Kärnvapen och Norden

Laddar Karta...

Datum/Tid
06/02/2017
18:00

Plats
Palmesalen, ABF-huset


Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag? Hur påverkas vi av NATO:s och Rysslands nya kärnvapenpolicy?

Hösten 2010 presenterade centerpartisterna Johan Linander och Annie Lööf en riksdagsmotion om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesutskottets majoritet fastslog i sitt svar att ”massförstörelsevapen är ett av de största hoten mot internationell fred och säkerhet”men avslog ändå motionen.

Efter regeringens ja till en FN-resolution i generalförsamlingen i höstas om ett globalt förbud mot kärnvapen har dock zonfrågan fått nya aktualitet.

Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd fd biståndsminister, fd FN-ambassadör, fd riksdagsledamot

Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK

Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).

Arr.: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen.

Programblad Nej till NATO våren 2017