. Ta med dig vänner och bekanta. Julian Assange och hoten mot yttrande